خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
تحقیق سطح مربیگری

تحقیق سطح مربیگری

دانلود تحقیق سطح مربیگری

تحقیق سطح مربیگری
مربیگری
دسته بندی آزمون ارشد
فرمت فایل docx
حجم فایل 1464 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 93

 تحقیق سطح مربیگری

هدف ازاین پژوهش ، بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارتهای ارتباطی مربیان فوتبال  استان گلستان می باشد . یکی از رموز مربی گری موفقیت آمیز، برقراری ارتباط با بازیکنان  تیم است، به نحوی که آنان را برای انجام کارهای سخت بر انگیزد. مربی گری چیزی جز تلفیق و ترکیب مهارت های پیچیده با هم نیست. یکی از این مهارت ها توانایی برقراری ارتباط مؤثر با بازی کنان و کلیه اعضاء باشگاه است. این هنر( مهارت) متمایز کننده مربیان بزرگ از سایرمربیان می باشد.موفقیت مربی در امر مربی گری تا حد زیادی به توانایی وی در برقراری ارتباط مؤثر در موقعیت های گوناگون و بی شمار بستگی دارد.مربیان باید بتوانند با بازی کنان، دستیاران و مدیران باشگاه ها به خوبی ارتباط برقرار نمایند.تعلیم، تشویق، رعایت انضباط، ارزش یابی و بیان مهارت ها،  مرسوم ترین روابط و واژه های کاربردی در مربی گری می باشند که همه آن ها مستلزم ارسال پیام اند. معمولا مربیان با چگونگی انتقال پیام مورد توجه و تفاوت قرار می گیرند. ارتباط تمامی افراد در یک باشگاه مستلزم ارتباط صحیح با مربی است مربی در مرکز دایره قرار گرفته است و همگی بایستی نگاهی مستقیم به مرکز داشته باشند.
جامعه آماری این تحقیق،کلیه مربیان دارای مدرک مربی گری که دارای  درجات C,B,A کنفدراسیون فوتبال  آسیا دراستان گلستان بوده که در حال حاضر مشغول به فعالیت بوده و شامل ۲۰۰ نفرمی باشند .  با توجه به جامعه آماری که نمونه آماری مورد نظر مشتمل از۷۰ نفر بوده که با توجه به تعداد کل مربیان  این نسبت در نظرگرفته شده است .
ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مهارت های ارتباطی(بارتون جی. ای . ۱۹۹۰ ) بوده که مشتمل  بر ۱۸ سئوال است و با ۵ مقیاس(کاملاً مخالفم- تا حدودی مخالفم– مطمئن نیستم– تا حدودی موافقم– کاملاً موافقم )مشخص شده است و مربیان باید فقط به یک گزینه جواب می دادند .
برای روش های تحلیل آماری داده های تحقیق ازدو روش تحلیل مقایسه میانگین(آنالیز واریانس  یکطرفه ) و روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و در قسمت آمار توصیفی فراوانی  مشخصات  فردی مربیان مشخص شده است .
واژه های کلیدی: مهارت ارتباطی، تربیت بدنی، بازخورد، مربی گری،

فهرست

مقدمه    ۲
بیان مسئله:    ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق    ۶
اهداف تحقیق:    ۸
الف)هدف کلی :    ۸
ب)اهداف ویژه:    ۸
فرضیه های پژوهش:    ۸
پیش فرض های پژوهش:    ۹
محدودیت های تحقیق:    ۹
واژه ها و اصطلاحات:    ۱۰
الف) تعاریف نظری    ۱۰
ب) تعاریف عملیاتی:    ۱۱
مهارت شنود مؤثر:     ۱۱
مربی درجه C:      ۱۱
مربی درجه B  :      ۱۲
مربی درجه A :        ۱۲
بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش    ۱۵
مقدمه    ۱۵
فرآیند ارتباطات و عناصر اساسی آن    ۱۵
عناصر ارتباطی عبارتند از:    ۱۷
انواع ارتباطات    ۱۸
ارتباطات افقی، عمودی و مورب    ۱۹
ارتباط میان افراد    ۲۰
موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها    ۲۱
موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:    ۲۲
روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی    ۲۳
چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان    ۲۳
نقش ادراک در ارتباطات    ۲۴
مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن    ۲۵
الف) مهارت کلامی:    ۲۵
اهمیت مهارت کلامی    ۲۶
ب) مهارت باز خورد:    ۲۶
اهمیت مهارت بازخورد    ۲۷
ج) مهارت شنود مؤثر:    ۲۸
سبک های سه گانه شنود:    ۲۹
مربی گری    ۳۱
انتخاب حرفه ی مربی گری    ۳۲
مزایا و موانع مربی گری    ۳۳
آموزش و مربی گری    ۳۳
مسئولیت های مربی گری    ۳۴
احراز پست مربی گری    ۳۶
فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):    ۳۶
جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشکار و مربی )‌    ۳۸
گوش کردن    ۳۸
انتقال پیام    ۳۹
تمرکز روی نقاط مثبت    ۴۱
احترام گذاشتن و مورد احترام بودن    ۴۴
ایجاد و حفظ اعتماد    ۴۵
نمایش شفقت    ۴۶
بخش دوم : ادبیات پیشینه    ۴۸
الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور    ۴۸
ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ۵۰
مقدمه:    ۵۴
روش تحقیق:    ۵۴
جامعه آماری :    ۵۴
نمونه آماری:    ۵۵
متغیرهای تحقیق:    ۵۵
روش جمع آوری اطلاعات:    ۵۶
مقدمه :    ۵۹
بخش اول:آمارتوصیفی    ۶۰
مدرک تحصیلی :    ۶۰
سن :    ۶۱
سطح مربی گری :    ۶۲
سابقه مربی گری :    ۶۳
رده مربی گری :    ۶۴
درجه مربی گری :    ۶۵
مهارت ارتباطی :    ۶۶
مهارت بازخورد :    ۶۸
مهارت شنود موثر:    ۷۰
مهارت کلامی :    ۷۲
بخش دوم : آمار استنباطی    ۷۴
مقدمه :    ۸۵
خلاصه پژوهش :    ۸۵
یافته های پژوهش :    ۸۶
نتیجه گیری کلی :    ۸۷
پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های پژوهش:    ۸۸
منابع فارسی :    ۸۹
منابع لاتین    ۹۱
پرسشنامه مهارت های ارتباطی    ۹۴

دانلود تحقیق سطح مربیگری

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق سطح مربیگری ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی ct ترانس جریان

بررسی ct ترانس جریان

دانلود بررسی ct ترانس جریان

بررسی ct ترانس جریان
پایان نامه ct ترانس جریان
دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل docx
حجم فایل 2311 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59

پایان نامه ct ترانس جریان

مقدمه

     برای اندازه گیری جریان های نیروگاههای برق و سیستمهای فرعی معمولا از CT القایی با هسته و سیم پیچ استفاده میكنند .

       برای اندازه گیری ولتاژ از ترانسفورمر های ولتاژ خازنی نوع تقسیم ولتاژ PD استفاده میكنند .

      بنابراین تجهیزات برقی بسوی ولتاژ ها و ظرفیتها ی بالا و ماشینها به سمت حجم زیادتر و سیستمهای حفاظت و كنترل در جهت عملكرد بالا توسعه می یابند .

      تقاضاها برای كارایی و تراكم زیاد و دقت بالا برای سنسورها یا ترانسفورمر های نوری برای آشكار سازی جریانها و ولتاژها بعنوان ابزار مهم اطلاعات بكار برده شده در حفاظت و كنترل افزایش مییابد .

از طرفی پیشرفت اخیر تكنولوژی نوری بسیار چشمگیر بوده بطوری كه انتظار میرود به وسیله پیشرفت تكنولوژی برای اندازه گیری جریانها و ولتاژهای بالا با تكنولوژی جدید براورده شود . به عبارت دیگر پیشرفت CT-PD نوری تقاضاها را بر اورده میكند .

      اصول CT نوری بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریانی كه طبق اثر فارادی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری پدید آمده است استوار می باشد .

       بنابراین قوانین فوق الذكر برای اندازه گیری جریان DC  نیز صدق می كند .

      درنتیجه CT  های فشرده و سبك وزن بدون اشباع مغناطیسی می تواند طراحی شوند . اگر جنس المان های حسگر فرومغناطیس نباشد .

      بنابراین مزایای استفاده از نور برای انتقال سیگنال در ایزولاسیون الكتریكی و كنترل نویز القایی الكترومغناطیسی می باشد .

       اگر CT  نوری با همان مشخصات توسعه یابد ، هنگام به پایان رسیدن ، با یك ساختار سبك وزن و فشرده قادر خواهند بود ، رنج های دینامیكی را گسترش دهند .

      مبانی PD  نوری بر اساس اندازه گیری ولتاژ كاربردی در مدولاسیون و دمدولاسیون نوری طبق قانون پاسكال است .

      در صورت كاهش اندازه المان حسگر امپدانس ورودی در المانهای حسگر می تواند افزایش پیدا كند . این مسله طراحی یك سیستم اندازه گیری ولتاژ كوچكتر از PT  معمولی به وسیله تركیب PD  نوری با خازن مقسم ولتاژ را به دنبال دارد .

       بنابراین PD  نوری تحت تاثیر نویز قرار نمی گیرد و همچنین باند فركانسی مجاز تا حد دلخواه گسترش می یابد . از این دیدگاه شركت برق . الكتریك توشیبا و توكیو – كوژلكس و A.B.B  و … برای توسعه PD , CT  های نوری كاربردی برای اهداف حفاظت و كنترل آغاز به تحقیقات كردند و دراین راه اهمیت احتمالات و قوانین كاربردی نادیده گرفته شد و ترانسفورمرهای GIS 300 KV  و تجهیزات 163 KV  ایزولاسیون هوا به عنوان تجهیزات عملی تست انتخاب شدند .

دانلود بررسی ct ترانس جریان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ct ترانس جریان ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی ازدواج

بررسی ازدواج

دانلود بررسی ازدواج

بررسی ازدواج
ازدواج
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

 بررسی (پایان نامه) ازدواج

باب اول در تشویق به ازدواج كرد و ازدواج نكردن .

باب دوم در آدابى كه باید در عقد و عقد كنندگان رعایت شود.

باب سوم در آداب معاشرت پس از عقد تا زمان جدایى .

باب اول : در تشویق به ازدواج و یا ترك آن

 

 

باب اول در تشویق به ازدواج كرد و ازدواج نكردن .

بدان كه دانشمندان درباره فضیلت ازدواج اختلاف نظر دارند. بعضى از آنها در این باره تا آنجا مبالغه كرده اند كه تصور كرده اند ازدواج بالاتر از اشتغال به عبادت خداست و گروهى دیگر به ارزش آن اعتراف دارند، اما آن را مقدم بر اشتغال به عبادت ندانسته اند؛ البته در صورتى كه نفس ، اشتیاق زیادى به ازدواج پیدا نكند به حدى كه شخصى را پریشان حال كرده به سركشى وادارد. عده دیگرى گفته اند: در این زمان بهتر است ازدواج نكنند، هر چند در زمانهاى قدیم ازدواج فضیلت داشته ، آن هم موقعى كه كار و كسب رونق داشته و اخلاق غالب زنان پسندیده بوده است .

با توجه به این اختلاف نظرها حقیقت روشن نخواهد شد، مگر اینكه نخست اخبار و آثارى را كه در تشویق به ازدواج و یا منع از ازدواج رسیده ، بیان كنیم و سپس فواید و پیامدهاى ناهنجار آن را توضیح دهیم تا فضیلت ازدواج و یا ترك ازدواج درباره كسى كه از آفات آن در امان است و یا در امان نیست ، روشن شود.

ترغیب به ازدواج

اما از آیات ؛ خداى متعال فرموده است : (( و انكحوا الا یامى منكم )) (۲۱۵) كه امر به ازدواج مى فرماید، و نیز فرموده است : (( فلا تعضلوهن ان ینكحن ازواجهن ، )) (۲۱۶) كه از ازدواج نكردن نهى مى كند؛ و نیز در وصف و ثناى پیامبران مى فرماید: (( و لقد اءرسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجا و ذریة ، )) (۲۱۷) كه در معرض منت گذارى و اظهار فضل چنان فرموده است . و نیز به گونه درخواست در قالب دعا، اولیاى خود را ستوده و مى فرماید:

(( والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین )) (۲۱۸) 

بعضى گفته اند: خداى تعالى در قرآن مجید، هیچ پیامبرى را نام نبرده است مگر آن كه متاءهل بوده است از این رو گفته اند: یحیى - على نبینا و آله و علیه السلام - ازدواج كرد، اما همبستر نشد، گفته شد؛ حضرت یحیى براى رسیدن به فضیلت و اجراى سنت ازدواج كرد! و بعضى گفته اند: به خاطر چشم فرو هشتن از نامحرمان ازدواج كرد. و اما عیسى - على نبینا و علیه السلام - وقتى كه از آسمان به زمین فرود آید، ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزند خواهد شد.

اما اخبار: رسول اكرم (ص ) فرماید: (( نكاح سنت من است ، هر كه سنت مرا دوست دارد پس باید به روش من رفتار كند.)) (۲۱۹) 

اخبارى كه به ازدواج تشویق مى كند

و نیز فرمود:

(( ازدواج كنید تا افزون شوید كه من روز قیامت به جمعیت شما افتخار مى كنم حتى به جنینى كه سقط شده است .)) (۲۲۰) 

و فرمود: (( هر كه از سنت من اعراض كند، از من نیست ، براستى كه نكاح سنت من است و هركه مرا دوست دارد باید به سنت من عمل كند.)) (۲۲۱) 

و نیز فرمود:

(( هركه از ترس فقر و عائله مندى ازدواج را ترك كند از ما نیست .)) (۲۲۲)

آن حضرت فرمود: (( هر كه از شما توان مالى دارد، باید ازدواج كند كه ازدواج براى فروهشتن چشم و حفظ ناموس بهتر است و هركه توان مالى ندارد باید روزه بگیرد كه روزه دارى مانع شهوت است .)) (۲۲۳) این حدیث شریف دلیل بر آن است كه علت ترغیب به ازدواج همان بیم از فساد در چشم و شهوت است .

در این حدیث روزه را باعث (( وجاء)) دانسته است . وجاء عبارت از كوبیدن خصیتین جوان نر به منظور از بین بردن نرى اوست ، بنابراین به طور استعاره براى ناتوانى از آمیزش - به وسیله روزه دارى - آورده شده است .

دانلود بررسی ازدواج

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ازدواج ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

دانلود بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع
اطمینان بخشی سیستم توزیع
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 471 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

اطمینان بخشی سیستم توزیع

 

  

فهرست مطالب :                                                  

 

1- تعاریف اولیه                                                                                    6 -   1     

2- محدودیتهای سیستم توزیع                                                                      7  -   6

3- ترازهای اطمینان بخشی توزیع                                                               9  -   7   

4- مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث اطمینان بخشی         18 -   9

5- سیستمهای سری                                                                                  20- 18

6- سیستمهای موازی                                                                          21- 20

7- سیستمهای سری موازی                                                                   74- 21              

8- واژگان انگلیسی                                                                            79- 75

9_منابع و ماخذ                                                                                80

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مفاهیم كلی

خروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند.

خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة آن مؤلفه می گویند.

خروج اجباری: خروجی كه بر ارادة بهره بردار در انجام آن نقشی نداشته و بعلت ایجاد شرایط اضطراریِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباری انجام می شود.    

خروج اجباری گذرا: درصورتی كه علت خروج فوراً از بین برود، و مؤلفة خارج شده (بصورت اجباری) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباری را خروج اجباریِ گذرا می نامند. 

خروج اجباری دیرپا: خروج اجباری كه گذرا نباشد دیرپا خواهد بود.

خروج جزئی: خروجی كه درآن تنهای قسمتی از یك مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت دیگر ظرفیت و یا كیفیت انجام وظیفة مولفة مذكور كاهش می یابد.

بدیهی است امكان به تعویق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالی كه چنین امكانی برای خروج اجباری وجود ندارد.

 

بلوك دیاگرام زیر انواع خروجها را نشان می دهد:

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


قطع (Interruption): رخ دادن وقفه در خدمت رسانی به یك یا چند مصرف كننده را قطع شدن این مصرف كننده ها می گویند.

قطع اجباری(Forced Interruption): قطع ناشی از خروج اجباری را قطع اجباری می گویند.

قطع با برنامه(Scheduled Interruption): قطع ناشی از خروج با برنامه را خروج با برنامه می گویند.

قطع ها از نظر زمان بر طرف شدنشان نیز به سه دسته تقسیم می شوند.

1-  قطع آنی(Instantaneous Interruption): قطعی است كه در كمتر از یك دقیقه قابل رفع می باشد.

2-  قطع موقتی(Mometary Interruption): قطعی است كه برطرف كردن آن معمولاً یك تا دو ساعت طول می كشد.

3-  قطع طولانی(Long Interruption): قطی است كه بیش از چندین ساعت زمان برای بر طرف كردنش لازم است. 

 

فلوچارت زیر، علل عمدة خروج در شبكة توزیع را نشان می دهد.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


اطمینان بخشی در واقع سلامت سیستم و اجتناب از خروج هایی كه ممكن است رخ دهند، را توصیف می كند. و كفایت نیز به كافی بودن ظزفیت سیستم برای تأمین نیازهای انرژی برق مشتركان اشاره می كند. 

 

شاخص های اطمینان بخشی(Index of Reliability):

 

 

 

 

 

 

 

مطابق پیشنهاد كمیتة IEEE گزارش خروج دستگاهها بایستی دارای توضیحات زیر باشد:

1-  نوع، طرح، سازنده و توضیحات دیگری برای طبقه بندی

2-  تاریخ و محل نصب

3-  عامل خرابی (آذرخش، درخت، خطای بهره بردار)

4-  مد خرابی (اتصال كوتاه، اضافه بار)

5-  زمان شروع خرابی (خروج) و زمان بازگشت، ذكر تاریخ وشرایط جوی بهنگام خرابی

6-  نوع خروج (اجباری، با برنامه، گذرا و دیرپا)

علاوه بر اطلاعات مذكور بهتر است كه در تهیة گزارش خروج موارد زیر نیز قید گردند:

                ·      گزارش تعداد كل دستگاه (مؤلفه) های مشابهِ در حال كار، برای تعیین نرخ خروج هر مؤلفه در كار سالانه

                ·      گزارش خروجهایی كه با عث رخ دادن قطعی در شبكة توزیع شده است.

بایستی خاطر نشان ساخت كه گزارش خرابیها اطلاعات با ارزشی را برای برنامه های نگهداریِ پیشگیرانه و تعویض دستگاهها، فراهم می كند.

در عمل بین اطلاعات حاصله از گزارشها و آنچه كه از قبل پیش بنی شده است، بدلایل زیر اختلافاتی وجود دارد.

1-  تعریف خرابی

2-  اختلاف بین محیط واقعی و محیط پیش بینی شده

3-  قابلیت نگهداری و آزمایش دستگاه ها و میزان تخصص كاركنان

4-  ساخت مؤلفه ها و نرخ خرابی مفروض برای مؤلفه ها در پیش بینی ها

5-  فرآیند ساخت، شامل بازرسی و كنترل كیفیت

6-  توزیع زمانی تا وقوع خرابی

7-  استقلال خرابی مؤلفه ها

 

گزارش پیش بینی منطقه ای و ملی بار سالانه و تحلیلهای قابلیت اطمینان بخشی شبكة توزیع در برخی از كشورها (ایالات متحدة آمریكا) برعهدة انجمنی بنام انجمن ملی اطمینان بخشی برق می باشد. انجمنهای منطقه ای اطمینان بخشی روشهای طرح ریزی و بهره برداری سیستم توزیع را برای شركتهای برق رسانیِ عضو تهیه می كند، تا قابلیت اطمینان بخشی بهبود یافته و هزینه ها كاهش یابند.

 

بنا به مطالعات انجمن ملی اطمینان بخشی برق، می توان نتایج زیر را در مورد اطمینان بخشی سیستم بیان نمود:

1-    معمولاً 50 درصد خروجها در كمتر از 6 دقیقه و 90 درصد در كمتر از 7 ساعت قابل برگشت به مدار هستند.

2-           چون خروجهای سیستم توزیع اغلب گزارش نمی شوند (بدلیل كوچك بودن آنها در مقابل خروجها و خرابی های سیستم انتقال و بخش تولید)، میزان خروجی های شبكة توزیع گزارش شده، نسبت به سیستم انتقال و تولید تنها 7 درصد است. ولی در حقیقت مطابق گزارشهای انجمن اطمینان بخشی برق، تقریباً 80 درصد از كل قطعی های پیش آمده به دلیل خرابی و خروج در سیستم توزیع رخ می دهند.

3-    با اینكه روشهای مناسبی برای ارزیابی اطمینان بخشی سیستم توزیع وجود دارد، اما داده های مربوط به كارایی اطمینان بخشی، برای تعیین مؤثرترین شیوة سرمایه گذاری كافی نمی باشد.

4-         بیشتر قطعی های توزیع بر اثر شزایط جوی ایجاد می شوند ضمن اینكه عملكرد نامناسب بهره بردار می تواند مزید بر علت باشد.

5-           بدیهی است با كاهش زمان تشخیص خرابی و واكنش سریع و مناسب نسبت به رفع آن، می تواند اطمینان بخشی سیستم توزیع را افزایش دهد.     

دانلود بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی انرژی هسته ای

بررسی انرژی هسته ای

دانلود بررسی انرژی هسته ای

بررسی انرژی هسته ای
انرژی هسته ای
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 147 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

پایان نامه انرژی هسته ای

مقدمه:
تصور امكان ادامه زندگی امروزه بشر بدون وجود برق غیر قابل باور به نظر می رسد . در جهان كنونی قطع كوتاه مدت جریان برق می تواند لطمات جبران ناپذیری به روند زندگی وارد نماید. از این روی نیاز انسان به جریان الكتریسیته با نیاز به اكسیژن مقایسه شده است.
افزایش جمعیت، توسعه صنایع و كارخانجات و تولید روز افزون محصولاتی كه برای استفاده متكی به جریان الكتریسیته هستند.
تولید روز افزون برق را اجتناب ناپذیر می سازد. این نیاز در كشورهای در حال توسعه به دلیل تمایل به رفع وابستگی و ایجاد اشتغال نمود بیشتری پیدا می نماید.
توسعه فعالیت در بخش كشاورزی و صنعت مستلزم در اختیار داشتن نیروی الكتریسیته كافی است، علاوه بر آن كه تامین برق مصرفی در بخش خانگی و شهری (روشنایی معابر و امكان تفریحی) كه هر روز گسترش می یابد حجم زیادی از نیروی الكتریسیته را طلب می نماید.
استفاده از سوخت های فسیلی ، نیروی آب و انرژی اتمی سه روش اصلی در تولید الكتریسیته در جهان محسوب می شود و در كنار آن استفاده از نیروی باد و انرژی خورشیدی به عنوان روشهای مكمل در برخی از كشورها سهم ناچیزی از تولید برق را به خود اختصاص می دهد.
براساس آخرین آمارها 105 كشور از جمله جمهوری اسلامی ایران تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الكتریكی مورد نیاز خود را با استفاده از سوخت های فسیلی به دست می آورند. در مقابل تنها 28 كشور تمام یا بیش از 80 درصد انرژی الكتریسیته مورد نیاز را با استفاده از نیروی آب ایجاد می نماید.
محدودیت منابع آبی یا عدم امكان احداث سد موجب گردیده تا تعداد كشورهای كمتری از نیروی آب برای تولید برق بهره گیرند . در مقابل بیشترین سهم در تولید الكتریسیته به سوخت های فسیلی اختصاص داده شده است كه دسترسی به آن ساده تر به نظر می رسد.
به دنبال افزایش قیمت نفت از یك سو و كاهش تدریجی ذخایر نفتی از سوی دیگر و در كنار آن محدودیت منابع آبی برخی از كشورها كه به دنبال پیدا كردن منبع جایگزین برای تولید الكتریسیته بودند استفاده از انرژی اتمی را به عنوان بهترین راه برای به دست آوردن نیروی برق ارزان و مطمئن شناسایی نمودند.
براساس آخرین آمارها 31 كشور از انرژی اتمی به عنوان مولد بخشی از الكتریسیته مورد نیاز خود اقدام می نمایند.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
شكافتن اتم
پیشرفتهای حاصله در دهه ی 90  
ژئوفیزیك پرتوهای كیهانی و عناصر سنگین
شكافتن اتم
پروژه های مانهاتان
ساختار هسته ای اتم
فصل دوم
گردش مواد سوختنی هسته ای یعنی چه؟
سنگ اورانیوم خام
انواع اورانیوم
اورانیوم چگونه به دست می آید
غنی سازی اورانیوم
فصل سوم
با عناصر سوختی مصرف شده چه می كنند
تاسیسات « دوباره غنی سازی » چیست؟
فصل چهارم
سرنوشت زباله های اتمی چیست ؟
آیا می توان زباله های اتمی را با اطمینان و ایمنی كامل انبار كرد؟
آیا انرژی اتمی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟
سهم انرژی اتمی در تولید برق
انرژی هسته ای بیم ها و امید ها
منابع

دانلود بررسی انرژی هسته ای

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی انرژی هسته ای ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟

پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟

دانلود پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟

پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟
پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 160

پایان نامه انرژی  هسته ای حق مسلم ماست ؟

پیشگفتار

پیوسته یاد می كنیم مهربان پروردگاری را كه نامش مزین كننده  نامها و آرامش بخش دل هاست . شكر و سپاس از آن  اوست  چرا كه  ندای دین حقش را آخرین فرستاده اش در داد . او كه قدرت جاودانگی خویش قلم  را به دستانمان داد تا بنویسیم و بخوانیم از اقتدار كشوری مقتدر بنویسیم از كاوشگرانی كه در قلبشان عشق به وطن موج می زند و از این هوش و توانایی خویش به نحو احسن استفاده می كنند تا این مهد دانش شهرتی جهانی پیدا كند . ایران است این سرای دانش سرای  عشق خانه ای عظیم دوستی ها و مهد علم .

ایران ای مادر همیشه هشیار ای كه صاحب خاكی هستی كه از دانش سنگهایی بیرون می آید كه ذهن هر متفكری را از آن خود می كند به یاد می آوری روزهایی كه خورشید آسمان  تو شاهد پیروزی فرزندانت بود خاطرت هست شب هایی كه مهتاب نظاره گر حركات دستان  پرتكاپوی تلاشگرانی بود كه  در كارخانه ها كار می كردند تا شاید خدمتی كوچك به این ملت  شریف تو كنند . می دانم كه می دانی حركت چرخ انرژی پدید اورنده تمام نیروها فقط به دست یكتا پروردگار من هست  و بس انرژی عظیم كه در دل كوچك هر ذره نهفته است . نیرویی كه در كوچكترین ذره ای از این هستی جای گرفته  و بزرگترین كار در دنیای علم انجام میدهد . بله انرژی اتمی .

صنعت  اتمی جای خودش را در چرخ صنعت یافته و یكی از سكانسهای كشتی كشور به دست گرفته متخصصان كشور محبوب با بهره گیری از علم و دانش خویش كشور ایران را با دنیای نوین علم و انرژی اتمی همگام ساخته اند .  امیدوارم شاهد پیروزی روز افزون كشورمان در علم باشیم .

 

مراحل تحقیق :

1-انتخاب موضوع  و تعریف آن:

موضوع انرژی هسته ای حق مسلم ماست  ایران باید در فناوری هسته ای جایگاه بالایی داشته باشد .

2- تحدید موضوع تحقیق :

علت مخالفت های كشورهای خارجی  دربرخورداری ایران از فناوری هسته ای چیست ؟ و چرا ایرن باید از فناوری  هسته ای برخودار باشد ؟

3-جستجو و مطالعه ی منابع تحقیقی :

ضمن مطالعه ی مقالات در رابطه با انرژی هسته ای و نقش  ایران در فعا لیت های هسته ای در روزنامه ها و مجلات با مراجعه به كتابها و سایتهای اینترنتی اطلاعات بیشتری دریافت نموده ایم .

4-ارائه ی فرضیه :

با توجه به این مسئله سوخت های فسیلی رو به اتمام است همه ی كشورهای جهان از جمله ایران باید حق استفاده از فناوری هسته ای را داشته باشند .

5- انتخاب فنون و روش تحقیق :

مجموه ی حاضر تحقیقی كتابخانه ایست و برای تكمیل آن از مطالعه استفاده شده است .

6- جمع آوری اطلاعات :

با مطالعه بر روی كتابها ، مجلات ، روزنا مه ها و منابع اینترنتی اطلاعات لازم  را جمع آوری كرده ایم .

7- تجزیه و تحلیل اطلاعات :

اطلاعات جمع آوری شده بر اساس موضوع دسته بندی كرده و اطلاعات اضافی را حذف نموده ایم .

8- ارائه ی نظریه یا تئوری:

انرژی هسته ای حق مسلم تمامی مردم كشور عزیزمان است و برخورداری از این فناوری ما را به كسب موفقیت های بالایی می رساند.

 

مقدمه :

انرژی هسته ای در جهان

انرژی هسته ای از جمله انرژی هایی است  كه كاربرد زیادی در سطح جهان دارد .  در حال حاضر ، ظرفیت نیروگاه های هسته ای جهان بیش از 350 هزار مگاوات است كه  پیش بینی می شود تا سال 2020 به 359 هزار گیگاوات برسد. انرژی هسته ای دارای مزایایی است كه كاربرد آن را افزایش می دهد . به عنوان  مثال، این انرژی كمترین تاثیر را بر محیط دارد ، همچنین به صرفه و اقتصادی است و در زمینه امنیت ملی انرژی نقش عمده ای دارد.  نیروگاههای هسته ای  را بر اساس راكتوری كه در آن  استفاده می شود  تقسیم بندی می كنند .  در حال حاضر 5 كشور جهان از انرژی هسته ای برای تولید الكتریسیته استفاده می كنند. اگر چه تعداد نیروگاههای هسته ای  كمتر از تعداد راكتورهایی است كه دردهه های 70 و 80 ساخته شده ولی میزان الكتریسیته تولیدی بیشتر است .

دانلود پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه انرژی هسته ای حق مسلم ماست ؟ ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
مقاله انسان های نخستین

مقاله انسان های نخستین

دانلود مقاله انسان های نخستین

مقاله انسان های نخستین
انسان های نخستین
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 3847 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

پایان نامه انسانهای نخستین

چکیده

این تحقیق در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد پیدایش انسان های نخستین و اینکه چگونه انسان یاد می گیرد از دستان خود استفاده کند و وسایل بسازد و در این فصل دوره اسکان بشر در غار را توضیح میدهد و تا اینکه انسان به تکامل برسد. نتیجه این فصل این است که نخستین محل اقامت این انسانها که بطور منطقی می توان آنرا شهر نامید ، جریکو Jericho بود . ساکنان جریکو هفت هزار سال پیش با وجودی که هنوز فن کوزه گری و سفالکاری شناخته نشده بود ، مع الوصف خانه های گلی و در اطراف شهر خود بدیوار کشی پرداختند . برای آبیاری مزارع گندم و جو و بذرک خود با کندن جویها آبرسانی میکردند. زیادی حبوبات و افزایش حیوانات خانگی و اهلی که جهت مصارف غذائی ذبح میشد این فرصت را به شهرنشینان داد تا از افرادی نظیر نقاشان ، کاهنان و مغازه داران که در تولید مواد خوراکی شرکت نداشتند ، حمایت و پشتیبانی کنند و باین طریق در جریکو ، پایه های نخستین پیدایش جلوه های باشکوه تمدن پی ریزی شد .

 فصل دوم  در مورد پیدایش روستا، تاریخچه روستاها، نقش آب در پیدایش سکونتگاه های ایران، شکل روستا ها، روند خانه سازی در روستا ها، منابع درآمد روستاییان و … بیان شده است. در مورد روستا و ده تعاریف متعدد و زیادی گفته شده ، ده یا روستا که در کتاب های نشر قدیم به صورت دیه هم دیده می شود ، در زبان پهلوی ده در پارسی باستان به معنی سرزمین و در اوستا به شکل دخیو  آمده است .

در ایران ده از قدیمی ترین زمان یک واحد اجتماعی و تشکیلات و جایی بوده است که در آن گروههایی از مردم روستایی برای همکاری در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی گرد هم تجمع یافته اند. ده اساس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می دهد و اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تشکیلاتی در زندگی روستایی است ، در سراسر قرون وسطی و از آن پس تا به امروز برقرار بوده است .

درعرف ده عبارت از محدوده ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی ، عواطف و علائق مشترک هستند ، در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت هایی که برای تامین نیازمندی های زندگی خود انجام می دهند ، از طریق استفاده و بهره گیری از زمین و در درون محیط مسکونی شان صورت می گیرد ، این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل ده نامیده می شود .

از این فصل نتیجه می گیریم که  هیچ شکی نیست که گردشگری نقش مهمی را در احیا و تنوع اقتصاد جوامع روستایی ایفا می کند در عین حال گردشگری می تواند در حفظ و تجدید حیات محیط زیست های روستایی تغییر ایجاد کند ، بنابراین تعجب آور نیست که بسیاری از کشورها گردشگری را عامل آسیب رسان به مناطق روستایی خود می دانند .

بنابراین همانگونه که در این بخش ذکر شد ، برنامه ریزی و مدیریت موثر لازم است تا فواید حاصل از توسعه گردشگری افزایش یافته و زیان ها یا تاثیرات منفی در جوامع پذیرای گردشگری تقلیل یابند . این امر نیازمند یک برنامه ریزی هماهنگ و حساب شده است تا اطمینان دهد که گردشگری بیشتر راهی برای دست یابی به توازن و توسعه پایدار مناطق روستایی است و به هیچ وجه راه حل آخر نیست . بنابراین مشارکت جوامع و همه افراد و سازمانهای ذیربط و طرح های مفید مدیریت گردشگران ، همه از ارکان ضروری روند برنامه برنامه ریزی و مدیریت هستند .

بعلاوه این روندی است که باید ادامه یابد . به دلیل نیازهای جدید و روزافزون مناطق روستایی و ظهور فعالیت های جدید تفریحی ، هنوز روستا منبعی محدود و آسیب پذیر است . بنابراین نوآوریهایی برای برنامه ریزی و اداره منابع  روستایی و اساساً گردشگری ضروری هستند و در این راه باید آمادگی رویارویی با جریانها و مشکلات جدید را داشت .

واژه های کلیدی: انسان های نخستین، غار، روستا، آب

فهرست مطالب

فصل اول   ۱
انسانهای نخستین   ۱
مقدمه   ۲
آن زمان که انسان نبود   ۴
پیدایش نخستین باره انسان   ۵
بشر راه رفتن روی دوپا را می آموزد .   ۶
بشر راه استفاده کردن از دستهایش را می یابد .   ۷
بشر ، ابزار می سازد .   ۸
بشر شکارچی   ۹
جمع آوری غذا   ۱۰
کشف آتش   ۱۱
دوره اسکان بشر در غار   ۱۱
غارهای کمربند ، هوئو و همجوار آن در مازندران :   ۱۲
۲- غار تنگ پَبدَه در کوههای بختیاری :   ۱۴
۳- غارهای دره خرم آباد لرستان :   ۱۴
۴- غارهای هیوِ در استان مرکزی :   ۱۵
دوره اسکان بشر در دشت   ۱۵
تصور انسانهای اولیه از آسمان   ۱۹
سازگاری یافتن با آب و هوای سرد   ۱۹
دین و فرهنگ جوامع اولیه   ۲۰
تکامل انسان   ۲۲
نتیجه گیری   ۲۴
فصل دوم   ۲۶
پیدایش روستا   ۲۶
مقدمه   ۲۷
تاریخچه روستا   ۲۹
جغرافیای روستایی :   ۳۰
ریشه های جغرافیای روستایی   ۳۲
نقش آب در پیدایش سکونتگاه های ایران   ۳۳
شکل روستا ها   ۳۴
روند خانه سازی در روستا ها   ۳۶
وسعت سکونتگا ههای روستایی   ۳۶
موقعیت سکونتگا ههای روستایی   ۳۸
منابع درآمد روستاییان   ۴۰
شیوه های تولید زراعی :   ۴۱
حمل و نقل پایدار در روستا   ۴۲
جمعیت واشتغال روستایی   ۴۴
ارزش روستا   ۴۵
مشارکت جوامع محلی در گردشگری روستایی   ۴۶
مشارکت در توسعه گردشگری روستایی   ۴۸
نتیجه گیری   ۴۹
منابع   ۵۰

دانلود مقاله انسان های نخستین

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله انسان های نخستین ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن

بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن

دانلود بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن

بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن
پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن
بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 450 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117

پایان نامه انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن


قسمتی از متن:

كلیدهای قدرت (بریكر):

كلیدهای فشار قوی تنها یك وسیلۀ ارتباطی بین مولدها و ترانسفورماتورها و مصرف كنندها و خطوط انتقال انرژی و یا مجزا كنندۀ آنها از یكدیگر نیستند,بلكه حفاظت دسیگاهها و سیستمها الكتریكی را در مقابل جریان زیاد بار و جریان اتصال كوتاه به عهده دارند.

*شرایط و مشخصات بریكرها:

        **در حالت بسته: باید در مقابل عبور جریان بار و حتی جریان شدید اتصال كوتاه از خود مقاومت قابل ملاحظه ای نشان ندهند و نیز در مقابل اثرات حرارتی و دینامیكی این جریانها در یك زمان طولانی دارای پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای باشند

**در حالت باز : بریكرها باید قادر باشند اختلاف سطح الكتریكی موجود بین دو كنتاكت باز را بطور كاملا مطمئن تحمل نماید.

- تمام قسمتهای كلید در شرایطی كه هم پتانسیل فشار را الكتریكی شبكه هستند باید در موقع قطع و یا در حالت وصل بطور كاملا مطمئن نسبت به زمین و نسبت به قطبها و تیغه های دیگر ایزوله و عایق باشند.

- بریكرها باید قادر باشند مدار الكتریكی را در زیر ولتاژ نامی ببندند( بریكرها معمولا برای ولتاژ ماكزیمم شبكه طراحی می شوند).

  - بریكرها باید قادر باشند مدار الكتریكی را در ضمن عبور جریان باز كنند.

 - بریكه ها باید قابلیت سرعت عملكرد بالایی در قطع و وصل مدار الكتریكی را داشته باشند.

 - بریكرها محدودیت جریانی ندارند و برای بزرگترین جریانهای اتصال كوتاه ساخته می شوند.

 - یكی از مشخصات مهم بریكرهای قدرت زمان تاخیر در قطع كلید است. این زمان عبارت است از حدفاصله بین لحظه فرمان قطع توسط رله مربوط و آزاد كردن ضامن قطع كلید تا خاموش شدن كامل جرقه.


فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

فصل اول: انواع پستهای فشار قوی..................................................1

پستهای فشار قوی از نظر عملکرد.................................................1

پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی...............................................2

اجزا تشکیل دهنده پستها...............................................................3

فصل دوم :تعاریف واصول کار ترانسفور ماتور..................................15

نحوه اتصال سیم پیچ ها..............................................................18

تپ چنجر..............................................................................19

سیستمهای خنک کننده ترانسها......................................................22

ترانسفورماتورهای اندازه گیری....................................................27

فصل سوم:شینه بندی ................................................................44

انواع شینه بندی.......................................................................45

آثار وقوع خطا........................................................................54

انواع رله های جریان زیاد...........................................................66

انواع تکیه گاه ومقره ها..............................................................67

فصل چهارم: مدار شکن.............................................................78

فرایند رفع اشکال خط................................................................78

انواع مدار شکن ها...................................................................82

مدار شکن های خلا..................................................................92

فصل پنجم:کدگذاری................................................................117

دانلود بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی انواع سیستم های بارکدینگ

بررسی انواع سیستم های بارکدینگ

دانلود بررسی انواع سیستم های بارکدینگ

بررسی انواع سیستم های بارکدینگ 
 انواع سیستم های بارکدینگ 
پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ
دسته بندی فناوری اطلاعات
فرمت فایل docx
حجم فایل 306 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94

بررسی انواع سیستم های بارکدینگ

 

مقدمه:

امروزه سیستمهای اطلاعاتی كامپیوتری سهم بسزایی دركارایی امور تجاری و كنترلی دارند. لذا برای حصول این كارایی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد . درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترین ها است. این سیستم به صورت تجهیزات جانبی كامپیوترهای شخصی كه امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری كشور جایگاه مهمی یافته اند ، قابل بكارگیری است.

در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده  و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.

در پایان لازم میدانم از زحمات جناب آقای مهندس آشفته ) سرپرست کارآموزی ( و همچنین جناب آقای مهندس لشکری  )استاد  کارآموزی(   که بنده را در انجام این مهم یاری رسانده اند ،کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.

با آرزوی توفیق

 

چکیده :

در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشكلی كه روی بسیاری از كالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، كنسروها، كتابها ، انواع جعبه ها و …  چاپ  می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب كرده است . این نوارهای سیاه وسفید كه باركد نام دارند ، علائمی هستند كه حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسكنر باركد استفاده نمود كه بارکد را بصورت نوری می خواند و به كامپیوتر متصل به آن منتقل می كند. اسكنر باركد از خود نوری می تاباند كه پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید باركد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی كه سیاه است نور را كمتر و جاهایی كه سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسكنر می تواند  تغییرات و  در حقیقت پهنای  نوارها را  تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی كند ) .

 

آشنایی با مفهوم شناسایی خودكار :

با همگانی شدن كامپیوتر و بكارگیری آن در عرصه حاضر، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می شود. جمع آوری اطلاعات، وارد کردن داده ها به کامپیوتر، پردازش اطلاعات و نمایش نتایج یا دادن گزارشات مراحلی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی كامپیوتری طی می شوند. در این زنجیره تنها پردازش اطلاعات و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می شوند، در حالی كه در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر كه اصلی ترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متكی بوده و دقت و سرعت کاربر عاملی تعیین كننده است.

در واقع از دیدگاه بهره وری كل سیستم ،مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر گلوگاه سیستم خواهند بود ؛ چرا كه کاربر هیچ گاه نخواهد توانست همگام با سرعت كامپیوتر، داده ها را جمع آوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطا در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش می دهد. بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتناب ناپذیر است . وظیفه این جایگزینی را تكنولوژی های شناسایی خودكار بر عهده دارند.

 شناسایی خودكار با جایگزین كردن تكنولوژی پیشرفته ماشین به جای انسان ، عمل تشخیص داده ها ، جمع آوری آنها و ورود به كامپیوتر را از اختیار کاربر خارج ساخته و خودعهده دار این وظیفه خطیر می شود. این جایگزینی سبب رفع گلوگاههای سیستم و افزایش شدید بهره وری كل مجموعه خواهد شد .

 

١-١ نوارهای مغناطیس :

در این روش از تكنولوژی متداول در ضبط مغناطیسی اطلاعات استفاده می شود. مانند ضبط اطلاعاتی همچون موسیقی، برنامه كامپیوتری و .. بر روی نوار مغناطیسی. اطلاعاتی كه روی نوار ظبط شده، با عبور نوار از مقابل هد مغناطیسی، بازیابی می گردد. از مزایای این روش، عدم حساسیت به گردوخاك و چربی محیط بوده و كاربرد آن بیشتر در كارتهای اعتباری ، بلیط ها و كارتهای شناسایی است .

 

٢-١ شناسایی نوری الفبا :

در این روش، کد به صورت حروف و اعداد طبق الگوی خاصی بر روی كالا نوشته و یا چاپ می شود. به هنگام شناسایی، دستگاه كد خوان حروف و اعداد را خوانده و اطلاعات را به كامپیوتر وارد می كند. مزیت مهم این روش، قابلیت تشخیص كد به وسیله انسان است، چراكه کد كاملا شبیه اعداد و حروف متداول الفبای انگلیسی است. متداولترین استاندارهای این روشOCR-A و OCR-B  می باشند. كاربرد این تكنولوژی بیشتر بر روی چكها، اسناد بانكی و قبوض مختلف می باشد.

 

٣-١ فركانس رادیویی :

بهره گیری از امواج رادیویی بُعد دیگری از شناسایی خودكار می باشد. اساس این ایده بر ارسال سیگنال به شئ و دریافت بازتاب توسط گیرنده استوار است.در روش RF (Radio Frequency)  ، امواج رادیویی در مسیر عبور شئ ارسال می گردد. گیرنده بسیار كوچكی متشكل از یك میكروچیپ و ارسال كننده علائم ( به ابعاد یك قوطی كبریت یا كوچكتر ) كه به شئ متصل شده، این علائم را دریافت و سپس کد موجود در حافظه خود را به فرستنده اصلی ارسال می دارد. با دریافت توسط فرستنده اصلی، عمل شناسایی انجام شده است.

پوشیده شدن گیرنده توسط رنگ ، گردوخاك ، سیمان و … نمی تواند از ارسال علائم جلوگیری نماید وبه همین دلیل بهترین كاربرد این سیستمها درمكانهای تولیدی به شدت آلوده ویا دارای موانع متعدد است .معمولا خطوط مونتاژكارخانجات اتومبیل سازی، بیشترین استفاده را از این سیستم می برند و همچنین استفاده مطلوب از سیستمهای حمل و نقل خودكار ( AGV ) بدون این سیستم مقدور نیست.


فهرست مطالب

مقدمه

 

چکیده     ………………………………………………………………    ٢

 

فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار     ……………………………...    ٣

 

            ١-١  : نوارهای مغناطیس     ………………………………….…. ٤

 

            ٢-١  : شناسایی نوری الفبا     ………………..……………………    ٤

 

            ٣-١  : فركانس رادیوی     ………………………………………. ٥

 

            ٤-١  : تشخیص صوت     ………....………………………….....     ٦

 

            ٥-١  : بینایی مصنوعی     ……….......………………………......    ٦

 

            ٦-١  : كارتهای هوشمند   ………....………………………….....     ٧

 

            ٧-١  : باركد   ………....………………………………..….....     ٧

 

            ٨-١  : برتری های سیستم باركد به دیگر سیستمهای شناسایی خودكار    ….   ٨

 

فصل ٢ :بارکد   ………....……………………………………….....     ٩

 

١-٢  : تعریف بارکد    ………....……………………….…….....     ٩

٢-٢   :تاریخچه بارکد    ………....……………….…………........    ٩

٣-٢   :ضرورت استفاده از بارکد   ………....…………..……….....     ١٢

١-٣-٢   : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد   ………....…..….....     ١٢

                  ٢-٣-٢   : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد   ………......     ١٣

٤-٢  : فواید بارکد کردن   ………....………………………….....     ١٦

٥-٢  : انواع مختلف روشهای کدگذاری   ………....……..……….....     ١٨

٦-٢  : انواع باركد   ………....………………………..…….....     ١٨

                   ١-٦-٢   : باركد خطی   ………....………………..…….....     ١٨

                            الف  : باركد رقمی   ………....………………….....     ١٩

                             ب  : باركد  ………………….  ALPHANUMERIC ٢٠

                   ١-٦-٢  : باركد دوبعدی   ………....…………………….....     ٢٠

           ٧-٢   : چاپ باركد   ………....………………………….....     ٢١

٨-٢ : معرفی انواع بارکد   ………....………………………….....     ٢٢

                   ١-٨-٢   …………………...……...………...    UPC/EAN   : ٢٢

١-١-٨-٢    :  بارکد ١٣  EAN    ……….………………..    ٢٢

الف   : تاریخچه  ١٣  EAN            …………………٢٣ 

ب  : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم)   ..………....     ٢٤ 

ج   : ساختار بارکد ١٣  EAN             ……….……...٢٤

٢-٨-٢   :  ٣٩   …….……………………………….      Code ٢٨

٣-٨-٢   :  ١٢٨ ………………………………………  Code٢٩ 

١-٣-٨-٢   :  ساختار بارکد ١٢٨ ……..…………….  Code٣٠  

٢-٣-٨-٢   :  نحوه محاسبه رقم كنترل   ……...…………...     ٣١ 

                  ٤-٨-٢        Interleaved 2 of 5  :                   ……….....………….٣٢  

                  ٥-٨-٢        PDF417   :                           ……...……….………… ٣٣  

          ٩-٢ : بارکدها چگونه خوانده می شوند    ……….....……………….....     ٣٣ 

         ١٠-٢   : بارکد خوانها   ………....…………….………………….....     ٣٤ 

١-١٠-٢   :  بارکدخوانهای ثابت   ………....………..…………….     ٣٤ 

٢-١٠-٢   :  بارکدخوانهای سیار دسته ای   ……………………….....     ٣٥ 

٣-١٠-٢   :   بارکدخوانهای سیار بی سیم   ……………….……….....     ٣٦ 

         ١١-٢ : اسکنر چکونه کار می کند   ………...……………..……….....     ٣٦ 

١٢-٢ :  کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است   ………...….....     ٣٧ 

١٣-٢ : آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است   ……………........     ٣٨ 

         ١٤-٢  :  چاپ بارکد   ………....………………………………….....     ٣٩ 

١٥-٢   :  استفاده از بارکد در هر کجا   ………...…………………….....     ٣٩ 

١-١٥-٢ :  کارخانجات   ………....…………...…………….....     ٣٩ 

٢-١٥-٢ :   حمل و نقل   ………....………………………….....     ٣٩ 

٣-١٥-٢  :   فروشگاهها   ………...………………………….....     ٤٠ 

٤-١٥-٢  :   مراکز درمانی   ……….....……………………….....     ٤٠ 

١٦-٢    :   تکنولوژی های جدید بارکد   ………....………………………     ٤٠ 

فصل ٣  : جدید ترین جانشین بارکد   ………....…..……………………….....     ٤٣

          ١-٣RFID   :  )تشخیص هویت رادیویی …………………...…………… ( ٤٥

٢-٣ :  برخی کابردهای ……….……………………………..     RFID٤٥

٣-٣ :  انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های ………………….………..     RFID٤٧

٤-٣  :  دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها    ………....……..…………………….....     ٤٧

          ٥-٣ :  ساختار ……………………………………………..     RFID٤٩

٦-٣ : اجزای تگ   ………....………………..……………….....     ٤٩

٧-٣ :  اجزای سیستم RFIDغیرفعال   ……….....………………….....     ٤٩

٨-٣ : آنتن   ………....………………….…………………….....     ٥١

٩-٣ :  ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال   ……….....……………………   ٥١

         ١٠-٣ :  فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی   ……….....………………………….....     ٥٢

         ١١-٣ :  کنترل کیفیت   ………....………….…………………….....     ٥٣

         ١٢-٣ :  کاربردهای عمده RFIDها    …....………………...……….....     ٥٣

         ١٣-٣ :  فرایند پرینت برچسب   ……….......……………………….....     ٥٤

         ١٤-٣ : پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    ………....…………..……………….....     ٥٤

         ١٥-٣ :  برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند   ………....…………...…………….....     ٥٥

         ١٦-٣  :  مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ   ………....……………………...     ٥٧

         ١٧-٣ :  مزیت RFID نسبت به بارکدها   …..………………..……….....     ٥٨

         ١٨-٣   :  دیگر کاربردهای امنیتی   ………....……………………….....     ٥٩

١-١٨-٣ :  انبارداری و ردیابی کالا   …………..…………………     ٥٩

٢-١٨-٣ :  حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل   ………....………………………….....     ٦٠

٣-١٨-٣ :   حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی   ……..………………………….....     ٦٠

٤-١٨-٣ :   باربری   ……….....………………………….....     ٦١

٥-١٨-٣  :   خودروسازی   ……...………………………….....     ٦١

٦-١٨-٣ :   فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها   ……….………………………….....     ٦١

٧-١٨-٣ :   حریم خصوصی افراد   ……….………………….....     ٦٢

        ١٩-٣ :  فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه   ……….......………….....     ٦٣

        ٢٠-٣ :  دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود   ………….…….....     ٦٤

        ٢١-٣ :  معایب …………………………………………       RFID٦٥

فصل ٤   :  نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی   ………………….....     ٦٨

             ١- ٤ : گستره استفاده    ………....………………………….....     ٦٩

             ٢- ٤ : قالب ژنتیک   ………....….……………………….....     ٧٠

ضمیمه ١ : نمونه ای از طراحی بارکد   ………....…………………….....     ٧٢

ضمیمه ٢ : نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد   ………....…...……….....     ٧٥

ضمیمه ٣ : جدول کد  EAN•UCC    مربوط به کشور های مختلف   …...........     ٧٧

ضمیمه ٤ : جدول انواع   ……….………………………….....     بارکد ها ٨٠

ضمیمه ٥: ا  …………..………………….....   شکال متنوعی از بارکد ٨٢

منابع :              …………………………………………………………٨٦

دانلود بررسی انواع سیستم های بارکدینگ

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی انواع سیستم های بارکدینگ ,

تاريخ : 6 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

بررسی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

دانلود بررسی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

بررسی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
 اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
پایان نامه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

 

 بررسی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

فصل اول: مقدمه

1-1) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین  نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است. گزارشها نشان می دهند که در هر ساعت 8700 نفر به جمعیت جهان افزوده می شود که این مسئله با توجه به بهبود وضعیتت بهداشتی جوامع و ارائه روشهای نوین پیشگیری از بیماریها که منجر به کاهش مرگ ومیز و بالارفتن حد متوسط عمر گردیده می تواند روند روبه رشد سریعتر را دنبال نموده و در نهایت نیاز به مواد غذایی را بیش از پیش افزایش دهد.(12)

 در سال های اخیر گوشت طیور بعنوان یک منبع پروتئین حیوانی بطور سریعی در تغذیه انسان مورداستفاده قرار گرفته و در بعضی از کشورها که از نظر شرایط طبیعی و مرتع با کمبود مواجه هستند گوشت طیور به سرعت جانشی گوشت دامهای دیگر شده است.( 3)

 براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی[1] فرد سالم شخصی است که از حد اعلای توانایی فکری، و نیروی کافی بهرهمنمد بوده و از تمام مظاهر زندگی لذت برد و کمترین درد و رنج را اساس نماید( پایان نامه قرمز رنگ).

دلایل فرایند برای گوشت طیور به قرار زیر است:

 1-1-1) ارزش غذایی گوشت مرغ: هدف اصلی استفاده از گوشت در جیره های غذایی تأمین پروتئین موردنیاز بدن است همانگونه که جدول 1-1نشان میدهد درصد پروتئین گوشت مرغ از انواع گوشتهای دیگر بالاتر است(2).

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 1-1  مقایسه ترکیب شیمیایی صدگرم گوشت حیوانات مختلف(2)

نوع گوشت

 میزان کالری

درصد پروتئین

درصد چربی

گوشت گاو

239

7/18

2/18

گوشت گوساله

207

8/18

14

گوشت گوسفند

317

7/15

7/27

گوشت بره

167

18

10

گوشت غاز و اردک

340

2/16

30

گوشت بوقلمون

268

1/20

2/20

گوشت ماهی سفید

104

19

5/2

گوشت مرغ

200

2/20

6/12

 

2-1-1) راندمان لاشه: افت پس از کشتار در گاو و گوسفند در حدود 50 دردصد است در حالیکه این رقم در طیور گوشتی بسته به وزن زنده و در گوشت آماه برای طبخ نیز افت استخوان طیور به مراتب کمتر از  گوشت حیوانات مزرعه ای دیگر می باد. بدین ترتیب از یک کیلو وزن زنده مرغ میزان بیشتری گوشت و در نتیجه پروتئین بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.(2)

3-1-1) سلامت و بهداشتی بود گوشت: بیماریهای قابل انتقال از گوشت مرغ به انسانها محدود است. ازجمله بیماریهای قابل انتقال بیماری  های سالمنلوزیس است که اغلب گوشت مرغ در مرحله آماده سازی،  آن آلوده شده و ازاین رو چنانچه پس از سردبریدن طیور پرکنی، تهیه گوشت و ذخیره آن بطور بهداشتی صورت گیرد هیچگونه خطری از  نظر انتقال بیمار یهای مشترک به انسان وجود ندارد.(2) 

4-1-1) قابلیت هضم و جذب: گوشت مرغ از نظر ترکیب پروتئین  و تناسب و  تعادل اسیدهای آمینه ضروری کمبودی نسبت به گوشتهای قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و خوک ندارد، با این تفاوت که میزان کلسترول آن کمتر بوده و نسوج آن سهل الهضم تر از سایر گوشتها می باشد. بعلاوه طعم و مزه گوشت مرغ نیز مناسب تر از سایر گوشت ها است از نظر اقتصادی و سهولت تهیه نیز نگهداری و پرورش طیور برای تولید گوشت بخصوص در شرایط خاص کشورها قابل توصیه می باشد.(2)

5-1-1-) سرعت رشد: از نظر سرعت رشد مشابه هیچ حیوان مزرهغه ای با طوب قابل مقایسه نباشد بعنوان مثال امروزه نژادهای مخصوصی از جوجه های گوشتی در بازارهای دنیا و ایران وجود دارند که در مدتی در حدود 40 روز جوجه یک روزه با وزن حدود 45-40 گرم به نیمچچه گوشتی 2000 گرمی تبدل می گرددد بعبارت دیگر در یک مدت محدود جوجه یک روزه به 50 برابر وزن اولیه خود می رسد بدین ترتیب با پرورش طیور می توان به سرعت گوشت مورد نیاز جامعه را تولید و ارائه نمود(2).


[1] -The world o30rganization

دانلود بررسی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان ,

<-BloTitle->
<-BloText->