خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
تنظیم شرایط محیطی همدان

پروژه تنظیم شرایط محیطی همدان

دانلود تنظیم شرایط محیطی همدان

تنظیم شرایط محیطی همدان
دسته بندی معماری
فرمت فایل docx
حجم فایل 55820 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110

تنظیم شرایط محیطی همدان


فهرست

مقدمه                                                                       

تاریخچه

وضعیت جغرافیایی  و تصاویر محیطی

اطلاعات اجتماعی و اقتصادی

آمار و اطلاعات وضعیت آب و هوا

ترسیم جدول مخلوط

تجزیه و تحلیل نوع اقلیم

جدول محیط آسایش انسانی الگی

جدول زیست اقلیم ساختمانی گیونی

جهت گیری و تناسبات

طراحی سایبان

سامانه ایستا

بررسی معماری بومی

بررسی معماری اقلیم مشابه در جهان

جمع بندی اصول طراحی اقلیمی

منابع

دانلود تنظیم شرایط محیطی همدان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تنظیم شرایط محیطی همدان ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی عبارتست از بررسی اصول و قواعد روانشناسی و اجرای آنها در جریان های تربیتی است یكی از اموری كه در روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد ، احتیاجات اساسی بدنی و روانی افراد است ، از جمله احتیاجات اساسی احتیاج به بستگی و تعلق به گروه است افراد در دوره های مختلف زندگی برای حفظ موقعیت خویش نیاز به گروه دارند تعلق به گروه چه در خانواده ، چه

دانلود روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی
مقاله روانشناسی تربیتی
جزوه روانشناسی تربیتی
تحقیق روانشناسی تربیتی
دسته بندی روان شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 302

روانشناسی تربیتی

فهرست

كلیات - تعریف و موضوع روانشناسی 94

تعریف روانشناسی 94

موضوع روانشناسی 95

تعریف روانشناسی تربیتی 95

موضوع روانشناسی تربیتی 96

1-یادگیری 96

2-رشد 96

3-شخصیت و سازگاری 97

4-اندازه گیری و ارزش سنجی 97

5-تكنیك ها و روشهای روانشناسی تربیتی 97

روانشناسی تربیتی یك علم كاربردی است 97

علوم بنیادی 97

علوم كاربردی 98

اشاره‌ای مختصر به تاریخچه روانشناسی و روانشناسی تربیتی 98

روشهای تحقیق در روانشناسی 99

تحقیق تجربی و مراحل آن 100

1-طرح سوال (یا مسئله) 100

2-جمع آوری دلایل و اطلاعات 101

3-فرضیه ها 101

4- آزمایش فرضیه ه 102

5- نتیجه گیری یا استنتاج 102

روش مشاهده : 103

روش پرسشنامه : 104

روش مصاحبه : 105

روش مطالعه موردی 105

استفاده از روش آمار : 107

فصل دوم 109

رشد 109

اصول رشد 110

در رشد روانی 114

تفاوت های فردی در رشد: 115

4-رشد دارای ابعاد مختلف و پیچیده است 118

5-رشد دارای مراحل مشخص و معینی است . 119

دوره های رشد بعد از تولد 120

ج ـ روشهای تربیت فرزند: 124

د ـ ایفای نقش اولیه 125

فصل سوم 125

نظریه ها یا دیدگاه های رشد 125

تئوری پیاژه در رشد شناختی 126

دوره ها و مراحل رشد شناختی از دیدگاه پیاژه 127

الف ـ دوره اول : دورة حسی ـ حركتی تولد تا 2 سالگی: 128

پ ـ دوره دوم: تفكر عملی یا دوره عملیات منطقی عینی 128

ج ـ دوره سوم: دورة عملیات ذهنی یا تفكر انتزاعی یا منطق صوری( 12 تا پایان 15 سالگی) 129

كاربرد دیدگاه پیاژه در تعلیم و تربیت 130

4ـ تشویق كودكان و دانش آموزان به تفكر انتقادی. 130

5ـ پیاژه به فكر كردن و خلاقیت مداوم ارج می نهد. 130

تئوری و نظریه اریكسون در رشد روانی ـ اجتماعی 131

مراحل رشد روانی اجتماعی اریكسون 132

كودكان استثنائی 136

تعریف كودكان استثنائی : 136

تعریف آموزش و پرورش استثنائی 137

توزیع فراوانی كودكان استثنائی 139

ضرورت آموزش و پرورش استثنائی 140

عوامل موثر در آموزش و پرورش كودكان استثنائی 142

الف-تغییرات اساسی در عقاید وبازخوردها 143

ب-گسترش تحقیقات و تسهیلات آموزشی 144

ج-نقش مادران و پدران كودكان استثنائی 145

د-پیشرفت صنایع خدمتی و آموزشی 145

ه-‌ خدمات پزشكی و روانپزشكی 147

و-اقتصاد 147

هدفهای آموزش و پرورش استثنائی 149

1-رسیدن به خود آگاهی و شناخت خود 149

2-برقرار نمودن روابط مفید و موثر با دیگران 150

3-رسیدن به كفایت اقتصادی 150

4-پذیرش مسئولیت اجتماعی 150

روشها ، امكانات و تسهیلات در آموزش و پرورش استثنائی و جایگزینی كودك استثنائی 151

فصل 5 156

انضباط 156

تعریف انضباط : 156

انضباط بمعنی اطاعت كوركورانه 156

انضباط بمعنی تنبیه 157

انضباط بمعنی محدودیت یا كنترل شدید 158

انضباط بمعنی قانون و قاعده 159

مقررات معلم : 159

مقررات گروهی : 160

مقررات مربوط به موقعیت یادگیری : 161

مقررات شخصی : 162

عوامل موثر در پیدایش مسائل انضباطی : 162

موقعیت یادگیری 163

وضع خانوادگی 163

جو عاطفی كلاس 164

طرق حل مسائل انضباطی : 165

فصل 6 168

تفاوتهای فردی و نقش شخصیت و منش در تربیت 168

چگونگی تفاوتها 168

اختلافهای جنسی 168

تفاوت در استعداد 169

تفاوت در زمینه های خانوادگی 170

چگونگی رشد زبان 173

1-جوّ عاطفی خانواده 174

2-وسایل 174

3-شیوة تربیت 175

طرح كلمن و میلر 176

نقش شخصیت در تربیت 177

همنوائی 178

خودانگیختگی 178

دوستی 179

درستكاری 179

وظیفه شناسی و انعطاف پذیری 180

نوع دوستی 181

ثبات اخلاقی 181

رشد منش 182

بنیادهای رشد منش 183

نقش مدرسه در رشد منش 183

اهمیت یادگیری 185

تعریف یادگیری 186

نظریه های یادگیری 186

2-نظریه های شناختی 187

پاولف و شرطی شدن كلاسیك 187

خاموشی-بهبودی خودبخود-تعمیم و تمییز محرك 189

ثوراندیك و یادگیری از راه آزمایش و خطا 190

اول-قانون اثر 191

دوم-قانون آمادگی 191

سوم-قانون تمرین و تكرار 191

اساس شرطی شدن فعال 192

آزمایشات اسكینر 193

شكل دادن رفتار 193

تعمیم و تمیز در شرطی شدن فعال 193

تقویت كننده اولیه و ثانویه 194

تقویت كننده اولیه 194

تقویت كننده ثانویه: 194

تقویت مثبت و منفی 194

عوامل موثر تقویتی در شرطی شدن فعال اسكینر 195

نطریه یادگیری اجتماعی بندورا 196

1-فرآیندهای توجهی: 197

2-فرایندهای بازنمائی 198

3-فرآیندهای باز تولیدی 198

فرآیند انگیزشی 198

نظریه معنا دار آزوبل 199

یادگیری معنادار 200

انگیزش 201

انگیزش عمومی و اختصاصی برای یادگیری 202

نظریه های انگیزش 202

رویكرد رفتاری به انگیزش 203

رویكرد شناختی به انگیزش 204

نیاز به فهمیدن ودانستن 204

نظریه اسناد 206

اسنادها: تأثیر آنها بر رفتار 210

اسنادها باور نسبت به توانایی و استعداد 210

اسنادها: نتایج تحقیقات 211

رویكرد انسان به انگیزش 213

انسان گرایی، انگیزش به عنوان رشد ونمو 214

خود، زیربنای انسان گرایی 214

انگیزش دركلاس درس : الگویی برای افزایش انگیزش 216

ویژگیهای معلم 216

الگودهی معلم 217

علاقه مندی معلم 217

گرمی وهمحسی معلم 218

انتطارات معلم 219

انتظارات معلم: كاربردها در مورد انگیزش 221

متغیرهای جوً كلاسی 221

نظم وایمنی 222

موفقیت 223

دانلود روانشناسی تربیتی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
روانشناسی تربیتی ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
ارزیابی آبریزش دهان

چه كسی؟ كودك و یا بزرگسال دچار فلج مغزی چه مواردی؟ مولفه های ارزیابی آبریزش دهان چرا؟ برای دستیابی به اطلاعات مناسب برای ارزیابی آبریزش دهان افراد چگونه ؟ از طریق مصاحبه، مشاهده و تستهای ویدیو فلوروسكوپیك (در صورت لزوم) در برخی مراكز، یك تیم كودك یا بزرگسال دارای مشكل آبریزش دهان را ارزیابی می‌كنند وبعد با توافق كلی دستور العمل ها وتوصیه ه

دانلود ارزیابی آبریزش دهان

ارزیابی آبریزش دهان 
مقاله ارزیابی آبریزش دهان 
جزوه ارزیابی آبریزش دهان 
تحقیق ارزیابی آبریزش دهان 
جزوه ارزیابی آبریزش دهان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

ارزیابی آبریزش دهان

فهرست

ارزیابی آبریزش دهان. 2

تاریخچه. 4

توصیف آبریزش دهان. 4

ارزیابی بلع. 5

ارزیابی زبانی 6

نوزادان و كودكان. 6

بزرگسالان. 8

آزمون غیر گفتاری  12

ملاحظات لازم برای تعیین پیش آگهی. 12

تاریخچه طبیعی اختلال. 13

درمان تشخیصی 14

سطح عملكرد شناختی، رشد زبانی و حافظه. 16

انگیزه 16

میزان دسترسی به خدمات مناسب.. 17

وجود سایر اختلالات.. 17

خلاصه. 17

فصل 3 درمان. 18

رویكرد های درمانی دیزارتری.. 18

رویكرد فیزیولوژیكی. 20

رویكردهای غیر گفتاری.. 22

اهداف درمان. 25

گروه I. 28

گروه II. 28

گروه III. 28

تواترو طول درمان. 28

درمان دیزارتری.. 30

كودكان و نوجوانان. 31

كودكان بزرگتر (نوجوانان ) و بزرگسالان. 35

كنترل حمایت تنفسیManagement of Respiratory support ) 37

نوزادان و كودكان كم سن و سال. 37

كودكان بزرگتر و بزرگسالان. 38

نوزادان و كودكان كم سن و سال. 41

كودكان بزرگتر و بزرگسالان. 43

درمان عملكرد حنجره ای (Management of Laryngeal function) 47

نوزادان و كودكان كم سن و سال. 47

كودكان بزرگتر و بزرگسالان. 48

درمان عملكرد دهانی صورتی      ( Management of orofacial Function) 50

نوزادان و كودكان كم سن و سال. 50

كودكان بزرگتر(نوجوانان) و بزرگسالان. 52

دستور العمل های جدید در درمان دیزارتری.. 54

پمپ باكلوفن. 56

سیستم ارتباطی مكمل- جایگزین(AAC) 57

در نوزادان و كودكان كم سن و سال. 57

دانلود ارزیابی آبریزش دهان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ارزیابی آبریزش دهان ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
بررسی روابط اجتماعی در ایران

اكثر محصولات صنعتی تولید شده یا در حال تولید و یا در دست بررسی و طراحی، بخاطر و برای انسان و در رابطه تنگاتنگ با انسان عصر حاضر و آینده است بررسی روابط اجتماعی انسان در رابطه با آن تولید و یا طرح از مراحل مهم تحقیقات در یك پروژه است

دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران

بررسی روابط اجتماعی در ایران 
مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران 
جزوه بررسی روابط اجتماعی در ایران 
تحقیق بررسی روابط اجتماعی در ایران
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54

بررسی روابط اجتماعی در ایران

فهرست

فهرست.. 1

بررسی روابط اجتماعی در ایران. 3

تاریخ میز در ایران. 3

نتیجه گیری. 6

آنالیز استاندارد 7

گردآوری قوانین مربوط به محصول مورد تحقیق. 7

انواع. 9

جدول شماره یك: استانداردهای مجاز میزها 9

چكیده قوانین ویژه میز كامپیوتر 9

نوع سطح. 11

جدول شماره 2: اندازه‌های استخراجی. 11

نقد طرح مورد تحقیق: 11

بررسی روابط بوجودآورندة گشتالت پیكره 12

زیبایی‌شناسی. 12

روش شناخت زیبایی. 12

ابداع و اختراع آثار هنری. 17

طبقه‌بندی هنرها 17

گشتالت (پیكرة محصول) 20

موارد زیر از طرف مركز طراحی “اسكام” (Ascom) برای رنگ‌بندی محصولات توصیه می‌شود: 23

ـ استفاده از استانداردهای Rul یا NSC. 23

ساختار رویه: 23

تعادل: 24

تناسب.. 24

ریتم. 24

نامتقارن پویا 24

تناوب.. 24

ریتم: 25

شكل و زمینه 25

جهت.. 25

بررسی روابط محیط، محل استقرار و محصول. 27

محیط كلی و محدودة جغرافیایی تعیین شده برای رفع نیاز 27

ویژگی‌ها و شرایط فیزیكی و شیمیایی محیط كلی استفاده 27

تأثیرات فیزیكی و شیمیایی محیط بر محصول. 29

تأثیرات فیزیكی: 29

ـ حرارت و گرما: 29

ـ سرما 30

ـ گرد و غبار و آلودگی. 30

ـ رطوبت.. 30

ـ لرزشها و تكانهای شدید. 30

تأثیرات تولید بر محیط. 31

نتیجه گیری. 32

وندالیسم در جامعة تهران. 34

روان. 40

روان‌شناسی: 42

روان‌شناسی محیط. 42

فیزیولوژی بینایی: 46

ـ فیزیولوژی دریافت رنگ: 47

خلاصة‌ فیزیولوژی دریافت رنگ: 51

ـ تطابق چشم. 53

دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی روابط اجتماعی در ایران ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بزهکاری اطفال

مقدمه انسان در مسیر تكامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین كرد وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود ولی شرط كافی آن تكمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود یكی از قوانینی كه در دوره های مختلف ، انس

دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال

پایان نامه بزهکاری اطفال 
مقاله پایان نامه بزهکاری اطفال 
جزوه پایان نامه بزهکاری اطفال 
تحقیق پایان نامه بزهکاری اطفال
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140

فهرست

مقدمه 4

انگیزه و روش تحقیق. 5

طرح فرضیه 6

بخش اول: كلیات و مفاهیم. 7

مبحث اول: مسوولیت كیفری اطفال درعهد باستان. 7

بند اول: جمعی بودن مسوولیت كیفری.. 7

بند دوم: عینی بودن مسوولیت كیفری.. 8

گفتار دوم: خصایص مسوولیت كیفری اطفال در عهد باستان. 9

مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ایران. 10

گفتار اول: مسوولیت كیفری اطفال در ایران باستان. 10

گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهكار: 11

بند دوم: مسوولیت كیفری در حقوق اسلام. 12

مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهكار. 12

فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهكاری اطفال. 15

گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و كیفر. 16

گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت كیفری.. 17

بند اول: قابلیت انتساب... 18

بند دوم: قابلیت تحمل. 19

مبحث دوم: مكتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهكار. 24

مبحث سوم: مكتب دفاع اجتماعی.. 26

گفتار دوم: مكتب دفاع اجتماع نوین. 28

بخش دوم: بررسی مسوولیت كیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس... 29

گفتار دوم : ادراك ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه 33

ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی.. 41

ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران. 46

گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز. 48

فصل دوم : مسوولیت كیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس... 55

بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب 1304.. 56

3) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی : 60

4) احكام دادگاه اطفال : 61

3) بررسی آئین نامه مرتبط با كانون. 65

بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.. 68

ماده 49 و تعریف طفل. 69

3-1) ضمان عاقله 70

2) انتقادات واشكالات وارده بر مواد 49و 50.. 71

4) توجیهات اصل عدم مسوولیت كیفری اطفال: 74

1-4)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال : 74

-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال: 75

-  بی كیفر ماندن معاونین و شركاء جرم صغیر: 75

2 –4 ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر: 76

بنددوم ) قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 78.. 77

اصول وقواعد حاكم بر مرحله رسیدگی كیفری: 77

1 – 1) غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال. 77

2 – 1 ) لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وكیل طفل در جلسه دادرسی: 78

3 – 1 ) لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها: 78

4 – 1 ) عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی: 78

2) اصول ناظر بر مرحله صدور حكم و اتخاذ تصمیم : 78

3) قواعد و اصول حاكم بر اطفال بعد از صدور حكم: 80

1 – 3 ) تجدید نظر درحكم توسط قاضی: 80

2 – 3 ) تجدید نظر از حكم دادگاه : 80

گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس... 81

بند اول ) مبنای دفاعیات... 81

دفاعیات توجیه كننده : 83

دفاعیات معذور كننده : 84

گفتاردوم :طبقات سنی اطفال ومسوولیت كیفری آنها در نظام انگلیس... 86

- معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت كیفری اطفال. 90

بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله 91

معیار  تشخیص خوب وبد. 94

بند چهارم)  افراد  بین چهارده  تا هجده سال. 98

بند  پنجم : پیشنهادات  كمیسیون  وزارت كشور: 99

5 .  هر چه سن طفل  بیشتر باشد رد اماره  توسط  دادستان  آسانتر است . 100

بند اول)  نقش دادستانی : 100

بند دوم )  علم و آگاهی طفل : 101

بندسوم) قوت دلایل دادستانی : 102

بند چهارم ) عدم كفایت اثبات فعل : 102

بند پنجم)  قرینة سن : 104

دلایل روانشناسان و روانپزشكان. 106

بند2)   رفتار  طفل قبل و بعد از عمل: 106

مقایسه  دو نظام حقوقی ایران و انگلستان  در  مسوولیت  كیفری اطفال : 107

گفتار سوم:  حكم سواد آموزی درداخل كانون: 113

گفتار  سوم:   جبران  خسارت 114

گفتار چهارم:  جریمه نقدی.. 114

مبحث  دوم:  احكام اجتماعی.. 114

گفتار  دوم:  دستورات  نظارتی 115

گفتار سوم : دستور  تعلیق  مراقبتی 116

گفتار  چهارم:  دستورات  خدمات اجتماعی 116

گفتار پنجم: دستورات تركیبی 116

گفتار ششم:  دستورات  منع آمد و شد شبانه 117

مبحث  سوم:  احكام توفیقی 117

گفتار دوم : بازداشت دریك موسسه  متخلفین  جوان 118

گفتار سوم:  حبس در زندان. 118

مقایسه  دو نظام  در نوع مجازاتها: 120

فصل سوم:  تضمینات  حقوقی  راجع به اطفال بزهكار: 121

مبحث  1)   فرض بیگناهی.. 121

مبحث  3)   اجباری بودن داشتن  وكیل و مشاوره حقوقی.. 122

مبحث  4)   حق حضور  والدین در جلسه  دادرسی.. 123

مبحث 5)  اصل تفسیر  كودك مدارانه 123

مبحث  8)  محدود بودن كاربرد مجازات... 125

مبحث  9)  منع استفاده از حبس... 125

مبحث 10)   ممنوعیت  مجازات های بدنی.. 126

نتیجه گیری و پیشنهاد: 127

ضمیمه 131

فصل سوم : آراء و تصمیمات... 138

فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات... 141

فصل پنجم : كانون اصلاح و تربیت... 143

فصل ششم : سایر مقررات... 144

منابع و مأخذ. 145

دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بزهکاری اطفال ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پدیدار شناسی

بیست و یک پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory پدیدار شناسی، علم پدیده های ناب است اما هدف پدیدارشناسی درواقع مقابله با تجریه بوداین مکتب چنان که از شعار آن، یعنی« بازگشت به خود چیزها!» برمی آید، بازگشتی به عینینات و واقعیات مجسم بود(1) این مکتب مدعی شناخت ساختار طی خودآگاهی و شناخت از خود پدیده ها از رهگذر آن بود(

دانلود پدیدار شناسی

پدیدار شناسی 
مقاله پدیدار شناسی 
جزوه پدیدار شناسی 
تحقیق پدیدار شناسی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 128

پدیدار شناسی

بیست و یک : پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory. 2

بیست و دو : ساخت گرائی و نشانه شناسی. 14

بیست و سوم: 4- مابعد ساختگرائی. 26

بیست و چهارم: نقدتکوینی. 33

گوستاورودلر. 38

دانلود پدیدار شناسی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پدیدار شناسی ,

دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان تحلیل مراوده ایدر حجم 32 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

دانلود دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان  تحلیل مراوده ای
تعریف تحلیل مراوده ای
حالات من
من والدینی
انواع حالات من والدینی
من والدینی پرورشی
من والدینی عیبجو
حالت من بزرگسالی
حالت من کودکی
من کودکی شا
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 788 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

عنوان: دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

فرمت: پاورپوینت ( قابل ویرایش )

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت)

کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان از جمله منابع مهم درس مدیریت رفتار سازمانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل هفتم این کتاب با عنوان " تحلیل مراوده ای" در حجم 32 اسلاید  همراه با تصاویر و توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درس رفتار سازمانی و رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف تحلیل مراوده ای

حالات من

من والدینی

انواع حالات من والدینی

من والدینی پرورشی

من والدینی عیبجو

حالت من بزرگسالی

حالت من کودکی

من کودکی شاد

من کودکی مخرب

انواع من کودکی مخرب

من کودکی ناسازگار

من کودکی سازگار

شخصیت سالم

وضعیت بودن

مقایسه وضعیتهای بودن با حالتهای من

مراودات میان مردم

مراوده باز (مکمل)

نمودار مراوده باز درست

نمودار مراوده باز نادرست

مراوده بسته (سد شده- متقاطع)

نمودار مراوده مقاطع

مراودات ضمنی

نمودار مراوده ضمنی

نیاز مطرح شدن

ابعاد گوناگون مدیریتی در همه افراد

حالت من والدینی نقادی

حالت من والدینی ارشادی- مربیگری

حالت من والدینی سایه- بدون حضور فیزیکی

حالت من بزرگسالی یا تحلیلگر

حالت من کودکی صلحجو

حالت من کودکی جنگجو

حالت من کودکی مبدع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) ,

تاريخ : 19 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
روان شناسی مصرف كننده

مقدمه روان شناسی مصرف كننده، یكی از گرایشهای پرطرفدار روان شناسی در سالیان اخیر به شمار می اید كه بیش از هر چیز در جست و جوی شناخت و تحلیل رفتارهای مرتبط با مصرف است از مهم ترین زمینه های این علم، بررسی موضوع هایی چون توقعات، سلیقه ها، و خواست های مصرف كننده (مشتریان) است

دانلود روان شناسی مصرف كننده

روان شناسی مصرف كننده 
مقاله روان شناسی مصرف كننده 
جزوه روان شناسی مصرف كننده 
پروژه روان شناسی مصرف كننده
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 443 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 191

عنوان    روان شناسی مصرف كننده

صفحه

1-مقدمه

 

2-تعاریف متغیرها

 

الف: تعریف مصرف كننده

 

ب: تعریف بهره وری

 

ج: تعریف فرآیند فروش

 

د: تعریف مصرف

 

هـ : تعریف ماهیت رفتار مصرف كننده

 

ر: تعریف مدیریت خدمت

 

3-طبقه بندی

 

الف) عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری

 

ب) مدل دایره ای عوامل موثر بر بهره وری (سوترماتسیر)

 

ج) روشهای اصلی بهبود بهره وری توسط سومانت واماكنو

 

د) چند راه كار برای ایجاد انگیزه خرید مشتری

 

هـ) راههای جلب رضایت مشتریان وفادار از دمینیك توربین

 

ر): شش انگیزه خرید و 7 مرحله فروش پیگیر

 

4: عوامل و مراحل شكل گیری متغیر:

 

الف) نقش فن آوری دیجیتالی، تلفن و تبلیغات بر رفتار مصرف كننده

 

ب) تأثیر اركان پنج گانه تجارت بر تأمین رضایت مشتری

 

د) نقش برقراری ارتباط با مشتری و اخذ بازخورد مورد نیاز «نمودار عوامل مرتبط با رضایت مشتری»

 

ر) تأثیر اندازه گیری بهره وری در سیستم بهبود بهره وری

 

م: تأثیر آموزش كاركنان در نحوه برخورد با مشتری و افزایش بهره وری

 

ن: نقش زنجیره خدمت به مشتریان در حفظ آنان و افزایش سوددهی

 

و: نقش مهارتهای انسانی و ظاهر فروشنده بر مصرف كننده

 

هـ: تأثیر مارك كالا و بسته بندی و ارائه خدمات بر مصرف كننده

 

5-مشكلات متغیر

 

الف: 25 اشتباه در فروشندگی و راههای اجتناب از آن

 

ب: رایج ترین نارسایی های روان شناختی در بازاریابی و راه حل آن

 

ج) اهمیت پوزش ساختن و مراحل ایجاد تفاهم در فروش

 

د) چرا مشتریان را از دست می دهیم؟

 

ر) چگونه شكایات را مطرح كنیم؟

 

6: بهبود مشكلات متغیر

 

الف: استفاده مؤثر از وقت و برنامه مدون در مراحل فروش

 

ب: استقرار یك نظام شكایات

 

ج: چگونه از شكایات مشتریان سود ببریم؟

 

د) چگونه مشتری خود را حفظ كرده و فروش موفق داشته باشیم؟

 

هـ: هرم موفقیت و پنج عمل مؤثر بر مصرف

 

7-تحقیقات انجام شده در این زمینه

 

8-نتیجه گیری و جمع بندی

 

9-منابع و مآخد

 

 

دانلود روان شناسی مصرف كننده

امتیاز :


طبقه بندی: ،
روان شناسی مصرف كننده ,

پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری(فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ با عنوان اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری در حجم 48 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل، قابل ویرایش ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته های مجموعه مدیریت و حسابداری

دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری(فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری(فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)
دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ با عنوان اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری
اقلام مربوط بهای تمام شده
مفهوم اقلام بهای تمام شده
ویژگی های اقلام مربوط بهای تمام شده 
نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده 
مقایسه نق
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 630 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری (فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

 

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 48 اسلاید

دسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)

کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ جزو مهم ترین منابع درس حسابداری مدیریت برای رشته های مجموعه مدیریت و حسابداری در سطح کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب با عنوان" اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری "بوده و در 48 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس حسابداری مدیریت در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مقدمه

اقلام مربوط بهای تمام شده

مفهوم اقلام بهای تمام شده

ویژگی های اقلام مربوط بهای تمام شده

نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده

مقایسه نقطه سر به سر و نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده

موارد استفاده اقلام بهای تمام شده

هزینه فرصت از دست رفته

تصمیمات مربوط به محصول مشترک

تصمیمات قیمت گذاری

محاسبه نقطه بی تفاوتی

تصمیمات مربوط به سفارش های مخصوص

تصمیم گیری با چند راه حل (مرکب)

مراحل تصمیم گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری(فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری(فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) ,

پاورپوینت روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده(فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ با عنوان روشهای برآورد اقلام بهای تمام شدهدر حجم 42 اسلاید همراه با تصاویر وتوضیحات کامل، قابل ویرایش ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته های مجموعه مدیریت و حسابداری

دانلود پاورپوینت روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده(فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

دانلود پاورپوینت روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده(فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ با عنوان روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده
آمار
معیارهای آماری
میانگین حسابی
مثال میانگین حسابی
میانه
نما (مد )
مثال میانه و مد
واریانس ( پراش)
مثال واریانس
انحراف اس
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 736 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

دانلود پاورپوینت روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده(فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)


فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 42 اسلاید

دسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)

کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ جزو مهم ترین منابع درس حسابداری مدیریت برای رشته های مجموعه مدیریت و حسابداری در سطح کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان"روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده"بوده و در 42 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کاملبه همراه مثالهای تشریحی طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسحسابداری مدیریت در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مقدمه

آمار

معیارهای آماری

میانگین حسابی

مثال میانگین حسابی

میانه

نما (مد )

مثال میانه و مد

واریانس ( پراش)

مثال واریانس

انحراف استاندارد (ریشه دوم واریانس)

ویژگی های نمونه

جامعه آماری

توزیع نرمال

مدل سازی آماری

اعتبار دهی

شبیه سازی

روشهای برآورد هزینه

روش بالاترین وپایین ترین نقاط

مثال روش بالاترین وپایین ترین نقاط

محاسبه مقدار کار انجام شده

تجزیه تحلیل رگرسیون وهمبستگی

مثالتجزیه تحلیل رگرسیون وهمبستگی

ضریب همبستگی (r)

خواص ضریب همبستگی

دونکته در مورد تجزیه وتحلیل رگرسیون وهمبستگی

مثالتجزیه وتحلیل رگرسیون وهمبستگی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده(فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده(فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ) ,

<-BloTitle->
<-BloText->