خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
توضیح  مشکل: کلاچ به راحتی پايين می رود ولی دنده ها عوض نمی شوندمشکل: تعويض دنده مشکل استمشکل: دنده کم کردن سخت شده استمشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کردمشکل: کلاچ سر می خوردمشکل: دنده از جا می پردمشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنيده می شودمشکل: از گيربکس صدای غیر عادی شنيده می شودمشکل: چرخها در حين رانندگی لرزش دارندمشکل: لاستيکها در يک لبه بيش از لبه ديگر خورده می شوندمشکل: لاستيکها در مرکز بيش از لبه ها خورده می شوندمشکل: لاستيکها در دو لبه بيش از مرکز خورده می شو ...
امتیاز :


طبقه بندی: ،
عیب یاب فوق حرفه ای خودرو,دانلودعیب یاب فوق حرفه ای خودرو,

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->


این طرح با فرمت ورد، در ۸۸ صفحه تهیه شده و آماده چاپ است. فهرست عناوین: مقدمه: شامل فرایندهای تصفیه و همراه با جدول استانداردهای کیفی آب آشامیدنی. فصل اول: شامل اطلاعات پایه، موقعیت جغرافیایی و طبیعی منطقه، زمین شناسی، هواشناسی، ریزش های جوی، رژیم حرارتی، دشت کاشان، محدوده طرح. فصل دوم: شامل مبانی تصفیه خانه آب:   ۱- دوره طرح (عوامل موثر در انتخاب دوره طرح، انتخاب دوره طرح شهر کاشان) ۲- جمعیت (عوامل موثر بر رشد جمعیت، برآورد جمعیت، برآورد جمعیت شهر کاشان) ۳- نیاز آبی (تعیین مصرف سرانه آب، م ...
امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پروژه کامل طراحی تصفیه خانه آب شهر کاشان به همراه تمامی محاسبات,

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
تنظیم شرایط محیطی همدان

پروژه تنظیم شرایط محیطی همدان

دانلود تنظیم شرایط محیطی همدان

تنظیم شرایط محیطی همدان
دسته بندیمعماری
فرمت فایلdocx
حجم فایل55820 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل110

تنظیم شرایط محیطی همدان


فهرست

مقدمه                                                                       

تاریخچه

وضعیت جغرافیایی  و تصاویر محیطی

اطلاعات اجتماعی و اقتصادی

آمار و اطلاعات وضعیت آب و هوا

ترسیم جدول مخلوط

تجزیه و تحلیل نوع اقلیم

جدول محیط آسایش انسانی الگی

جدول زیست اقلیم ساختمانی گیونی

جهت گیری و تناسبات

طراحی سایبان

سامانه ایستا

بررسی معماری بومی

بررسی معماری اقلیم مشابه در جهان

جمع بندی اصول طراحی اقلیمی

منابع

دانلود تنظیم شرایط محیطی همدان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تنظیم شرایط محیطی همدان,دانلود تنظیم شرایط محیطی همدان,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی همدان,

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

دانلود بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها
بازده سهام
جریان های نقدی
اقلام تعهدی
چرخهی عمر
بورس اوراق بهادار
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل477 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل111

بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها با فرمت ورد وقابل ویرایش

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

-1-1 مقدمه......................................................................................................................................1

 

-2-1 بیان مساله................................................................................................................................ 2

 

-3-1 اهمیت موضوع......................................................................................................................... 2

 

-4-1 اهداف تحقیق و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.............................................................................. 3

 

-5-1 پرسش تحقیق...........................................................................................................................3

 

-6-1 فرضیههای تحقیق.....................................................................................................................4

 

-7-1 متغیرهای تحقیق....................................... ............................................................................... 4

 

-8-1 روش تحقیق.............................................................................................................................5

 

-9-1 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق................................................................. .    5

 

-10-1  قلمرو تحقیق.........................................................................................................................6

 

-8-3دادههای مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها................................................................... 6

 

-12-1 آزمون آماری فرضیه ها و نتایج آن ها....................................................................... .............. 6

 

7

 

-13-1 نگاهی اجمالی به پیشینه داخلی و خارجی تحقیق................................................ ..     ................

 

-14-1 نتایج تحقیق....................... ................................................................................................... 8

 

-15-1 محدودیت های تحقیق...............................................................................................................8

 

-16-1 تعریف واژه های کلیدی.......................................................................... ............................... 8

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

-2-1 مقدمه..................................................................................................................................... 10

 

-2-2 محیط و گزارش های حسابداری................................................................................................. 11

 

-3-2 استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان........................................................... 12

 

-4-2 هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی خارجی............................................................................. 14

 

 

 

ج

 

-5-2 ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی...................................................... 17

 

-6-2 سیر تاریخی صورت گردش وجوه نقد.......................................................................................... 19

 

-7-2 طبقهبندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد.............................................................................. 23

 

-8-2 حسابداری تعهدی و نارسائیهای آن.............................................................................................. 27

 

-9-2 حسابداری تعهدی یا نقدی؟.........................................................................................................31

 

-10-2 مفهوم بازده...........................................................................................................................34

 

-1-10-2 عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود.................................................................................. 36

 

-2-10-2 عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام................................................................................ 38

 

-11-2 بازارهای اوراق بهادار...........................................................................................................39

 

-12-2 مفهوم کارایی بازار سرمایه.....................................................................................................40

 

-1-12-2 شکل ضعیف بازار..........................................................................................................42

 

-2-12-2 شکل نیمه قوی بازار.......................................................................................................42

 

-3-12-2 شکل قوی بازار..............................................................................................................42

 

-13-2 بازار سرمایه نوپای ایران...................................................................................................43

 

-14-2 چرخه عمر شرکت ها.............................................................................................................44

 

-1-14-2 طبیعت رشد و پیری سازمان ها......................................................................................... 45

 

-2-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل رشد............................................................................. 47

 

-3-14-2 دوره های حیات سازمانی: مراحل پیری............................................................................. 51

 

-4-14-2 نحوه عملکرد سازمان ها و تعیین موقعیت آنها در مسیر حرکت روی منحنی عمر..................... 54

 

-15-2 پیشینه تحقیق..........................................................................................................................56

 

-1-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران.............................................................................. 56

 

-2-15-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در جهان.............................................................................. 57

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

-1-3 مقدمه...................................................................................................................................... 64

 

ح

 

-2-3 پرسش تحقیق........................................................................................................................... 65

 

-3-3فرضیه های تحقیق..................................................................................................................... 65

 

-4-3 متغیرهای تحقیق.......................................................................................................................65

 

-5-3 روش تحقیق.............................................................................................................................66

 

-6-3 جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه های تحقیق................................................................ 66

 

-7-3قلمرو تحقیق..............................................................................................................................67

 

-8-3داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها.................................................................. 68

 

-9-3طرح آزمون فرضیه های تحقیق...................................................................................................68

 

-1-9-3آمار توصیفی.........................................................................................................................68

 

-2-9-3مراحل آزمون فرضیات آماری................................................................................................68

 

-3-9-3آزمون ونگ..........................................................................................................................70

 

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونِ فرضیه ها

 

-1-4 مقدمه...................................................................................................................................... 72

 

-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق..................................................................................................... 73

 

-1-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت.......................................................... 73

 

-2-2-4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت.......................................................... 75

 

-3-4تشریح فرآیند آزمون فرضیه ها....................................................................................................75

 

-1-3-4آزمون فرضیه شماره یک........................................................................................................75

 

-2-3-4 آزمون فرضیه شماره دو........................................................................................................77

 

-3-3-4 آزمون فرضیه شماره سه........................................................................................................79

 

-4-4نتیجه آزمون فرضیه ها...............................................................................................................82

 

 

فصل پنجم: نتایج تحقیق و پیشنهادها

 

-1-5 مقدمه...................................................................................................... .............................. 83

 

-2-5 یافته های تحقیق....................................................................................................................... 84

 

-3-5 پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق............................................................................. 85

 

-4-5 محدودیت های تحقیق................................................................................................................86

 

خ

 

-5-5 پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی............................................................................................86

 

 

 

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی..................................................................................................................................... 88

 

منابع انگلیسی................................................................................................................................... 90

 

 

پیوست های تحقیق

 

نمونه آماری(پیوست شماره یک)......................................................................................................... 91

 

خروجی های مربوط به آمار توصیفی تحقیق(پیوست شماره 94................................................................. (2

 

خروجی های مربوط به آزمون فرضیات آماری تحقیق(پیوست شماره 109.......................................... ....... (3

 

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره یک تحقیق...... ................................................................. 109

 

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره دو تحقیق............ ............................................................. 115

 

خروجی های مربوط به آزمون فرضیه شماره سه تحقیق..................... ................................................... 121

 

چکیده انگلیسی(128........................................................................................................... (Abstract

 

 

فهرست نمایه ها

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

جدول (1-1 جریان های نقدی و اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها............................................................ 4

 

جدول(1-2 متغیرهای ثانویه و علائم اختصاری آن ها............................................................................. 5

 

نمودار (1-2 ارتباط بین صورت گردش وجوه نقد و سایر صورتهای مالی................................................. 18

 

جدول(1-2 جریان های نقدی ورودی و خروجی نقدی به تفکیک سرفصل های اصلی.................................. 28

 

نمودار(2-2 سطوح تجمعی کارایی بازار و اطلاعات مربوط به هر سطح.................................................. 43

 

نمودار(3-2 رابطه بین قابلیت انعطاف و کنترل پذیری درچرخه عمر واحد تجاری..................................... 46

 

جدول (2-2 نحوه عملکرد و تعیین موقعیت بنگاههای در نقاط متفاوت منحنی عمر شرکت......... ................. 55

 

نمودار (4-2 منحنی چرخه عمر سازمان.............................................................................................. 56

 

جدول (1-3 متغیرهای ثانویه و علائم اختصاری آن ها........................................................................... 66

 

جدول (2-3 جدول مدل چرخه عمر..................................................................................................... 67

 

جدول(3-3 نحوه اندازه گیری و منابع متغیرهای تحقیق........................................................................... 69

 

جدول (1-5 خلاصه نتایج فرضیه اول.................................................................................................. 84

 

جدول(2-5 خلاصه جمع بندی فرضیه اول............................................................................................ 84

 

جدول (3-5 خلاصه نتایج فرضیه دوم.................................................................................................. 84

 

جدول(4-5 خلاصه جمع بندی فرضیه دوم............................................................................................ 85

 

جدول (5-5 خلاصه نتایج فرضیه سوم.................................................................................................. 85

 

جدول(6-5 خلاصه جمع بندی فرضیه سوم........................................................................................... 85

 

 

چکیده

 

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجه نقد(فعالیت هـای عملیـاتی، سـرمایه گـذاری و تـامین مـالی) بـا اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها(رشـد، بلـوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهـد کـه بـا توجـه بـه عمـر شـرکت هـا کـدامیک از دو شـاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند لذا فرضیه هایی بـه شـرح زیـر تدوین شده است:

 

فرضیه اول: در دوره رشد، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنـی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.

 

فرضیه دوم: در دوره بلوغ، اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر جریـان هـای نقـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.

 

فرضیه سوم: در دوره افول، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است.

 

یافته های این تحقیق از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد ولی با اسـتفاده از آزمـون آمـاری وونـگ مشـخص گردیـد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سـهام نسـبت بـه اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.

 

نتیجه گیری کلی بدین صورت است که جهت استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای پیش بینی بازده سهام مـی بایسـت به طبقه ای از چرخهی عمر که شرکت در آن قرار دارد نیز توجه شود.

 

 

 

 

واژگان کلیدی

 

بازده سهام، جریان های نقدی، اقلام تعهدی، چرخهی عمر، بورس اوراق بهادار

 

دانلود بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی ,

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

دانلود بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای
 ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل698 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل160

بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

با فرمت ورد وقابل ویرایش


فهرست مطالب                                                                                                    صفحه

 

چکیده

 

.........................................................................................................................

 

....١

فصل اول

 

فصل اول: کلیات

 

تحقیق....................................................................................

...............٢

١-١:

 

مقدمه.............................................................

....................................................

.....٣

 

١-٢: بیان

 

مسئله...............................................................................................................

٧

١-٣: اھمیت و ضرورت

 

تحقیق.......................................................................................

٩

١-۴: اھداف

 

تحقیق........................................................................................................

١١

١-۵: فرضیهھای

 

تحقیق..................................................................................................

١١

١-۶: قلمرو

 

حتقیق.........................................................................................................

١٢

١-۶-١: قلمرو موضوعی

 

تحقیق.....................................................................................

١٢

١-۶-٢: قلمرو مکانی

 

تحقیق..........................................................................................

١٢

١-۶-٣: قلمرو زمانی

 

تحقیق................................................................................

...........١٢

١-٧: روش

 

تحقیق........................................................................................................

١٣

١-٨: جامعه آماری و نحوه گردآوری داده-

 

ھا...................................................................

١٣

١-٩: تعریف واژهھا و اصطلاحات

 

تحقیق.....................................................................

۴١

١-١٠: ساختار

 

تحقیق.....................................................................................................

۶١

فصل دوم

 

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه

 

تحقیق...........................................................

١٧

٢-١: ینابم

 

نظری............................................................................................................

١٨

و

 

 

 

 

٢-١-١:

 

مقدمه................................................................................................................

 

١٨

٢-١-٢: محافظه کاری و گزارشگری

 

یلام......................................................................٢١

٢-١-٢-١: تعریف محافظه

 

کاری....................................................................................٢١

٢-١-٢-٢: انتقادات به محافظه

 

اکری..............................................................................٢٧

٢-١-٢-٣: بیان و تشریح محافظه

 

کاری..........................................................................٣٠

٢-١-٢-٣-١: بیان

 

قراردادی...........................................................................................۶٣

 

٢-١-٢-٣-٢: بیان دعاوی حقوقی

سهامداران.................................................................۴۴

 

٢-١-٢-٣-٣: بیان

مالیات..............................................................................................۶۴

 

٢-١-٢-٣-۴: بیان قوانین و مقررات

حسابداری.............................................................٧۴

 

٢-١-٢-۴: معیارھای ارزیابی محافظه

کاری..................................................................٨۴

 

٢-١-٢-۴-١: معیارھای خالص دارایی-

ھا......................................................................٨۴

 

٢-١-٢-۴-٢: معیارھای سود و اقلام

تعهدی.................................................................٠۵

 

٢-١-٢-۴-٣: معیارھای رابطه سود و بازده

 

سهام..........................................................١۵

٢-١-٣: طبقه بندی محافظه کاری

 

حسابداری................................................................٢۵

٢-١-٣-١:محافظه کاری سود و

 

زیانی..........................................................................٢۵

٢-١-٣-٢: محافظه کاری تراز نامه-

 

ای............................................................................٣۵

 

٢-١-۴: محافظه کاری حسابداری و سودمندی

 

اطلاعات...............................................٣۵

 

٢-١-۴-١: قابلیت تایید و اطلاعات گزارشگری

 

یلام....................................................۵۵

 

٢-١-۴-٢: محافظه کاری و محیط

 

اطلاعاتی..................................................................٧۵

 

 

 

 

ز

 

 

 

٢-١-۴-٢-١: اطلاعات سخت در مورد عملکرد

 

 

جاری.................................................

٧۵

 

 

٢-١-۴-٢-٢: خاشص اطلاعات "نرم" در مورد عملکرد جاری و آتی

.........................٧۵

 

٢-١-۵: عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه

 

 

کاری.................................

٨۵

 

 

٢-١-۵-١: واکنش به ھنگام سود و اقلام

 

 

تعهدی.....................................................

.....٠۶

 

 

٢-١-۵-٢: واکنش به ھنگام سود و جریان وجه

 

 

دقن......................................................

۴۶

 

 

٢-١-۶: رابطه عدم تقارن زمانی سود با نسبت

 

 

..................................................(p/B)

۶۶

 

 

٢-٢: پیشینه

 

 

 

تحقیق................................

......................................................................

٧١

 

٢-٢-١:

 

 

 

مقدمه.............................................................................................................

 

٧١

 

٢-٢-٢: تحقیقات انجام شده در خارج از

 

 

ایران...........................................................

٧٢

 

 

٢-٢-٣: تحقیقات انجام گرفته در داخل

 

 

کشور.............................................................

۴٩

 

 

٢-٣: خلاصه فصل

 

 

 

دوم...........................................................................................

....

٩٩

 

فصل سوم: روش

فصل سوم

 

 

 

 

 

پژوھش........................................................................................

 

١٠٠

 

٣-١:

 

 

 

مقدمه..............................................................................................................

 

 

 

١٠١

 

 

 

٣-٢: طرح

 

 

 

مسئله......................................................................................................

 

١٠٢

 

٣-٣: بیان فرضیه-

 

 

 

ھا...................................................................................................

 

۴١٠

 

٣-۴: جامعه

 

 

 

آماری...................................................................................................

 

۵١٠

 

٣-۴-١: قلمرو موضوعی

 

 

 

پژوھش.............................................................................

۵١٠

 

٣-۴-٢: قلمرو مکانی

 

 

 

پژوھش..................................................................................

 

۶١٠

 

٣-۴-٣: قلمرو زمانی

 

 

 

پژوھش..................................................................................

 

۶١٠

 

 

 

ح

 

 

 

٣-۴-۴: روش جمعآوری دادهھا و منابع اطلاعات.............................................

......۶١٠

٣-۵: طبقه بندی و تشخیص متغییرھای

 

 

پژوھش.......................................................

 

١٠٧

٣-۶: تعریف عملیاتی

 

 

متغییرھا.................................................................................

 

١٠٨

٣-٧: روش آزمون فرضیهھای مدل

 

 

یلناپ.................................................................

 

١١٠

٣-٧-١: آزمون اضافی اثرات

 

 

تباث..........................................................................

 

١١١

٣-٧-٢: آزمون

 

 

ھاسمن.................................................................

 

...........................١١١

٣-٧-٣: آزمون ھمخطی عامل تورم

 

 

واریانس...........................................................

 

١١٢

٣-٧-۴: آزمون نرمال بودن پسماندھای مدل

 

 

رگرسیونی............................................

١١٢

 

٣-٨: روش آزمون فرضیه ھای

 

 

پژوھش....................................................................

 

١١٣

٣-٨-١: آزمون فرضیه

 

 

اصلی....................................................................................

 

١١٣

٣-٨-٢: آزمون فرضیهھای

 

 

یعرف.............................................................................

 

۵١١

٣-٩: خلاصه فصل

 

 

سوم..........................................................................................

 

۶١١

فصل چهارم

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

 

 

اطلاعات....................................................................

 

١١٧

۴-١:

 

 

مقدمه.............................................................................................................

 

 

١١٨

 

 

۴-٢: چرا از مدل پانلی استفاده می-

 

 

کنیم؟.................................................................

 

١١٩

۴-٢-١: مزایای دادهھای

 

 

یلناپ...............................................................................

 

١١٩

۴-٣: اعتبار

 

 

مدل....................................................................................................

 

١٢٠

۴-۴: جمع آوری اطلاعات و آمار توصیفی..............

 

.............................................١٢١

۴-۵: آزمون فرضیه

 

 

اصلی.....................................................................................

 

١٢٣

۴-۵-١: آزمون اضافی اثرات

 

 

تباث....................................................................

 

...١٢٣

 

 

ط

 

 

 

۴-۵-٢: آزمون

 

 

ھاسمن.........................................................................................

 

١٢٣

۴-۵-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل...............................

۴١٢

۴-۵-۴: آزمون نرمال بودن

 

 

پسماندھا....................................................................

۵١٢

 

۴-۵-۵: آزمون

 

 

ھمخطی.......................................................................................

 

۵١٢

۴-۶: آزمون فرضیه فرعی

 

 

اول......................................................................

........۶١٢

 

۴-۶-١: آزمون اضافی اثرات

 

 

تباث.......................................................................

۶١٢

 

۴-۶-٢: آزمون

 

 

ھاسمن.........................................................................................

 

۶١٢

۴-۶-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل...............................

١٢٧

۴-۶-۴: آزمون نرمال بودن

 

 

پسماندھا....................................................................

١٢٨

 

۴-٧: آزمون فرضیه فرعی

 

 

دوم......................................................................

........١٢٨

 

۴-٧-١: آزمون اضافی اثرات ثابت......................................................................

 

١٢٨

۴-٧-٢: آزمون

 

 

ھاسمن........................................................................................

 

١٢٩

۴-٧-٣: معادله رگرسیون به روش حداقل مربعات وزنی پانل..............................

١٢٩

۴-٧-۴: آزمون نرمال بودن

 

 

پسماندھا...................................................................

١٣٠

 

۴-٨: خلاصه فصل

 

 

چهارم...............................................................................

...

١٣١

مجن

لصف

 

مجن لصف: نتیجهگیری وپیشنهادات...................................................................

 

١٣٣

۵-١:

 

 

مقدمه........................................................................................................

 

۴١٣

۵-٢: خلاصه یافتهھا و نتایج پژوھش.................................................................

 

۵١٣

۵-٣: تحلیل تطبیقی یافته-

 

 

ھا................................................................................

١٣٧

 

۵-۴: محدودیتھای پژوھش..........................................

...................................

١٣٨

۵-۵: پیشنهادھای

 

 

پژوھش..........................................................

............................

١٣٩

۵-۵-١: پیشنهادھای برخاسته از نتایج

 

 

پژوھش.......................................................

١٣٩

 

۵-۵-٢: پیشنهادات برای پژوھشھای

 

 

آتی.............................................................

٠۴١

 

 

 

ی

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

 

 

 

فارسی

.............................................................................................

٢۴١

 

 

فهرست منابع

 

 

 

 

انگلیسی...........................................................................................

٣۴١

 

 

 

پیوستھا

 

 

 

پیوست١: ماتریس ھمبستگی روش پیرسون (متغییرھای اصلی)..............................

 

۶۴١

 

 

پیوست٢: ماتریس ھمبستگی روش پیرسون (فرضیه اصلی)...................................

 

٧۴١

 

 

پیوست٣............................:تامریسھمبستگیروشپیرسون(فرضیهفرعیاول)

 

٨۴١

 

 

پیوست۴............................:ماتریسھمبستگیروشپیرسون(فرضیهفرعیدوم)

 

٩۴١

 

 

چکیده انگلیسی

٠۵١

 

 

 

..................................................................................................

 

 

 

 

فهرستجداول

 

 

 

جدول ٢-١: خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه محافظه

کاری در

خارج از

 

 

ایران.......

۶ ٨

 

 

 

جدول

٢-٢:خلاصهایازتحقیقاتانجامشدهدرزمینه

محافظه

کاری  در

 

ایران......................

٩٧

 

 

 

جدول ٣............................................................-١:دادهھایموردنیازپژوھش

 

١٠٧

 

 

جدول ۴.........................................-١:جدولآزمونکولوموگرفاسمیرنوف

 

١٢١

 

 

جدول ۴.......................................................................-٢:جدولآمارتوصیفی

 

١٢٢

 

 

جدول ۴..........................................-٣:آمارتوصیفیسایرمتغیرھایرگرسیون

 

١٢٢

 

 

جدول ۵..................................................-١:خلاصهنتایجویافتهھایپژوھش

 

۶١٣

 

 
 

 

 

دانلود بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای,

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پیشینه ومبانی نظری آموزش و توسعه

پیشینه ومبانی نظری آموزش و توسعه

دانلود پیشینه ومبانی نظری آموزش و توسعه

پیشینه ومبانی نظری آموزش و توسعه
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل37

پیشینه ومبانی نظری آموزش و توسعه

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA  جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو پایان نامه


منبع :                          دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                      WORD و قابل ویرایش

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

سالهاست این اعتقاد وجود دارد که آموزش و توسعه کارکنان، برای سازمان و نیروی کارش سودمند است. اَشکال مختلفی از آموزش توسط سازمانهای مختلف ارائه شده است. به هر حال با گذر از فعالیتهای آموزشی به شکل سنتی به سبک آموزشی مداوم و آینده گرا، در نحوه بکارگیری این فعالیتها تغییر ایجاد شده است McDowall  and Saunders,2010)).امروزه آموزش به عنوان تجربه ای به شمار می آید که مبتنی بر یادگیری به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد است، تا او را به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها، افزایش مهارت و در نتیجه توانمند شدن برای تحقق بخشیدن به اهداف مورد نر قادر سازد، بنابرانی آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با محیط فعالیت است و مستلزم استفاده از برنامه های پیش بینی شده ای است که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت کرده و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی های تازه در فرد می گردد، به گونه ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل کرده و فراتر از به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد در سازمان، ضمن آشنا ساختن آنان با محیط و توجیه آنها بر اساس نیاز، دوره های آموزشی مناسب را نیز برای آنها فراهم آورد (امیری و شاه محمدی، 1389). بر این اساس تدوین یک نظام فراگیر یا جامع آموزش به منظور بهسازی و نگهداری نیروی انسانی سازمان از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است. صاحب نظران برنامه ریزی آموزشی از دیدگاههای مختلف به الگوپردازی در زمینه آموزش پرداخته اند. اهمیت این الگوها از آن جهت است که هرکدام از آنها اولاً مبتنی بر مفروضات خاصی هستند و برای شرایط متناسب با آن مفید و عملی هستند و ثانیاً پذیرش و یا اعمال یک الگوی خاص و یا ترکیبی از چند الگو، کلیت، اجزا، فرایندها، روش های آموزش و نتایج آن را به نوعی جهت داده در مسیر خاصی که بهسازی نیروی انسانی است قرار می دهد. از طرف دیگر در عصری زندگی می کنیم که از مشخصه های بارز آن تغییر بوده و به قول یکی از نظریه پردازان سازمانی در وضعیت کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند خود تغییر است. این تغییرات سریع در تمامی امور و به ویژه تکنولوژی پیشرفته و پیچیدگی های خاص و ویژه جوامع مدرن وضعیتی را به وجود آورده است که جهت همگامی حرکت با این تغییرات و پیچیدگی ها راهی جز آموزش افراد تشکیل دهندۀ سازمان ها برای مواجهه با موفقیت های جدید وجود ندارد (پور کریمی و همکاران، 1389).

2-3-2) تعیین نیازهای آموزشی 

برنامه های آموزشی را تنها هنگامی باید طراحی و اجرا کنیم که مطمئن باشیم می تواند به حل مشکلات، کمک موثرتری بنماید. بنابراین عاقلانه ترین راه برای تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به آموزش کارکنان باید بر اساس بررسی و مطالعه کل سازمان باشد. معمولاً از طرق زیر می توان به نیازهای آموزشی سازمان پی برد:

1) مطالعه مسائل مربوط به تولید و بهره وری: از قبیل پایین بودن سطح تولید، بالا بودن هزینه های تولید، نامرغوب بودن و کیفیت بد تولیدات، ضایعات بیش از اندازه، خصومت و کشمکش بیش از اندازه میان کارگر و کارفرما، شکایت و نارضایتی بیش از اندازه در کار و فقدان نم و انباط در محیط کار، استعفاهای پی در پی، غیبتهای مکرر، تولید با تاخیر و معطلی زیاد و تعطیلی مکرر خط تولید.

2) نظرخواهی از مدیران، سرپرستان و کارکنان: با توزیع پرسش نامه یا به وسیله مصاحبه، مسائل و مشکلاتی که به نظر آنها از فقدان آموزش ناشی می شود، مشخص و نیازهای آموزشی معین می گردد.

3) مطالعه پروژه هایی که سازمان برای آینده طراحی نموده است: از قبیل گسترش فعالیتها، ارئه خدمات یا تولیدات جدید، احداث کارگاهها و کارخانه های جدید، استفاده از تکنولوژی جدید، تجدید ساختار سازمان، استخدام نیروهای جدید.

3) تجزیه و تحلیل شغل، مطالعه، بررسی و ارزیابی عملکرد شاغل در شغل، و برگزاری آزمونهای مختلف: تجزیه و تحلیل شغل فرایندی است که به وسیله آن ماهیت و ویژگیهای هر یک از مشاغل در سازمان مورد بررسی قرار گرفته، اطلاعات کافی درباره آن جمع آوری و گزارش می شود. پس یکی از روشهای تعیین نیازهای آموزشی، مطالعه شغل می باشد. این روش، بخصوص برای تعیین نیازهای آموزشی کارکنان تازه وارد به سازمان بسیار مناسب است.

ارزیابی عملکرد کارکنان روش دیگری است که بوسیله آن نیازهای آموزشی تعیین می گردد. در اینجا عملکرد کارکنان شاغل در سازمان بررسی می گردد تا معلوم شود آیا می توان با آموزش مشکلاتی از قبیل تولید کم یا ضایعات زیاد را حل نمود. روش تعیین نیازهای آموزشی به وسیله ارزیابی عملکرد کارکنان شامل ده مرحله است:

دانلود پیشینه ومبانی نظری آموزش و توسعه

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پیشینه ومبانی نظری آموزش و توسعه,

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

دانلود پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل130 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل89

پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA  جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو پایان نامه


منبع :                          دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                      WORD و قابل ویرایش

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

فن آوری اطلاعات پدیده ای است که از به کارگیری وسیع سیستم های کامپیوتری در سازمان ها و جامعه تحول عمیق ناشی از به کارگیری سیستم های کامپیوتری، در لایه های مختلفی ایجاد شده، و در هر لایه مجهز به بروز اثرات مختلف در محدوده های مختلفی می شود.در عصر حاضر فن آوری اطلاعات به عنوان سلسله اعصاب جامعه مدرن[1] مطرح است و اگر روزی کشورهای مدرن دنیا بدون انرژی قادر به ادامه حیات نبودند امروزه کشورها بدون فن آوری اطلاعات مرده محسوب می شوند(موحدی و همکاران 1389 ص 67).

در هزاره سوم فن آوری اطلاعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه جهانی[2] منظور شده است و دستاوردهای ناشی از آن،چنان با زندگی مردم عجین گردیده که روی گردانی از آن  اختلالی عظیم در جامعه و رفاه وآسایش مردم به وجود می آورد.عصر فعلی را برخی عصر اطلاعات لقب داده اند.این نام گذاری شاید به این دلیل باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. توسعه کمی فن آوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت،تغییر در شیوه برنامه ریزی کاری،‌تغییر در نیازهای بازار[3]،تغییر در ماهیت سازمان ها،تغییر در قوانین و مقررات و... شده است.فن آوری اطلاعات شیوه انجام کار را تغییر داده و از جمله با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[4] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[5]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبایی که با آن ها در تعامل هستیم و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به یکدیگر مرتبط نماید(عظیمی، 1389، ص 16).

اطلاعات منبع قوی است که اغلب اشاره دارد به خون زندگی سازمان تجاری و برای تمام سازمان ها مهم است.نوع اطلاعات هر زمان می تواند موجب مزیت رقابتی [6]نسبت به سایر سازمان ها در عصر اطلاعات شود.اطلاعات دارایی اصلی یک سازمان تجاری است. هدف اصلی بیشتر سازمان های تجاری کسب سود از تجارت برای خودشان یا سهامدارانشان [7]می باشد.

2-1-2) تاریخچة فن آوری اطلاعات

واژه فن آوری اطلاعات از اواخر دهه 1970 برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فن آوری تمامی گونه های کامپیوترها،سخت افزار، نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباطات بین دو کامپیوتر و ارتباط یک کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره است تا شبکه های جهان گستر که در زمره فن آوری اطلاعات و ارتباطات حدود پنج درصد هزینه های سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در دهه 1980 به عنوان پانزده درصد و در انتهای1990 به پنجاه درصد کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کسب وکار است که یک مزیت استراتژیک برای شرکت ها محسوب می شود (محمدیان روشن 1389، ص 18).

با شروع دهه 70 و تا اواسط دهة 80 با افزایش رقابت در سطح کشورها، سازمان ها بر آن شدند تا استراتژی های خود را به سمت استفاده از فن آوری کامپیوتر جهت دهی کنند. اما از آن جا که این موج با کاهش قیمت کامپیوترهای شخصی[8]، پایین آمدن هزینة پردازشگرها، ظهور شبکه های قوی سرویس دهنده [9]/ سرویس گیرنده[10] و رشد فن آوری در دو حوزه الکترونیک و ارتباطات مواجه شد،فن آوری اطلاعات به عنوان گزینه ای جهت تبدیل به مزیت رقابتی پیش روی سازمان ها قرار گرفت. در این راه ابزارهای مفهومی قوی نظیر مدل چهارچوب شبکة استراتژیک[11]مک فاردن در 1983، مدل مراحل رشد نولان[12]  در 1979، و نیز روش های ساختار یافته ای چون، عامل حیاتی موفقیت رکارت[13]در 1979، یا برنامه ریزی سیستم های کسب و کار ارایه شده در 1984 توسط شرکت IBM ظهور یافتند. شرکت های مشاوره ای مدل های مختلفی در زمینة برنامه ریزی استراتژیک برای سیستم های اطلاعاتی ارایه داده اند که غالبا مفاهیم مشترک 
داشته اند.در سال 1985 پورتر و میلار[14] نخستین بار مفاهیم زنجیره ارزش[15] ونیروهای پنج گانه[16] را در مدیریت استراتژیک IT توسعه دارند.و مک فارلان[17] با استفاده از مفاهیم استراتژی های عمومی[18] پورتر استراتژی ها فن آوری اطلاعات را در سه رده تقسیم بندی کرد: (احمدی و همکاران،1383،ص ص13-10)

 


[1]. Modern Society

[2]. World Development

[3]. Market Needs

[4]. E comerce

[5]. Competitive Inteligece

[6]. Competitive Advantagement

[7]. Shareholders

[8]. Personal computer (Pc)

[9]. Network Server

[10]. Network Client 

[11].Strategic Grid

[12]. Stage of Growth Model

[13].Rockart

[14]. porter & Millar

[15] .Value-chain

[16]. Five Forcls Model

[17]. Mak Farlan

[18]. Porters Generic strategies

دانلود پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات,

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پیشینه ومبانی نظری مدیریت مشارکتی

پیشینه ومبانی نظری مدیریت مشارکتی

دانلود پیشینه ومبانی نظری مدیریت مشارکتی

پیشینه ومبانی نظری مدیریت مشارکتی
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل303 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل24

پیشینه ومبانی نظری مدیریت مشارکتی

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA  جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو پایان نامه


منبع :                          دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                      WORD و قابل ویرایش

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

در دنیای رقابتی امروز روی آوردن سازمان ها به سمت خصوصی شدن ، نقش مشارکت و متعهد بار آوردن کارکنان بیش از پیش ضروری بوده است.(دارمی  و همکاران 1391،908)

 مدیریت مبتنی بر مشارکت ، از دوران مدیریت کلاسیک نو عمومیت یافت این نگرش به دنبال ایجاد هماهنگی در میان کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمانی از راه فراهم آوردن زمینه های مشارکت در تصمیم گیری مورد توجه قرار گرفته و اعتقاد بر این است که وقتی کارکنان در فرایند تصمیم گیری نقش داشته باشند از تصمیمات اتخاذ شده حمایت می کنند و این مسأله به افزایش کارایی منجر خواهد شد .

کلاک و گلداسمیت[1] (2002) ادعا می کنند کارکنانی که در سازمان های دموکراتیک و نیز سازمان هایی که تشریک مساعی در آن حاکم است و خود مدیریتی می کنند در مقایسه کارکنان سازمان های اتوکراتیک که اجبار در آن حاکم است و توسط دیگران مدیریت می شوند نتایج بهتری را کسب می کنند. (سید عامری ، 1388،8)

در واقع مشارکت یک نیاز فطری و ذاتی انسان است.مشارکت از دیرباز یکی از ابزار های  مهم زندگی انسان بوده و امروزه نیز در سازمان های موفق ، کارکنان در تصمیم گیری های مرتبط با کار خودشان ، مشارکت 
می کنند . نقش مشارکت در سازمان ها به طور روز افزون در چند دهه گذشته اهمیت یافته است.مشارکت کارکنان در امور سازمان ها طی چند دهه اخیر به طور قابل توجهی گسترش و عمومیت یافته است. تحقیقات به عمل آمده بیانگرآن است که بسیاری از سازمانها ی بزرگ ، هرکدام به نوعی از شیوه مشارکت کارکنان در امور سازمان ها استفاده می کنند.

«لاولر» بیان می‌كند كه تغییرات مستمر در محیط كار، سبك‌های مدیریت مشاركتی و استقرار تیم‌های كاری را ایجاب كرده و ایجاد اعتماد در تیم‌های كاری و مدیریت مشاركتی، ضرورت ایجاد اعتماد در سازمان‌ها را دوچندان ساخته است(فیضی و همکاران،1389،104).

 

2ـ2ـ1 نظریه دموکراسی

نویسندگان پیشگام در زمینه مدیریت سازمان های صنعتی و تجاری بر تمرکز قدرت تصمیم گیری در سطوح بالای مدیریتی تأکید داشتند در مقابل خیلی از نظریه پردازان سازمانی این فرضیه کلاسیکی را به نفع نظریه « سهیم شدن در قدرت » را رها کرده اند دیدگاه دموکراسی مشارکت کارکنان در تصمیم گیری را به عنوان ابزار توزیع قدرت در درون سازمان می نگرد.

مدیریت مشارکتی همیشه شکاف قدرت بین سرپرستان وزیر دستان را کاهش نمی دهد.

بعد ها مولدر 1977 به این نتیجه رسید که مشارکت اگر بدون تغییر ساختار گروه به  کار گرفته شود ممکن است به جای کاستن از تفاوت های قدرت ، ابزاری برای افزایش این نوع تفاوت ها باشد.

2ـ2ـ2 نظریه نگرش انسانی 

سبک رهبری مشارکت جو در دوران مدیران نئوکلاسیک ها مطرح شد این نگرش در پی کسب همکاری کارکنان در رسیدن به هدف های سازمانی است .اعتقاد بر این است که کارکنان اگر در تصمیم گیری دخالت داده شوند از تصمیم ها حمایت خواهند کرد  و در نتیجه بهره وری خودشان را افزایش خواهند داد . این نگرش مسئولیت رهبری در تصمیم گیری یا اختیارات او به زیردستان واگذار نمی کند که زیردستان بر مبنای آموزش و تجربه هایشان قابلیت ارائه پیشنهاد در تصمیم گیری را دارند.

2ـ2ـ3دیدگاه ایدوئولوژیکی

موضوع مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ،  بیشتر مبتنی بر دیدگاه های ایدوئولوژیکی است. برخی از پژوهشگران ، مدیریت مشارکتی را امری اخلاقی قلمداد می کنند(ساشکین 1984) چنین استدلال می کند که:

اخلاقاً درست نیست که مدیران به کارکنان صدمه بزنند.

مدیرانی که مشارکت اهمیت نمی دهند از طریق ناکام گذاشتن افراد ارضاء نیازهایشان به آنها صدمه می زنند.

بنا براین اخلاقاً باید مدیران از مشارکت استفاده کنند.

 

2ـ2ـ4ابزار مدیریتی:

از دیدگاه بهره وری مشارکت روشی است برای کاهش واقعی هزینه ها، نا کارایی ها ، کارشکنی ها ، همچنین پیامد های ناشی از نارضایتی در محیط کار این دیدگاه به طور ساده در پی تسکین نارضایتی کارکنان و بهبود سلامت افراد  می باشد به عبارت دیگر این دیدگاه در پی آن است که بر ترویج کارایی و بهره وری بپردازد بر اساس این نگرش برنامه های مشارکتی نوعاًدر سطوح پایین استقرار می یابند و قلمرو مشارکت به طور محدود تعریف می شود تا اختیارات تصمیم گیری ویژه رهبری را شامل شود.

 آن هایی که از دیدگاه ابزار مدیریتی به مشارکت می نگرند ، نگران تاثیر منفی مشکلات نیروی کار بر 
بهره وری و سود هستند آن ها مشارکت را به عنوان یکی از راهبرد برای تسکین نیروی کار پیشنهاد می کنند تا بتوانند محیط با ثبات و صلح آمیزی را بنا کنند. بررسی ادبیات مشارکت نشان می دهد که تصمیم گیری مشارکتی معمولاً پاسخ مؤثر افراد نسبت به کار را در پی دارد.(شادمان،1387،38)

 


[1]Cloke & Goldsmith

دانلود پیشینه ومبانی نظری مدیریت مشارکتی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پیشینه ومبانی نظری مدیریت مشارکتی,

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پیشینه ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری

پیشینه ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری

دانلود پیشینه ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری

پیشینه ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل46

پیشینه ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA  جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو پایان نامه


منبع :                          دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                      WORD و قابل ویرایش

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

 مدیریت بازاریابی عبارت است از (( تجزیه و تحلیل ،طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب بابازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان )) . باریه هاپسون ،جک لوگاری ،استیو مورگاتروید :مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی به نتایج مبادله مطلوب با بازارهای موردنظر معرفی کرده اند . شناخت فلسفه هایی که راهنمای اینگونه تلاش های بازاریابی هستند و آگاهی از ارزش نسبی هریک از آن ها در رابطه با (( سازمان )) ، (( مشتریان )) ، (( جامعه )) ، موضوع مورد بحث ،در این بخش است پنج مفهوم و گرایش وجود دارد که سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی می توانند در اجرای فعالیت های بازاریابی خود آنها را بررسی و پیگیری کنند .بازارمحوری ایده ای جدید در تاریخ روابط و مبادلات به حساب می آید و بر این اساس است که وظیفه ی اصلی و سازمان تعیین نیازها ،خواسته و ارزش های بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آن ها به گونه ای موثرتر و مفیدتر از سایر رقباست . مفروضات عمده این گرایش به شرح زیر است :

الف ) سازمان رسالت خود را ارضای خواسته های مشخص گروهی از مشتریان معین می داند .

ب ) سازمان تشخیص می دهد که ارضای خواسته ها مستلزم ایجاد برنامه ای پویا برای تحقق بازاریابی جهت آگاهی از خواسته هاست .

ج )سازمان تشخیص می دهد که فعالیت های آن باید تحت کنترل آمیخته ی بازاریابی باشد.

د ) سازمان باور دارد که ارضای مشتریان به نحو مطلوب باعث ایجاد وفاداری ،اعتقاد ،تکرار معامله و تجارت می شود که همه عواملی حیاتی در برآورده شدن هدف های سازمان هستند .

باریه هاپسون ، جک لوگاری ،استیو مورگاتروید پایه های گرایش بازاریابی را چهار عامل معرفی کردند:الف )خریدار گرایی :علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته های مشتریان هدف است . ب )نگرش سیستمی :سازمان باید به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد . ج )هدف گرایی : سازمان باید در جستجوی بازده رضایتبخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد . د ) بازارگرایی همگانی سازمان باید دارای بینش وسیعی باشد .

 بازاریابی بحثی درباره مشتریان و بازار است. یك شركت برای آن كه موفق باشد باید اهداف خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم كند. بنابراین بازاریابی از این منظر یك ابزار مدیریت است.بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، داشتن برنامه های خبری و قیمت های منطقی است.برای معرفی مناسب یك شركت لازم است اهداف، محصولات، نگرش ها و كنش های همه بخش های شركت در هماهنگی با یكدیگر باشند.

شركت ها به مفاهیم و استراتژی هایی نیاز دارند كه نقاط تمایز آن ها با دیگران را نشان دهد.

وقتی شركتی حضور خود را در بازار برپایه یك مفهوم ارتباطی همگرا بنا كند خودش را در رقابت ها بیمه كرده است و مفهوم ارتباطی همگرا هم چیزی نیست جز داشتن یك استراتژی كه تمام اهداف، محصولات، نگرش ها و كنش های شركت را همسو ساخته و در جهت آرزوهای مشتری به كار گیرد.

 

دانلود پیشینه ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پیشینه ومبانی نظری فرهنگ بازارمحوری,

تاريخ : 14 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پیشینه ومبانی نظری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک

پیشینه ومبانی نظری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک

دانلود پیشینه ومبانی نظری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک

پیشینه ومبانی نظری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک
پیشینه ومبانی نظری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل147 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل60

پیشینه ومبانی نظری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA  جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو پایان نامه


منبع :                          دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                      WORD و قابل ویرایش

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

امروزه بانکها نقش اساسی ومهمی در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند.بانک عبارت ازیک رشته فعالیت اقتصادی است که ایجاد اعتبار می کند وامر پرداختها ونقل وانتقال وجوه را تسهیل می کند. بانکها می توانند باکسب رضایت بیشتر مشتریان وتشویق آنها به پس انداز وتجهیز پس انداز وتراکم سرمایه وجمع آوری سرمایه های کوچک وبکار انداختن آنها دررشته های تولیدی ومصرفی ، نقش مهمی را درشکوفایی اقتصاد کشورها ایفا نمایند که تحقق این هدف با کسب رضایت بیشتر مشتریان حاصل می شود.در اینجا لازم است که رضایت مندی را تعریف کنیم :واکنش شناختی یا احساسی که در پاسخ به برخوردهای خدماتی ،در فرد ایجاد می شود.باید توجه داشت که رضایت مشتریان ، تحت تأ ثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم ترین این عوامل ،کیفیت محصول یا خدمت می باشد. در حقیقت، رضایت مشتری با کیفیت یا خدمت رابطه ای تنگاتنگ دارد.باید توجه داشت که :کیفیت توسط مشتری تعیین می گرددنه توسط تولید کننده ویا سرویس دهنده . به عبارت روشن تر، کیفیت مجموعه عای از خدمات ومشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات ورضایت مصرف کننده را تأمین می کند.بنابراین همانطور که در بالا بیان شد کیفیت شامل مجموعه ای از خصوصیات ومشخصات یک کالا وخدمات می باشد که تأمین کننده رضایت مشتری است.

بایدتوجه داشت که امروزه ایجاد رقابت شدیدی میان بانکها ،بالارفتن سطح انتظارات مشتریان برای دریافت خدمات با کیفیت بالا وتغییرات سریع تکنولوژی ،بانکها را ملزم به فراهم کردن خدمات با کیفیت برای مشتریان وراضی نگاه داشتن آنها نموده است .بنابراین لازم است که مسئولین بانکی درجهت شناسایی عوامل تشکیل دهنده کیفیت وارائه خدمات مطلوبتر،تحقیقات علمی راجع به این موضوع را مدنظر قرار دهند.همچنین باید ذکر شود که ازجمله مواردمبهم برای مسئولین بانکی عدم آگاهی آنها از سطح کیفیت خدمات می باشد که لازم است آگاهی لازم رادر این زمینه کسب نمایند.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ترتیب واولویت عوامل تشکیل دهنده کیفیت فعلی خدمات ارائه شده به مشتریان برای مسئولین بانکی مشخص نیست که باید این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف ، باعث کسب رضایت بیشتر مشتریان گردید.

از این رو برآوردن نیازها وخواسته های مشتریان وایجاد رضایتمندی در آنها ، ضمن وفادار کردن آنان به بانک ، نه تنها افزایش منابع مالی وبقای سازمان را به دنبال دارد، بلکه امکان حضوری پرقدرت تر در میدان رقابت وکسب سهم بیشتری از بازار را برای بانک فراهم می آورد.از طرف دیگر مدیران بانکی باید بدانند که چه خدماتی با چه ویژگی هایی می تواند اعتماد مشتریان را در کنار رضایت آنها حاصل کند وباعث شود که مشتریان جهت یک خدمت خاص به یک بانک وخدماتش تکیه کنند.

مشتری بعداز انجام خرید می تواند ارزش درک شده از خدمات را با انچه مطلوب می داند مقایسه نماید ومیزانی از رضایت رادر خود درک نماید.درصورت درک میزان مطلوبی از رضایت احتمال وجوددارد که خرید راتکرار تماید یا احساس اعتماد دراو شکل گیرد وبعداز درک اعتماد یک تعهدی در اوایجاد شود ورابطه بلندمدتی یا فروشنده برقرار نماید واحساس وفاداری در اوشکل گیردواین همان ارزش وهدفی است که فروشنده برای هر خریدار ومشتری به دنبال آن است.

2-9-4) مفهوم وفاداری 

وفاداری به عنوان سازه ای که احتمال بازگشت مجدد خریداران و خرید مجدد آنها را می سنجد، تعریف می شود. برخی از  مؤلفان(بولتون[1]، اسمیت[2]، 2003؛  بری[3] و پرسورمن[4]،1996) به مفهوم مشابهی به عنوان نیات رفتاری اشاره دارند که شامل تجدید پیمان، ارائه توصیه ها و افزایش حمایت است.

2-9-5) مفاهیم اعتماد 

پارسونز(1951) دو نوع اعتماد نهادین را معرفی کرده است: اعتماد به اعضای بنگاه یا نهاد و اعتماد به روش ها و ابزارهای واسطه ای. پارسونز بیان می کند که اعتماد بدون این که افراد به خلق ارزش های مشترك بپردازند، به وجود نمی آید. پس نقش افراد و کارگزاران نهاد در خلق اعتماد بسیار پر اهمیت است و منجر به شکل گیری ارتباطات مبتنی بر اعتماد در مصرف کنندگان خدمات نهاد می شود.(پارسونز[5] ،1951)

مدل زیر نشان می دهد که اعتماد منجر به تعهد در مشتری شده و تعهد نیز در واقع حدی است که یک مشتری اراده می کند تا یک رابطه با ارزش را با شرکت داشته باشد و در نهایت تعهد منجر به وفاداری مشتری می شود.

مطالعات انجام گرفته یک مدل پویای وفاداری را ارائه می دهند که البته این مدل براساس یک سری مدارک و تجربیات بوجود آمده است (Donio& et al و (3,2006

 


1-bolton

2-Smith

3-beri

4-persorman

5- Parsons

دانلود پیشینه ومبانی نظری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پیشینه ومبانی نظری رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک,

<-BloTitle->
<-BloText->