خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

دانلود مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی 
استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی 
 تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی 
مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل328 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل100

مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

 

چکیده

 

 

 

هدف پژوهش مقایسه استرس ادراک شده، نگرانی و احساس تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی می­باشد. این پژوهش از نوع علّی- مقایسه­ای است. جامعه آماری این پژوهش جامعه آماری پژوهش شامل كلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان بستری در بیمارستان­های شهر تبریز در نیمسال اول 1393 می­باشد. روش نمونه‌گیری این پژوهش به صورت در دسترس بود. بدین صورت که تعداد 50 نفر از افراد مبتلا به سرطان پستان و نیز تعداد 50 افراد عادی انتخاب شد. برای جمع آوری داده­ها، از پرسشنامه نگرانی پن استیت، مقیاس استرس ادراك شده (كوهن وهمكاران) و فرم كوتاه شدة مقیاس احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی بزرگسالان (دی توماس و همکاران) استفاده شد. داده‌های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میانگین استرس ادراك شده مثبت در مبتلایان به سرطان پستان كمتر و میانگین استرس ادراك شده منفی در این بیماران بیشتر از افراد عادی است. همچنین میانگین شدت نگرانی، كنترل ناپذیری نگرانی و احساس تنهایی در مبتلایان به سرطان پستان بیشتر از افراد عادی است. در نتیجه می توان بیان کرد استرس ادارک شده، نگرانی و احساس تنهایی از جمله متغیرهای منفی تاثیر گذار در افراد مبتلا به سرطان پستان بوده و نیازمند توجه خانواده ها، مسئولان، انجمن بیماران سرطانی و ... جهت کمک به افزایش ادراک مثبت از استرس، کاهش استرس منفی، نگرانی و احساس تنهایی در این بیماران می باشند.

 

کلمات کلیدی: استرس ادراک شده، نگرانی، احساس تنهایی، سرطان پستان.

مقدمه

 

کانسر پستان مهمترین تومور بدخیم در زنان و به عنوان رهبر قاتلین مادران جوان محسوب میشود. در تحقیقات انجام شده در ایالات آمریکا کانسر پستان به عنوان اولین مرگ ناشی از سرطان در زنان شناخته شده است.

 

یافته ها نشان می دهد، بیماران مبتلا به سرطان پستان از نشانگان روان شناختی همچون افسردگی، اضطراب، استرس ادراک شده، احساس درماندگی رنج می بردند(پِلِد  وهمکاران،2008). بخشی از این نشانگان، به خاطر آگاهی از سرطان وبازخوردهای شناختی و بخشی دیگر به علت عوارض درمانهای طبی رایج مانند ماستکتومی، شیمی درمانی، جراحی، رادیو تراپی نظیر از دست دادن موها وعضوی از بدن که سمبل زن ومادر بودن است می باشد(فالاگَس  وهمکاران،2007). در میان نشانگان روان شناختی، میزان ناامیدی و استرسی که فرد ادراک می کند، شرایط روحی خاصی را ایجاد می کند که فرد در آن شرایط، احساس در ماندگی، ناتوانی و بی علاقگی به زندگی می کند. دراین حالت فرد به شدت غیر فعال ناتوان شده و قدرت تطبیق با تغییر شرایط زندگی را ندارد و روز به روز از جریان طبیعی زندگی فاصله می­گیرد(بَگیر  وهمکاران،2007). وقتی افراد در چنین شرایطی قرار می گیرند به بهداشت عمومی، روابط اجتماعی، تغذیه، و دیگر مسائل شخصی خود کمتر توجه می کنند. و این مهم به نوبه خود زمینه را برای پیشرفت سرطان آماده می سازد(سینگ وهمکاران،2007).

 

تشخیص به موقع کانسر پستان بسیار مهم خواهد بود زیرا تنها در مراحل اولیه بیماری است که می توان با انجام عمل جراحی و درمانهای کمکی نتیجه خوبی گرفت.

 

از آنجایی که تشخیص سریع وبه موقع بیماری و انجام درمانهای صحیح موجب بهبودی نسبی درصد زیادی از بیماران و نتیجتا جلوگیری از انهدام خانواده های زیادی می شود، توجه خاص به این امر از ضروریات جامعه ما می باشد.

با توجه به اینکه در کشور ما تحقیقات جامع ودقیق در این موارد بندرت صورت گرفته است لزوم بررسی دقیق همبسته های این بیماری ضروری بنظر می رسد.

 


 

1-Peled

 

2- Falagas

 

 - Badger

 

  Singh

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

 

 

چکیده.......................................................................................................................... 1

 

فصل اول: کلیات

 

مقدمه........................................................................................................................... 3

 

ضرورت و اهمیت پژوهش............................................................................................ 4

 

بیان مسئله..................................................................................................................... 5

 

اهداف پژوهش............................................................................................................. 7

 

اهداف کلی................................................................................................................... 7

 

اهداف اختصاصی.......................................................................................................... 7

 

فرضیه ها...................................................................................................................... 8

 

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها..................................................................................... 8

 

استرس ادراک شده........................................................................................................ 8

 

نگرانی.......................................................................................................................... 8

 

تنهایی.......................................................................................................................... 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

مقدمه........................................................................................................................... 11

 

مطالعات اولیه درقرن بیستم............................................................................................ 13

 

رویکردها تحقیقات مدرن............................................................................................... 14

 

سرطان......................................................................................................................... 16

 

اپیدمیولوژی.................................................................................................................. 17

 

علل............................................................................................................................. 17

 

عوامل وراثتی................................................................................................................ 18

 

رژیم غذایی.................................................................................................................. 19

 

مصرف هورمون............................................................................................................. 19

 

سابقه سرطان اولیه......................................................................................................... 20

 

پرتوتابی....................................................................................................................... 20

 

فاکتورهای موثر در سیر بیماری....................................................................................... 20

 

انواع سرطان.................................................................................................................. 21

 

تقسیم بندی سرطان پستان.............................................................................................. 21

 

مرحله‌بندى سرطان پستان............................................................................................... 21

 

مراحل مختلف سرطان پستان.......................................................................................... 22

 

روش‌هاى درمانى.......................................................................................................... 22

 

استرس چیست؟............................................................................................................ 22

 

نشانه های استرس را می توان به چهار بعد تقسیم بندی كرد.............................................. 23

 

استرس......................................................................................................................... 25     

 

تعریف استرس.............................................................................................................. 25

 

مباحث تئوری مطرح شده در خصوص فرآیند استرس...................................................... 27

 

مدل های عمومی استرس............................................................................................... 28

 

مدل محرک گرا............................................................................................................. 28

 

مدل پاسخ گرا............................................................................................................... 29

 

مدل تبادلی................................................................................................................... 30

 

علتهای استرس.............................................................................................................. 30

 

دگرگونیهای زندگی....................................................................................................... 30

 

استرس های بلند مدت................................................................................................... 31

 

گرفتاریهای زندگی........................................................................................................ 32

 

ناکامی.......................................................................................................................... 32

 

تعارض........................................................................................................................ 33

 

انواع فشار روانی........................................................................................................... 34

 

مولفه ها استرس............................................................................................................ 34

 

مولفه های شناختی استرس............................................................................................. 35

 

روش های پیشگیری ازایجاد استرس............................................................................... 35

 

هدف های کوتاه مدت................................................................................................... 36

 

هدف­های دراز مدت...................................................................................................... 37

 

هدف نهایی.................................................................................................................. 38

 

رابطه ی استرس و بیماری.............................................................................................. 38

 

نگرانی.......................................................................................................................... 39

 

ویژگی اصلی نگرانی..................................................................................................... 40

 

انواع نگرانی.................................................................................................................. 41

 

علل نگرانی................................................................................................................... 41

 

ویژگی های شخصیتی افراد نگران................................................................................... 41

 

حوزه های نگرانی.......................................................................................................... 42

 

تحول نگرانی در کودکان................................................................................................ 42

 

نگرانی مرضی............................................................................................................... 42

 

آثار جسمانی نگرانی...................................................................................................... 43

 

رابطه نگرانی با سازگاری................................................................................................ 43

 

انواع فرایندهای مقابله با ادراک تهدید.............................................................................. 43

 

جنسیت و نگرانی.......................................................................................................... 43

 

مدل های نگرانی........................................................................................................... 43

 

نظریه برکوک................................................................................................................ 43

 

نظریه تالیس و آیزیک.................................................................................................... 44

 

عوامل تعیین کننده ارزش تهدید از دیدگاه تالیس و آیزیک................................................ 44

 

سه مرحله ی نگرانی در نظریه تالیس و آیزیک................................................................. 44

 

مدل بارلو...................................................................................................................... 45

 

مدل فراشناختی نگرانی.................................................................................................. 45

 

مدل اجتناب از نگرانی................................................................................................... 47

 

مقابله با نگرانی............................................................................................................. 48

 

احساس تنهایی............................................................................................................. 49

 

انواع تنهایی.................................................................................................................. 52

 

نظریه های تنهایی.......................................................................................................... 52

 

چه کسانی تنها هستند؟.................................................................................................. 54

 

درمان تنهایی................................................................................................................. 54

 

سرطان وعوامل روانشناختی............................................................................................ 54

 

پیشینه تحقیق در مورد استرس ادراک شده و سرطان پستان................................................ 56

 

نگرانی.......................................................................................................................... 61

 

تنهایی.......................................................................................................................... 64

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

روش کار..................................................................................................................... 70

 

الف -روش پژوهش...................................................................................................... 70

 

ب -روش گرد آوری اطلاعات...................................................................................... 70

 

ج - ابزار گرد آوری اطلاعات........................................................................................ 70

 

د - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................ 72

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل

 

مقدمه........................................................................................................................... 74

 

الف) ویژگی های جمعیت شناختی................................................................................. 74

 

ب) یافته های توصیفی.................................................................................................. 75

 

ج) آمار استنباطی........................................................................................................... 76

 

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

 

بحث و نتیجه‌گیری........................................................................................................ 82

 

جمع بندی نتایج پژوهش............................................................................................... 85

 

محدودیت‌های پژوهش ................................................................................................ 85

 

پیشنهادهای پژوهش ..................................................................................................... 85

 

پیشنهاد کاربردی پژوهش............................................................................................... 86

 

ضمائم.......................................................................................................................... 87

 

چکیده انگلیسی............................................................................................................. 88

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

 

 

جدول 4-1: میزان تحصیلات در بین گروه های مورد مطالعه............................................. 74

 

جدول 4-2: میانگین و انحراف معیار سن در بین گروه های مورد مطالعه............................ 74     

 

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار استرس ادراك شده مثبت و منفی در گروه های

 

مورد مطالعه.................................................................................................................. 75

 

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار شدت نگرانی و كنترل ناپذیری نگرانی در گروه های

 

مورد مطالعه.................................................................................................................. 75

 

جدول 4-5- میانگین و انحراف معیار احساس تنهایی در گروه های مورد مطالعه................ 75

 

جدول 4-6- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها........................................ 76

 

جدول 4-7- نتایج آزمون تحلیل واریانس  چندمتغیره (manova)................................... 76

 

جدول 4-8- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها........................................ 77

 

جدول 4-9- نتایج آزمون تحلیل واریانس  چندمتغیره (manova)................................... 77

 

جدول 4-10- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها...................................... 77

 

جدول 4-11- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (manova).................................. 78

 

جدول 4-12- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها...................................... 78

 

جدول 4-13- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (manova).................................. 79

 

جدول 4-14- نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها...................................... 79

 

جدول 4-15- نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (manova).................................. 79

دانلود مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقایسه استرس ادراک شده نگرانی و تنهایی در مبتلایان سرطان پستان و افراد عادی,

پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

دانلود پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی
راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی
خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد 
پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی
دسته بندیپژوهش های دانشگاهی
فرمت فایلdoc
حجم فایل543 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل120

پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

 

1-1-      مقدمه

 

 مصرف مواد مخدر سابقه بسیار طولانی دارد و اقوام مختلف آن را به صورت­های متنوع مورد استفاده قرار می­دادند. اگر چه نحوه استفاده و تأثیر اینگونه مواد بر جسم و روح در اغلب موارد به لحاظ دارویی و درمانی است و هنوز هم مشتقات و ترکیبات برخی از مواد مخدر به عنوان داروهای تسکین دهنده مورد استفاده قرار می­گیرند، لیکن در دنیای امروز اکثر افراد فقط تغییرات روانی را در مصرف اینگونه مواد جستجو می­کنند و هر روز بر تعداد مصرف کنندگان اضافه می­شود و مواد مخدر صورت­های پیچیده و متنوعی به خود می­گیرد. بدون تردید مصرف بی­رویه و روز افزون مواد مخدر به  عنوان یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر تلقی می­گردد و زیانهای ناشی از آن در زمینه­های اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگین است (صالحی، 1371).

 

وابستگی به مواد یکی از معضلات زندگی بشر به شمار می­رود. افزایش مواد مخدر طی قرن گذشته نگرانی روز افزونی را برای همه جوامع در پی داشته است. در دهه­ی اخیر، نتایج بررسی­های انجام شده در ایران، نشان داده که آمار اعتیاد طی چهار ده اخیر در نوسان بوده است؛ به طوری که در سال 1390، این برآورد در جمعیت 15 تا 64 (طبق سرشماری سال 1385معادل 50 میلیون نفر) برابر با یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار نفر اعلام شده است (صرامی، قربانی و مینوئی؛ 1392).

 

عوامل زیادی در پدیده اعتیاد تاثیر دارند و در کل متخصصان این زمینه معتقدند که تعامل عوامل ژنیتکی/زیست شناختی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در شکل گییری این پدیده دخالت دارند (انجمن راونپزشکی آمریک ، 2013).

 

از آنجاکه مصرف مواد ارتباط نزدیکی با جرم دارد به نظر می­رسد که مصرف کنندکان مواد اشتیاق کمتری به اصول اخلاقی داشته باشند. مطابق نظر بندورا (1991) بی­اشیاقی اخلاقی  به فقدان تمایل فرد برای پرداختن به موضوعات اخلاقی گفته می­شود. بندورا و باربارانلی و کاپار  (1996) دریافتند که افراد دارای بی­اشتیاقی اخلاقی بالا تمایل بیشتری به شرکت در رفتارهای بزهکارانه، سطح بالاتر پرخاشگری، و سطوح پایین تر گناه و گرایش به نفع اجتماعی دارند.

 

 

 

از طرف دیگر چون وابستگی به مواد با سیر نزولی در عمکردهای شغلی، اجتماعی، تحصیلی وغیره همراه است می­توان فرض کرد که افراد وابسته به مواد در راهبردهای خود­ارتقایی و خود­حفاظتی[4] ضعف دارند. راهبردهای خودارتقایی و خود حفاظتی تاکتیک­هایی هستند که هر فرد برای رشد و بهبود عملکرد مثبت خود به کار می­گیرد. این فاکتور به صورت متفاوتی با متغیرهای کلیدی شخصیت چون عزت نفس و خود­شیفتگی مرتبط می­باشد. توسعه­ی این رهیافت ترکیبی (تلفیقی) در آینده می­تواند بحث زیادی را درباره ساختار و دینامیک­های انگیزش خود­ارتقایی و خودحفاظتی نشان دهد. افراد انگیزش می­یابند تا تلقی مثبتی از خود را به دست آورند. آن ها اغلب سعی می­کنند تا دیدگاه­های مثبت از خود (خود ­ارتقایی) و جلوگیری و اجتناب از دیدگاه های منفی از خود (خود­حفاظتی) را به دست آورند (بامستر[5]، 1998؛ صدیقص، گرین و پینتر[6]، 2004؛ الایک و گووران[7]، 2005).

 

 

 

انتظارات پیامد[8] عامل دیگری است که می­تواند در افراد وابسته به مواد و عادی متفاوت باشد. بنابراین، انتظارات پیامد باورهایی هستند مبنی بر اینکه سود و مزایا، از رفتار خاصی پیروی خواهد کرد. انتخاب نهائی افراد، به شدت به وسیله عقاید و باورهای آنها در مورد نتایج احتمالی انجام آن رفتار، تعیین می­شود (بی­هات، دارن، کاترینا، بروجه و لای[9]، 2009). در حقیقت، انتظارات پیامد، به طریق ایجاد انگیزه (پیامدهای مثبت) یا پیامدهای منفی (به طریق کاهش انگیزه) بر روی رفتار اثرگذار هستند (بی­هات و همکاران،2009). مفهوم انتظارات پیامد از نظریه ارزش انتظار مشتق شده است و به این اشاره دارد که رفتار، محصول انتظارات افراد، از دست یابی به پیامدی خاص و میزان ارزشی که برای آن پیامد قائل هستند، است. مصرف مواد چون پیامدهای مختلف منفی نظیر فعالیت­های اجنماعی، خانوادگی ، شغلی و... نیز همراه می­گردد و با افزایش بروز جرم همراه است. احتمال می­رود الگوهای ادراک این پیامدهای می­تواند یکی از تفاوت­های افراد وابسته به مواد و عادی باشد.

 

بنابراین هدف پژوهش حاضر، مقایسه بی­اشتیاقی اخلاقی، راهبردهای خودارتقائی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و عادی می­باشد.

 

 

 

 

 

1. American Psychiatric Association

 

 

 

[2] . moral disengagement

 

 

 

[3].Bandura, Barbaranelli & Caprara

 

 

 

[4] . self-enhancement & self-protection

 

 

 

1. Baumeister

 

 

 

[6] . Sedikides, Green, & Pinter

 

 

 

[7] . Alicke & Govorun

 

 

 

[8] . outcome expectation

 

 

 

[9] . Bhat, Darren, Catherine, Bruce & Leigh

 

بیان مسأله

 

 

 

وابستگی به مواد به معنای تمایل شدید فرد به ادامه مصرف یک ماده می­باشد به طوری که وابستگی به عنوان یک سندرم بالینی با جنبه­های رفتاری، شناختی و فیزیولوژیکی باعث می­شود که فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجیح دهد. وابستگی به مواد را می­توان به عنوان یک حالت پایدار تعریف کرد که در آن ظرفیت فرد برای تنظیم رفتارهای اجباری جستجوی دارو کاهش می­یابد بدون اینکه خطر پیامدهای منفی جدی این رفتار در نظر گرفته شود (هایمن و مالینکا[1]، 2001).

 

 

 

 وابستگی یا اعتیاد به مواد یک معضل مهم سلامت عمومی به حساب می­آید، بر اساس برآوردهای موجود فقط در ایالات متحده 6/22 میلیون نفر سوء مصرف کننده مواد محرک هستند (سامسا[2]، 2010).

 

 

 

طبق گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (2015)، شیوع مصرف مواد همچنان در سرتاسر جهان ثابت است. تخمین زده می­شود که تعداد 246 میلیون نفر - کمی بیش از 5 درصد از افراد 15 تا 64 سال در سرتاسر جهان در سال 2013 یک ماده مخدر مصرف کرده باشند. در ایران نیز، طی 20 سال گذشته، میزان رشد سوء مصرف مواد بیش از 3 برابر نرخ رشد جمعیت بوده است (توکلی، شجاعی و مظلوم ، 2010). سوء مصرف مواد، اختلال پیچیده­ای در كل فرد است و نشان دهنده الگوهای رفتاری و فكری خود تهدید كننده و خودمخرب، آشفتگی در سبك زندگی و عملكرد فرد می­باشد. با وجودی كه اثرات ژنتیكی، فیزیولوژیكی و شیمیایی مواد شناخته شده است، اما خود فرد باید مسئولیت اولیة اختلال و بهبودیش را بپذیرد. بنابراین اعتیاد یك علامت است و نه جوهر و اصل اختلال، مشكل خود فرد است نه مواد (دیلئون[3]، 1381).

 

 

 

 برخی شواهد نشان می­دهند که میزان اشتیاق فرد به اصول اخلاقی می­تواند در اختلات مصرف مواد نقش داشته باشد. بی­اشتیاقی اخلاقی اصطلاحی است که برای اشاره به میزان علاقه و پرداختن به موضوعات اخلاقی مورد استفاده قرار می­گیرد. مطابق مبانی نظری، بی­اشتیاقی اخلاقی صفت ثابتی نیست، بلکه یک جهت گیری شناختی نسبت به جهان است که با گذر زمان رشد می­کند و تحت تأثیر بافت­های اجتماعی که شخص در آن عمل می­کند قرار دارد (موری[4]، 2008). بندورا و باربارانلی و کاپارا (1996) دریافتند که افراد دارای بی­اشتیاقی اخلاقی بالا تمایل بیشتری به شرکت در رفتارهای بزهکارانه، سطح بالاتر پرخاشگری، و سطوح پایین تر گناه و گرایش به نفع اجتماعی دارند. در پژوهشی که توسط جسیکا­اشلی[5] (2009) بر روی دانشجویان دوره لیسانس اجرا شد. نتایج  نشان داد که مردان نمرات بیشتری از زنان در بی­اشتیاقی اخلاقی و نمرات پایین تری در قضاوت اخلاقی داشتند. همچنین در تحقیقی که بر روی جوانان مسلمان مصری انجام شد، یافته­ها تفاوت معنی­داری در نمرات دو گروه زن و مرد پیدا کردند، این محققان ارتباط معنی داری نیز بین گزارش سطوح بالای بی­اشتیاقی اخلاقی و سن نشان دادند. در این نمونه، هر چقدر افراد جوان تر بودند، سطوح بیشتری از بی­اشتیاقی اخلاقی را دارا بودند (پائول، لایبر، فروم، لایبر،کریستوفر[6]؛2010). هاید، شاو و مولانین[7] (2010) در پژوهش خود نشان دادند که بین طرد اولیه والدین، فقر همسایگان و همدلی کودک و بی­اشتیاقی اخلاقی بعدی ارتباط وجود دارد. بخشی از این نتایج هم نشان داد که بی­اشتیاقی اخلاقی ممکن است مکانیسمی زیر بنایی برای بسیاری از رفتار ضد­اجتماعی نوجوانان باشد. همچنین نشان داده شده است که شهروندان دارای بی­اشتیاقی اخلاقی حمایت بیشتری برای تجاوز نظامی، تروریسم، و مجازات برای مجرمان نشان می­دهند (مک استیر[8]، 2001؛آقیونو، ریل، تائو و فریمن[9]، 2007؛ واسیلجویک و ویکی[10]، 2013). بی­اشتیاقی اخلاقی با تصمیم گیری­های غیراخلاقی مرتبط است (دولی، ماریس، ژو و سوجین[11]، 2014).

 

 

 

 

 

 

 

[1]. Hyman  &  Malenka

 

 

 

[2]. SAMHSA

 

 

 

[3] . Dylyvn

 

 

 

[4] . Moore

 

 

 

[5] . jessica ashley

 

 

 

[6] . paul, lieber, freom, lieer & Christopher

 

 

 

[7] ..Hyde,shaw & mailanen

 

 

 

[8] .Mc Aister

 

 

 

[9] . Aquino, Real, THau & Freeman

 

 

 

[10] . Vasiljevic & Viki

 

 

 

فهرست

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

فصل سوم:روش اجرا

 

فصل چهارم: یافته ­های پژوهش

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

دانلود پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه راهبردهای خودارتقایی و خودحفاظتی و انتظارات پیامد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
مقاله wireless

مقاله wireless

دانلود مقاله wireless

مقاله wireless
wireless
پژوهش wireless
تحقیق wireless
بررسی wireless
دسته بندیبرق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایلdoc
حجم فایل1113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل85

مقاله wireless

 

قسمتی از متن:

سکوی انعطاف پذیر برای پیاده سازی سرویس های جدید

رقابت ، نیازهای متنوع و مختلف و جلب نظر مشتری در سرویس دهندگان بزرگ (Enterprise)، نیاز به سرویس های جدید و اختصاصی را بوجود می آورد. به همین دلیل بسیاری از این سرویس دهنده گان بدلیل نداشتن تجربه لازم و کافی در ارتباط با این نرم افزارها، به برنامه هائی روی می آورند که اولا هزینه بالائی دارند، دوما بدلیل ساختارهای محدود این برنامه ها، اضافه کردن امکانات جدید به سختی انجام می شود. از طرف دیگر ریسک تست عملکرد صحیح این نوع نرم افزارها بالاست.

پروژه IBSng با هدف انعطاف پذیر ی و با اصول مهندسی نرم افزار طراحی و انجام شده است و به راحتی قابلیت تطبیق با محیط های اجرا یی متفاوت و برآورده کردن نیاز های جدید سرویس دهندگان را دارد. تغییرات جدید در IBSng عمدتا بصورت اضافه کردن Module های جدید و مستقل به سیستم است که از پیچیدگی بیش از حد نرم افزار جلوگیری می کند.IBSng قابلیت تطبیق با هر سرویس دهنده (Nas) ، برای هر گونه سرویسی را دارد و هیچ گونه محدودیتی برای رابطه با سرویس دهندگان از نظر پروتکل ارتباطی ندارد.

• تعداد کاربر همزمان بالا

IBSng بدلیل ساختار بهینه، قابلیت تحمل تعداد کاربر همزمان بالا (بیش از چند هزار) را، دارد. استفاده از پایگاه داده ها در IBSng به گونه ای بهینه شده که تعداد درخواستها به پایگاه داده را به حداقل می رساند. همچنین با ساختار چند لایه In Memory Caching خود از حافظه سیستم برای افزایش بازدهی استفاده می کند.

بعلاوه IBSng از روش رویدادی (Event Driven) برای اجرای الگوریتم های خود (مثلا برای قطع اتصال کاربران روی خط) استفاده می کند که عملا باعث می شود تعداد بالای کاربران روی خط تاثیر خطی بر روی فشار سیستم داشته باشد.

همچنین برای جلوگیری از مختل شدن سرویس در load بالا (مثلا ورود همزمان 1000 کاربر بعد اتصال ناگهانی سرویس)، IBSng محدودیت هایی بر روی تعداد کاربر در حال پردازش سیستم اعمال می کند و بقیه کاربران در صف پردازش قرار می گیرند و به این طریق load سیستم تقسیم شده و از متوقف شدن سرویس جلوگیری می شود.

IBSng عمدتا از روش های غیر همزمان برای رابطه با دستگاه های خارجی و Nas ها بهره می برد. بطور مثال از Radius Update Accounting برای بروز رسانی اطلاعات کاربر استفاده می کند. به این ترتیب رابطه مدیران سیستم با سرویس IBSng تاثیری بر کارکرد آن نمی گذارد.

• سرویس قابل اطمینان

IBSng از الگوریتم هایی برای بهینه سازی اتوماتیک (Auto Healing) بهره می برد تا بتواند سرویس دهی مطمئنی داشته باشد.

IBSng بطور متناوب کاربران خود را با کاربران واقعی Nas مقایسه می کند و مثلا در صورت خاموش یا خارج از دسترس شدن Nas کاربران را خارج شده در نظر بگیرد. و حتی در صورت وصل مجدد، کاربران قبلی را به لیست کاربران روی خط برای انجام حسابداری اضافه کند.

همچنین در صورت وجود مشکل در رابطه با Nas( مثلا Packet Loss)، برنامه به صورت اتوماتیک اقدام به Retry در انجام درخواست مورد نظر (مثلا Force Disconnect) کردن کاربر می کند.

IBSng Radius Server قابلیت تشخیص بسته های تکراری و خراب را دارد و برای کار با Nas های غیر استاندارد نیز تطابق یافته است.

• سرویس های مختلف

فرم انعطاف پذیر Charge Rule ها در IBSng امکان ارائه سرویس های مختلف روی یک شناسه کاربری را دارد. مثلا سرویس های VoIP ، Game، Video براحتی بر روی این سیستم قابل پیاده سازیست. همچنین امکان انتخاب کاربر برای سرویس مورد نیاز مثلا پهنای باند های مختلف و Game وجود دارد و ماژول Charge امکانات زیادی را برای برنامه ریزی بر روی این سرویس ها فراهم میکند.

• پایداری

IBSng بر روی سرور های Linux اجرا می شود که بصورت ذاتی بسیار امن و پایدار است. همچنین مدیریت ساده تر این سرور ها و امکان مدیریت از راه دور هزینه نگهداری این سرور ها را پایین تر از راه حل های مشابه می آورد.

IBSng در بیش از ۸۰ سرویس دهنده داخلی و خارجی در حال اجراست و این محیط خوبی برای آزمایش پایداری نرم افزار در شرایط واقعی و پس از تست آزمایشگاهی شرکت است.

• IBSngDialer

IBSng از یک برنامه طرف کاربر به نام IBSngDialer بهره می برد که امکانات فراوانی را در اختیار سرویس دهنده ها قرار می دهد. IBSngDialer برنامه ای با ظاهر زیبا و بسیار انعطاف پذیر است که بر روی سیستم های windows کاربران اجرا می شود و اتصال ،اطلاع رسانی و رابطه با کاربر را بر عهده می گیرد. این نرم افزار می تواند مشخصات کاربر (مثلا باقیمانده اعتبار یا سهمیه حجمی ماهانه) را براحتی نشان دهد، اجازه استفاده از سرویس های مختلف (Game, Multiple Bandwidth, Chat,..) را براحتی به کاربر بدهد، با استفاده از سیستم پیغام تعبیه شده در آن به عنوان سیستم اعلام و رفع مشکل کاربران مورد استفاده قرار گیرد و برای تبلیغات و اطلاع رسانی سرویس های جدید استفاده شود.

• گزارشات متنوع

IBSng گزارش های مفیدی مانند گراف پهنای باند کاربران broadband، گزارش وب سایت های بازدید شده کاربران و گزارشات آماری مناسب را برای استفاده مدیران سیستم فراهم می کند.

همچنین ساختار پایگاه داده های بهینه سازی شده آن امکان گرفتن گزارش های اختصاصی را به راحتی می دهد.

• تبادل اطلاعات با برنامه های خارجی

IBSng با فراهم کردن XML Interface برای برنامه های خارجی براحتی قابلیت یکپارچه سازی با سایر نرم افزار ها مثل حسابداری و یا گزارش گیری را دارد. سرویس همیشه در حال اجرای IBSng اطلاعات را براحتی در اختیار سایر برنامه های با مجوز لازم می گذارد.

• امنیت

IBSng از معماری چند لایه امنیتی بهره می برد. تمامی درخواست ها به سرویس IBSng از نظر سطح دسترسی و صحت درخواست در چند مرحله چک می شود. برای ارتباط Web Based نیز همیشه به کاربر روش SSL پیشنهاد می شود.

IBSng از Chap,MS-Chap,MS-Chap v2 برای رمز نگاری رمز عبور و MPPE برای رمز نگاری داده ها بهره می برد.

• Nas های مختلف

IBSng قابلیت کار با انواع Nas ها را دارد. حتی از برنامه هایی مثل Asterisk که قابلیت کار با پروتکل Radius را ندارد نیز پشتیبانی می کند.

Nas ها هر کدام با داشتن یک Plugin اختصاصی از روش خاص خود برای رابطه با دستگاه خارجی بهره می برند.

• Bandwidth Manager

IBSng یک Bandwidth Manager یکپارچه برای سادگی کنترل پهنای باند را با استفاده از Linux Kernel برای بازدهی بالا پیاده کرده است. امکان تعریف محدودیت های Bandwidth به صورت درختی، علاوه بر تسهیل و ساده سازی، قابلیت انعطاف پذیری طراحی تقسیم پهنای باند را افزایش داده است. Bandwidth Manager براحتی امکان کنترل پهنای باند Send/Recieve و بصورت Shared/Dedicated را در اختیار مدیران می گذارد. این امکان به همراه محدودیت های دیگر مثل اعتبار و یا سهمیه های دوره ای امکان تعریف سرویس های ترکیبی هوشمند را می دهد.

• طبیعت OpenSource

IBSng با حدود ۹۰٪ متن کد برنامه در اختیار سرویس دهنده ها قرار می گیرد. به این وسیله امکان تغییرات در نرم افزار و اطلاع از معماری درونی نرم افزار نیز وجود دارد.

دانلود مقاله wireless

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مقاله wireless,

مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد و عوامل آن

مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد و عوامل آن

دانلود مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد و عوامل آن

مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد و عوامل آن
دسته بندیجامعه شناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل302

مهاجرت و تغییرات سکونتی 

مقدمه................................

فصل اول 1- طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله .....................

1-2- اهمیت موضوع تحقیق ..............

1-3- هدف های تحقیق ..................

1-3-1- اهداف كلی ....................

1-3-2- اهداف تحقیقی .................

1-4- پرسش‌های اصلی تحقیق .............

1-5- پیش فرض ها و فرضیه‌های اصلی تحقیق ..

1-6- پیشینه تحقیق ...................

1-6-1- سوابق پژوهشی .................

1-7- قلمرو تحقیق ....................

1-7-1- قلمرو مكانی ..................

1-7-2- قلمرو زمانی ..................

1-8- روش تحقیق ......................

1-8-1- معرفی روش تحقیق ..............

1-8-2- جامعه آماری ..................

1-8-3- روش نمونه‌گیری ................

1-8-4- شیوه گردآوری اطلاعات ..........

1-8-5- ابزار گردآوری اطلاعات .........

1-8-6- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها.

1-9- محدودیت‌های پژوهشی ..............

فصل دوم

چارچوب نظری پژوهش ...................

مهاجرت ..............................

مهاجرت های روستایی و پیامدهای آن ....

دیدگاه‌های عمده مهاجرتی ..............

1- دیدگاه اقتصادی ...................

2- دیدگاه اجتماعی ...................

3- دیدگاه سیاسی .....................

4- دیدگاه سیستمی ....................

نظریه‌های مهاجرتی ....................

نظریه روانشناسی .....................

نظریه لاری ماستاد.....................

نظریه اورت. س. لی....................

نظریه زیف یا جاذبه‌های مهاجرتی .......

نظریه آرتو- لوئیس ...................

نظریه تو دارو .......................

نظریه بایری .........................

نگرش‌های جهانی به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا   

ویژگیهای روستایی در برابر ویژگیهای شهری

شهر و مهاجرتهای روستایی .............

تغییراتی كه در وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهاجران و جامعه بوجود

می آید ..............................

عدم توسعه كشاورزی و مهاجرتهای روستایی   

اكوسیستم شهری و اكولوژی فقر شهری ....

نظریه های موجود در زمینه شهر گرایی در كشورهای جهان سوم

علل مهاجرتهای روستایی به شهر ........

شهرنشینی و تغییرات فرهنگی ...........

نظریه پیتر ماركوز در برابر نظریه‌ دوگانگی شهر   

نظریه‌های سنتی و تفاوتهای بین جامعه روستای و شهری   

اكولوژی اجتماعی شهرها- جغرافیایی اجتماعی شهرها

مفاهیم و ارزشهای اكولوژی شهری .......

جمعیت ...............................

محیط ................................

جدایی گزینی اكولوژیكی ...............

عوامل محیطی .........................

عوامل انسانی ........................

فصل سوم

نظریات اكولوژیكی جرائم شهری .........

خشونت های شهری ......................

مطالعه خشونت‌های شهری از دید اكولوژیت‌ها  

اكولوژی اجتماعی خشونت های شهری ......

تحول شتابان جمعیت شهرها .............

مقایسه شهر و روستا از دیدگاه آسیب‌شناسی  

كودكان خیابانی ......................

تخصیص بودجه برای آنان ...............

مشكلات جمع‌‌آوری كودكان خیابانی ........

مشخصات كودكان خیابانی ...............

عوامل مؤثر در گسترش پدیده............

بررسی وضعیت كودكان خیابانی...........

مجرمیت و بزهكاری ....................

ویژگیهای جمعی .......................

جوانان بزهكار .......................

عوامل بزهكاری كودكان و نوجوانان .....

اثر فقر در كجرویها ..................

تأثیر مسكن در بزهكاری نوجوانان ......

ساكنان منزل .........................

وضع ظاهری منزل ......................

ارزش مسكن ...........................

طبع مسكن ............................

تحقیقات در شیكاگو....................

منطقه مسكونی و نوع مسكن .............

همسایگان و نقش جرم زائی آنان ........

بزهكاری گروهی و ارتكاب جرم سازمان یافته

تبهكاری گروهی در تهران ..............

وضعیت جرم و جنایت در كشور ...........

جرم و جنایت در شهر تهران ............

گفتگوی اجتماعی با دكتر كیانوش‌ هاشمیان   

انواع جرم............................

جرم و بزه (تعاریف، مفاهیم، دیدگاهها)

تعریف جرم از منظر جامعه شناسی .......

انواع بزه بهمراه نمودارها ...........

مجرمین اتفاقی و حرفه‌ای ..............

تبیین انحراف و نظریات مختلف دربارة آن   

تئوری زیست شناختی انحراف ............

1- تئوری لوبروزو ....................

2- تئوری دی تولیو ...................

3- به كین برگ .......................

تعارض بین سه لایه شخصیت ..............

هانی ایزنگ ..........................

تبیین‌های جامعه شناختی ...............

رفتارهای انحرافی از دید مرتن ........

ادوین ساترلند .......................

نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند ......

 نظریه پیوند افتراقی ساترلند ........

نظریه انتقال فرهنگی شاد و وملكی (نظریه مكتب شیكاگو)   

فصل چهارم

سیاستهای مهاجرتی و برنامه‌ریزی شهری ..

آینده‌نگری شهرنشینی و مهاجرت .........

پیشگیری جرائم و شهرنشینی ............

پیشگیری از جرم ......................

اهمیت شهرنشینی در ارتكاب جرم ........

مبارزه با بزهكاری ...................

سیاست پیشگیری ..........................

پیشگیری موضعی .......................

پیشگیری اجتماعی .....................

پیشگیری هماهنگ ......................

نقش مأمورین انتظامی در پیشگیری از جرائم

راهكارهایی برای پیشگیری .............

رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهكاری نوجوانان ............................

معیارهای یك جامعه سالم ..............

شناسنامه تهران ......................

شهر تهران ...........................

تاریخچه و تحولات شهرنشینی در تهران ...

تهران بزرگ ..........................

وضعیت آب و هوا ......................

مشخصات جمعیت تهران ..................

جغرافیای انسانی .....................

سواد تهرانی‌ها .......................

اقتصاد تهران ........................

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل موضوع .................

فصل ششم

جمعبندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

===========================

طرح تحقیق

بیان مسئله

 مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد است که همراه آن تعییرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد مختلف شکل می گیرد.

این تحقیق بر آن است تا بررسی نماید مهاجران و عوامل گرایش آنان به نوعی از فعالیت و اعمالی که در اجتماع عرف نبوده و به طرقی ناهنجاری بوجود می آورد ، عواملی که براثر تغییرات جغرافیایی محل زندگی تغییرات اجتماعی را در شهر تهران بوجود آورده این جمعیت از گوشه و کنار کشور در شهر تهران متمرگز شده  تنوع جمعیتی را بوجود می آورند . جمعیتی که بنا به دلایلی خانه و کاشانه خود را در زادگاه بومی و کوچک خود رها کرده و با انگیزه و اهداف خاص و یا در اثر ناملایمات اقتصادی و اجتماعی با گرایش به انحرافات اجتماعی در کلان شهر تهران سکنی گزیده اند.

چگونگی گسترش و تمایلات فردی و اجتماعی مهاجران در انتخاب جغرافیای سکونت و ارتباط اجتماعی و یا تصادفی آنان به انحرافات در محل سکونت و پراکندگی جرم های غالب در شهر تهران از عمده اهداف تحقیق بوده و سعی دارد تا بررسی کند چه درصدی از زندانیان در شهر تهران مهاجران روستایی هستند و مکان یابی آنان را با جرم و انواع آن بسنجد.

یکی از جنبه های مورد بررسی در خصوص مهاجرت ، بررسی چگونگی کشیده شدن مهاجرین به سوی نوعی از فعالیتها و اعمالی است که از نظر اجتماعی ، به دلایل مختلف و از نظر مقررات ، انحراف اجتماعی تلقی می شود. یکی از حوزه های تحقیق در مورد انحرافات اجتماعی ، بررسی توزیع جغرافیایی انحرافات اجتماعی است ، در این بررسی یکی از جنبه های مطالعه بررسی مبدأ مهاجرین و تمایل آنها به نوعی از انحرافات اجتماعی است که می تواند ریشه در شرایط زیست محیطی ویژگیهای اجتماعی اقتصادی داشته باشد.

این بررسی جغرافیای انحرافات اجتماعی را نشان می دهد به عبارت دیگر بررسی می شود مهاجرانی که از نقاط مختلف کشور به سمت تهران می آیند آیا به سمت نوع خاصی از انحرافات کشیده می شوند؟ یعنی آیا جرم بهمراه مهاجر (روستایی) به تهران می آید. می خواهیم بدانیم مهاجرین (روستایی) در بین منحرفین اجتماعی چه جایگاهی را به خود اختصاص می دهند و نیز توزیع جغرافیایی انحرافات مختلف اجتماعی را در جامعه مهاجرین روستایی کلانشهر تهران بررسی نمائیم. در این تحقیق مهاجرینی مورد نظر قرار می گیرند که به نوعی مرتکب جرم شده اند و در زمان بررسی در زندانهای شهر تهران دوره محکومیت خود را می گذرانند ، نهایتاً سعی بر آن است تا محل های جرم خیز در تهران مشخص شود و ارتباط آن با مهاجرین و زادگاه آنان تعیین گردد. طبقه بندی جرم بر اساس مبدأ مهاجرت صورت پذیرد و ارتباط نوع جرم و مبدأ مهاجرت بررسی شود تا پراکندگی جغرافیایی جرم بر این اساس در شهر تهران ترسیم گردد.

1-1-اهمیت موضوع تحقیق:

در کاهش میزان جرائم و در تعدیل انحرافات اجتماعی در سطح شهر به منظور کنترل اجتماعی و حفظ و حراست جوامع شهر ی در مقابل انواع مهاجرتهای کنترل نشده و شناخت پراکندگی جرم با توجه ویژگیهای اجتماعی و روش های سکونت گزینی و گسترش مجرمین و منحرفین اجتماعی در سطح شهر از جمله کمک های شایان در شناخت جغرافیایی شهر است که در آن دیدگاه های جرم خیز و جرم زا بودن منطقه مورد توجه قرار می گیرد. –آگاهی از توزیع جغرافیایی جرم و شناخت ویژگیهای زیست اجتماعی و اقتصادی در کنترل شهر چه از دیدگاه مدیریت شهری و چه از دیدگاه مدیریت انتظامی شهر مفید بوده و تاثیرات بسزایی دارد چرا که اهمیت هر موضوع در کاربردهایی است که از نتیجه متصور می شوند.

بنابراین از نتیجه این تحقیق موارد زیر قابل دسترسی است:

1-  شناخته شدن مکانهای مهاجر فرست، و استفاده از آن در برنامه ریزی کلان کشور و کلانشهر ها.

2-  مشخص شدن شرایط محیطی که نوع خاصی از جرائم را سبب می شود و استفاده از آن در برنامه ریزی کلان کشور.

3-  مشخص شدن پراکندگی وقوع جرم های دسته بندی شده مهاجرین در تهران و کمک به مدیران شهری.

1-2-اهداف تحقیق:

هدف های کلی و جزئی تحقیق چند منظوره بوده و موارد زیر را در بر می گیرد:

آشنایی با مشکلات شهر تهران در جهت برنامه ریزی و ساخت شهر متناسب با استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اجتماعی در حفظ و کنترل شهر و حفاظت و حراست آن که در آن دیدگاه مهاجرت و اصول و عقاید هجرت هدفها و انگیزه های انحرافات اجتماعی و چگونگی شناخت و تعیین راه حل ها در بعد اجتماعی که شناخت جغرافیایی جرم در شهر تهران را در بر می گیرد و با این شناخت امید آن می رود که مسئولین و سیاستگذاران جامعه در پیشگیری جرم و رابطه آن با مهاجرت به کلانشهر تهران و برنامه ریزی اصولی برای کنترل جامعه اقدام نمایند.

در این تحقیق شناخت موقعیت جغرافیایی شهر و تأثیر آن بر انحرافات اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و می کوشد تا علل ارتکاب جرم را از دیدگاه جغرافیایی سکونت بررسی کند.

الف- اهداف کلی

1-  انجام تحقیق دانشگاهی ، ضمن اینکه یکی از مهمترین و حاد ترین مشکلات کلانشهرها را در جهت کاهش آن بررسی می کند.

2-  آشنایی با قسمتی از مشکلات شهر بزرگ تهران در زمینه مهاجرت پذیری و بررسی مشکلاتی که از نظر برنامه ریزی بر کلانشهر تهران حاکم شده است.

3-  با انجام این تحقیق امید آن است که سیاستگذاران در پیشگیری جرم و رابطه آن با مهاجرت ها به کلانشهر ها و کنترل اینگونه مهاجرتها در برنامه ریزی ها اقدام نمایند.

اهداف تحقیق

1-  شناخت شرایط و موقعیت جغرافیایی حاکم بر انحرافات اجتماعی

2-  این تحقیق می کوشد تا تحلیل فضایی از مهاجرتهای روستایی و علل مجرم شدن اینگونه افراد ارائه دهد.

3-  شناسایی توزیع جغرافیایی مجرمین مهاجر روستایی بر حسب نوع جرم در سطح کلانشهر تهران.

1-3-سئوالات اصلی تحقیق:

1-            چه درصدی از مجرمین ، مهاجرین روستایی هستند؟

2-            ناهنجاریهای روستائیان مهاجر در جامعه شهری چیست؟

3-            تمایز جغرافیایی جرم و ارتباط آن با مهاجرت چگونه است؟

4-  آیا بین نوع جرم و مبدأ مهاجرین روستایی ارتباطی وجود دارد؟

5-  آیا جرم با مهاجر به تهران می آید یا مهاجرین پس از مهاجرت منحرف شده اند؟ و در واقع بستر جرم برای مهاجر تهران است یا خیر؟

6-  توزیع جغرافیایی جرم و انحرافات اجتماعی در کلانشهر تهران چگونه است؟

7-            سکونت مجرمین بر حسب نوع جرم در شهر تهران چگونه است؟

1-4-پیش فرض ها و فرضیه های اصلی تحقیق:

1-       بین مجرم بودن مهاجرین و روستایی بودنشان رابطه است.

2- بین شرایط زیست اجتماعی مبدأ مهاجرین و نوع انحراف اجتماعی رابطه وجود دارد.

بین نوع جرم و محل اسکان مهاجرین روستایی در شهر تهران رابطه وجود دارد....

«اکولوژی اجتماعی شهر»

مفاهیم و ارزش های اکولوژی شهری: (ص5)

شاید اکولوژی شهری را ابتدا مکتب جامعه شناسی شیکاگو به جامعه علمی شناساند. اکولوژیست های جامعه شناسی در زمینه الگوهای توسعه شهری و محل انتخابی گروه های انسانی در شهرها ، به نظریه های تازه ای دست یافتند. اما برای جغرافی دانان بیش از همه ساخت داخلی شهرها و موقع جغرافیایی آنها مورد توجه است. بدینسان در اکولوژی شهری شرایط آب و هوایی ، توپوگرافی ، پوشش گیاهی ، خصیصه های اقتصادی ، اجتماعی ، مذهبی ، قومی و نظام حکومتی در رابطه با ساخت داخلی شهرها ، محل انتخابی گروه های انسانی و همة پدیده هایی که در محیط جغرافیایی شهر ظاهر می شوند مورد مطالعه قرار می گیرد.

جمعیت: (ص10)

گروه های انسانی با افزایش و کاهش خود ، درجه رقابت و سبقت جویی را در اشغال فضای زندگی بوجود می آورند. چنانکه مثلاً قبل از جنگ دوم جهانی ، به سبب پایین بودن ازدواج ، زاد و ولد و مهاجرت به شهرها ، خرید یا اجاره یک مسکن و یا آپارتمان کار مشکلی نبود. اما پس از ، جنگ دوم ، بویژه بعد از سال 1950 ، همه شهرهای دنیا مورد هجوم مهاجرین روستایی قرار می گیرد ، ازدواج های بیشتری عملی می شود ، میزان زاد و ولد بالا می گیرد در نتیجه اجاره یا خرید یک مسکن و آپارتمان با مشکلات بسیاری همراه می شود. از این رو در نظام زیستی یا سیستم اکولوژیکی ، درجه تراکم جمعیت ، کیفیت پراکندگی و نحوه اشغال زمین از مواردی است که مورد تاکید قرار می گیرد. ( زنجانی.ص11 )

محیط: (ص11)

در شهرها بویژه تهران بزرگ ، دگرگونی و تغییرات عوامل محیط طبیعی به حداکثر خود می رسد انسان آب و هوای شهرها را خلق می کند که با آب و هوای روستاها و مناطق بیرون از شهرها تفاوت دارد. در شهرها مدت تابش خورشید در مجموع کمتر است ، غالباً حد متوسط درجه حرارت زمستان نسبت به محیط های بیرون از شهرها پایین تر است !، سرعت باد در شهرها کمتر است ، بادهای ملایم در شهرها حاکمیت دارد ، ریزش های جوی بیشتر است و بالاخره در پاره ای از شهرها مه خیلی بیشتر از فضاهای بیرونی است. انسان هوای شهرها را آلوده می کند ، آبها بوسیله انسان و صنایع شهری به فاضل آبها تبدیل می شود ، زمین با احداث خیابان ها ، جاده ها ، راه آهن ها منابع ذخیره آب ، استادیوم های ورزشی و فرودگاه ها بسرعت از بین می رود و یا تغییر شکل می یابد.

جدایی گزینی اکولوژیکی: (جغرافیای اجتماعی شهرها.ص29)

جدایی گزینی اکولوژیکی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که ساکنین شهرها از نظر درآمد مذهب ، نژاد ، پایگاه اجتماعی – اقتصادی به دسته ها و گروه های گوناگون تقسیم می شوند. از اینرو در انتخاب محله مسکونی همواره رقابتهایی میان گروه های شهری در جریان است و گروهی برنده می شوند که از قدرت و درآمد بیشتری بهره مندند. نتیجه رقابت های گروهی منجر به جدایی گزینی اکولوژیکی گروهی از گروه دیگر می شود. بدینسان که هر گروهی با پایگاه اجتماعی – اقتصادی برابر ، معتقدات مذهبی یکسان و یا هم نژاد بودن ، گرد هم می آیند و منطقه یا محله ای را جهت سکونت خود انتخاب می کنند و یا از روی اجبار به زندگی در محله ای که جامعه شهری برای آنها تعیین کرده است تن در می دهند. به موازات جدایی گزینی اکولوژیکی ، هر یک از محلات شهری مشخصات ویژه ای به خود می گیرد و از چهره و بافت معینی تبعیت می کند که با سایر محلات شهری تفاوت دارد.

دانلود مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد و عوامل آن

امتیاز :


طبقه بندی: ،
مهاجرت و تغییرات سکونتی بهمراه کاهش جمعیت در مبدأ و افزایش آن در مقصد و عوامل آن,

پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقیفراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمیحرکتی در استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان

دانلود پایان نامه علوم تربیتی ارزشیابی تلفیقی  دانش آموزان اسیب دیده  شنوایی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقیفراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمیحرکتی در استان خوزستان
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانل
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل4414 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل97

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان

این پایان نامه با فرمت ورد و پی دی اف و پاورپوینت میباشد و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

word ،pdf،power point

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده     1

فصل اول: كلیات پژوهش     

1-1-مقدمه           2

1-2-بیان مساله     4

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع         7

1-4-اهداف پژوهش            8

1-4-1-هدف کلی پژوهش     8

1-4-2-اهداف جزئی پژوهش 8

1-5-سوالات پژوهش           9

1-6-تعاریف متغیرها          10

1-6-1-تعاریف عملیاتی       10

فصل دوم: پیشینه پژوهش    

2-1-مقدمه           12

2-2-ادبیات موضوعی تحقیق 13

2-2-1-ماهیت و اهداف آموزش تلفیقی- فراگیر    13

2-3-اهداف تلفیق   19

2-4-اجرای تلفیق   19

2-5-نگرش          20

2-6-مهارت معلمان 20

2-7-حمایت          20

2-8-برنامه درسی  21

2-9-جامعه          21

2-10-تاریخچه طرح آموزش تلفیقی- فراگیر       21

2-10-1-گروه آسیب دیده بینایی          22

2-10-2-گروه آسیب دیده شنوایی        22

2-10-3-گروه آسیب دیده جسمی– حرکتی         23

2-10-4-خدمات ارائه شده:   24

2-11-اصول کلی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه     27

2-12-مقایسه آموزش تلفیقی و فراگیر   28

2-12-1-آموزش فراگیر       28

2-12-2-کودکان نیمه شنوا                29

2-13-انواع ناشنوایی          30

2-13-1-علل افت شنوایی     30

2-13-2-مشخصات دستگاه شنوایی انسان و حیوانات         31

2-13-3-کم شنوایی مادرزادی و ارتباط آن با توسعه گفتار   31

2-13-4-عوامل موثر در تعیین محل تحصیل کودک کم شنوا           31

2-13-5-کشف و مداخله زودهنگام شنوایی         34

2-14-آشنایی با كودكان و دانش آموزان معلول جسمی_حركتی         35

2-14-1- مقدمه     35

2-14-2-تعاریف   35

2-14-3- شیوع     36

2-14-4- سبب شناشی         36

2-14-5-طبقه بندی            36

2-15-ویژگی های كودكان معلول جسمی– حركتی            38

2-15-1-ملاحظات آموزشی 39

2-16-آشنایی با كودكان و دانش آموزان كم شنوا و ناشنوا    40

2-16-1-مقدمه      40

2-16-2-تعریف    40

2-16-3- شیوع     41

2-16-4- سبب شناسی         41

2-17-وی‍ژگی های كودكان دارای آسیب شنوایی   41

2-17-1- انواع افت شنوایی  41

2-17-2-ملاحظات آموزشی  42

2-18-آشنایی با كودكان و دانش آموزان كم بینا ونابینا        43

2-18-1-طبقه بندی            43

2-18-2-كودكان و دانش آموزان كم بینا (آسیب دیدگی خفیف تا متوسط بینایی)  43

2-18-3-كودكان و دانش آموزان نابینا(آسیب دیدگی شدید تا عمیق بینایی)        43

2-18-4- درصد شیوع        44

2-18-5- سبب شناسی         44

2-18-6-برنامه آموزشی      44

2-18-7-ملاحظات آموزشی  45

2-18-8-روش های آموزشی 45

2-19-پیشینه پژوهش          46

2-19-1-پژوهش های داخل کشور       46

2-19-3-مطالعات آموزش فراگیر        51

2-20-ضرورت تعمیم فراگیر سازی آموزش در ایران        52

2-21-آسیب های احتمالی فرا روی فراگیر سازی 54

2-21-1-توانبخشی مبتنی برجامعه      54

2-22-آموزش و پرورش فراگیر          57

2-23-تفاوت فرهنگی          62

فصل سوم: روش پژوهش     

3-1- مقدمه          67

3-2- نوع پژوهش  67

3-3-روش تحقیق   67

3-4- روش جمع آوری اطلاعات         67

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات          67

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها       68

3-7-جامعه آماری  68

3-8- روش نمونه گیری       68

3-9- روش تعیین حجم نمونه 69

3-10- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش         70

3-10-1- اعتبار یا روایی     70

3-10-2- پایایی پژوهش       71

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها       

4-1-مقدمه           74

4-2- یافته های توصیفی      74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری         

5-1-خلاصه و نتیجه گیری   88

5-2- محدودیت های تحقیق   92

5-3-پیشنهادات پژوهش        93

فهرست منابع فارسی           94

فهرست منابع غیر فارسی      96

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول شماره 3-1. ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی ابزار سنجش       72

جدول 4-1- توزیع فراوانی گروههای سنی معلمان مورد مطالعه        74

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان مورد مطالعه            75

جدول 4-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلی پاسخگویان مورد مطالعه   76

جدول 4-4- توزیع فراوانی معلمان مورد مطالعه بر حسب میزان سابقه کاری    77

جدول4-5- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین مسایل ساختارمحیط آموزشی برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی)    79

جدول4-6- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین پذیرش توسط همسالان برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی)    80

جدول4-7- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین پذیرش توسط جامعه برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی( شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی)            81

جدول4-8- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین فرصت های آموزشی برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی( شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی)            82

جدول4-9- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین همکاری بین دانش آموزان برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی     83

جدول4-10- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین تسهیلات و امکانات اضافه بین دانش آموزان برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی)       84

4-11-خروجی¬آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین جهت مناسب بودن همسالان مدارس عادی به عنوان الگو-برداری برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی  (شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی)            85

4-12-خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین جهت استفاده از امکانات آموزشی برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی،بینایی و معلول جسمی حرکتی)     86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی گروههای سنی معلمان مورد مطالعه       75

نمودار 4-2- توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان مورد مطالعه           76

نمودار 4-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلی پاسخگویان مورد مطالعه  77

نمودار4-4- توزیع فراوانی معلمان مورد مطالعه بر حسب میزان سابقه کار       78

 

چکیده:

      هدف از پژوهش حاضر به بررسی ارزشیابی برنامه ریزی آموزشی تلفیقی- فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی،بینایی و معلول جسمی حرکتی در استان خوزستان می باشد. این پژوهش  یک بررسی زمینه یابی است جامعه آماری آن برنامه تلفیقی فراگیر در استان خوزستان و حجم نمونه مقتضی بر اساس فرمول کوکران ، 60 نفر از معلمین تعیین شده است.ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه محقق یافته است.

اعتبار این پرسشنامه از نوع صوری بوده و ضریب آلفای کرانباخ برابر با 76/0 بدست آمده است.در این پژوهش بنا برهدف 8 سوال مطرح گردیده است و در کل این پژوهش بدنبال بررسی این سوالات بوده است .در این تحقیق از آزمون های tتک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. در کلیه سوالات نتایج تاثیر گذار بودن عوامل بر کودکان آسیب پذیر تایید شد اما در کلیه عوامل در زمینه تفاوت میزان تاثیر در کودکان آسیب دیده شنوایی،بینایی و معلول جسمی–حرکتی تفاوتی مشاهده نشده است.

 

واژگان کلیدی: تلفیقی- فراگیر،آسیب دیده شنوایی،آسیب دیده بینایی، آسیب دیده معلول جسمی- حرکتی

دانلود پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

دانلود پایان نامه امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

دانلود پایان نامه انرژی خورشیدی شهر اهواز 
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کت
دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdoc
حجم فایل12330 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل117

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

چكیده

       نیاز به انرژی از دیرباز وجود داشته و بشر همواره به دنبال منابع جدید انرژی بوده است . در سالهای اخیر با تشدید انواع آلودگی های زیست محیطی و مسئله ی گرمایش جهانی ، دانشمندان به فكر استفاده از انرژی های سالم برای جایگزینی با سوختهای فسیلی افتاده اند . یكی از انرژی های جدید كه پاكیزه و پایان ناپذیر می باشد انرژی خورشیدی است.

       مهار و استفاده از چنین منبع عظیم انرژی و طراحی بهینه ی سیستم های خورشیدی مستلزم شناخت و آگاهی از كمیت و ماهیت انرژی خورشیدی و عوامل و عناصر مؤثر در آن دارد، لذا در این پژوهش ابتدا توضیحاتی در مورد منطقه ی مورد مطالعه ، ساختمان خورشید و ماهیت انرژی خورشیدی آمده ، سپس با استفاده از چند مدل مناسب با شرایط اقلیمی اهواز به محاسبه و تخمین انرژی خورشیدی با توجه به عوامل و عناصر اقلیمی( عرض جغرافیایی ، زاویه خورشید ، ارتفاع از سطح دریا ، ساعات آفتابی ، رطوبت نسبی میزان بارندگی ، میزان ابر و . . . ) اقدام شده است.

       مقادیر به دست آمده نشان می دهد كه حداقل متوسط ماهانه انرژی تابشی كل روزانه به میزان     «93/9» مگاژول در هر مترمربع در ماه میلادی «دسامبر» و حداكثر آن به میزان «33/30» مگاژول در هر متر مربع در ماه میلادی «ژوئن» و متوسط آن به میزان «56/19» مگاژول در هر متر مربع دریافت می شود.

 

      همچنین مقدار ضریب صافی آسمان برای تمام روزهای سال محاسبه شد كه نشان می دهد به طور متوسط «12/87» درصد از روزها، شهرستان اهواز دارای آسمانی صاف و فقط «88/12» درصد از روزها آسمان این شهر ابری یا نیمه ابری است . همچنین میزان شفافیت هوا در طول سال به طور متوسط «76/0» است.        پس از بررسی ها، با توجه به مقادیر «انرژی دریافتی، ضریب ابر، ضریب صافی آسمان و شفافیت هوا» كه نتایج آن در جداول و نمودارهایی خلاصه شده است،مشخص شد كه در شهرستان اهواز «امكان استفاده از انرژی خورشیدی در همه زمینه ها ، از جمله تولید انرژی الكتریكی» وجود دارد. در نهایت بهترین مدل برای محاسبه ی انرژی خورشیدی در منطقه ی مورد مطالعه و نقاط هم اقلیم آن، مدل               «گلدبرگ و کلاین » و سپس مدل «صباغ ودیگران» تشخیص داده شد

 

      

          فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

چکیده............................................................................................................................................................

1

پیش گفتار......................................................................................................................................................

3

 

     فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه...................................................................................................................................................

5

1-2) موضوع تحقیق.....................................................................................................................................

6

1-3) بیان مسئله............................................................................................................................................

6

1-4) اهمیت موضوع تحقیق.........................................................................................................................

7

1-5) اهداف تحقیق.......................................................................................................................................

8

1-6) فرضیات تحقیق....................................................................................................................................

9

1-7) واژه های کلیدی..................................................................................................................................

9

1-8) پیشینه ی تحقیق...................................................................................................................................

9

1-8-1) پیشینه ی تحقیق در جهان...............................................................................................................

9

1-8-2) پیشینه ی تحقیق در ایران................................................................................................................

11

 

                    فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

 

2-1) مقدمه...................................................................................................................................................

16

2-2) ویژگی های جغرافیایی استان خوزستان..............................................................................................

16

2-2-1) موقعیت و وسعت استان خوزستان..................................................................................................

16

2-2-2) ناهمورایهای استان خوزستان...........................................................................................................

18

2-2-2-1) سرزمین های پست و هموار.......................................................................................................

18

2-2-2-2) بخش کوهستانی.........................................................................................................................

19

2-2-3) زمین شناسی استان خوزستان.........................................................................................................

19

2-2-4) خاکهای استان خوزستان..................................................................................................................

21

2-2-5) اقلیم استان خوزستان.......................................................................................................................

22

2-2-5-1) عوامل اصلی محلی مؤثر بر اقلیم استان خوزستان......................................................................

22

2-2-5-2) عوامل فرعی محلی موثر بر اقلیم استان خوزستان......................................................................

24

2-2-5-3) عناصر اصلی آب و هوای استان خوزستان.................................................................................

26

2-2-6) آب های استان خوزستان.................................................................................................................

28

2-2-6-1) رودها..........................................................................................................................................

28

2-2-6-2) آب های زیر زمینی.....................................................................................................................

28

2-2-6-3) تالاب ها.....................................................................................................................................

29

2-2-7) پوشش گیاهی استان خوزستان........................................................................................................

29

2-2-7-1) جنگل ها.....................................................................................................................................

30

2-2-7-2) مراتع...........................................................................................................................................

30

2-2-7-3) بیشه زارها...................................................................................................................................

31

2-3) ویژگی های جغرافیایی شهرستان اهواز................................................................................................

31

2-3-1) موقعیت و وسعت شهرستان اهواز...................................................................................................

31

2-3-2) ناهمواری های شهرستان اهواز........................................................................................................

32

2-3-3) زمین شناسی شهرستان اهواز...........................................................................................................

32

2-3-4) اقلیم شهرستان اهواز........................................................................................................................

34

2-3-4-1) وضعیت دمای شهرستان اهواز....................................................................................................

35

2-3-4-2) وضعیت بارش شهرستان اهواز...................................................................................................

36

2-3-4-3) بادهای شهرستان اهواز................................................................................................................

37

2-3-5) رودخانه های شهرستان اهواز..........................................................................................................

39

2-3-5-1) رودخانه ی کارون.......................................................................................................................

39

2-3-5-2) رودخانه ی کرخه.......................................................................................................................

39

2-3-6) پوشش گیاهی شهرستان اهواز.........................................................................................................

40

2-4) خورشید...............................................................................................................................................

40

2-4-1) ساختمان و ویژگی های خورشید....................................................................................................

40

2-4-1-1) شید سپهر....................................................................................................................................

41

2-4-1-2) فام سپهر.....................................................................................................................................

41

2-4-1-3) رنگین سپهر................................................................................................................................

42

2-4-1-4) تاج..............................................................................................................................................

42

2-4-2) انرژی خورشیدی.............................................................................................................................

42

2-4-3) عوامل موثر در تابش خورشیدی.....................................................................................................

2-4-3-1) مقدار انرژی گسیل شده از خورشید...........................................................................................

46

46

2-4-3-2) فاصله خورشید تا زمین..............................................................................................................

46

2-4-3-3) ارتفاع خورشید...........................................................................................................................

47

2-4-3-4) مدت تابش خورشید...................................................................................................................

47

2-4-4) عوامل کاهنده ی میزان انرژی دریافتی زمین از خورشید................................................................

48

2-4-4-1) عوامل نجومی.............................................................................................................................

48

2-4-4-2) عوامل هندسی.............................................................................................................................

48

2-4-4-3) عوامل فیزیکی.............................................................................................................................

48

2-4-4-4) عوامل جغرافیایی........................................................................................................................

48

2-4-4-5) عوامل هواشناسی........................................................................................................................

49

2-5) اصطلاحات تخصصی برای محاسبه انرژی خورشیدی........................................................................

49

2-5-1) ثابت خورشیدی..............................................................................................................................

49

2-5-2) زاویه ی میل خورشیدی..................................................................................................................

50

2-5-3) زوایه ی ساعتی...............................................................................................................................

50

2-5-4) زاویه ی تابش (سمت الرأس) خورشیدی.......................................................................................

51

 

                  فصل سوم : مواد و روش ها

 

3-1) مقدمه...................................................................................................................................................

53

3-2) مواد......................................................................................................................................................

53

3-2-1) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اهواز.................................................................................................

55

3-3) روش ها...............................................................................................................................................

55

3-3-1) میانگیری داده های خام...................................................................................................................

55

3-3-2) تابش کل خورشیدی بر بالای جوّ...................................................................................................

56

3-3-3) مدل های محاسبه ی انرژی خورشیدی...........................................................................................

56

3-3-3-1) مدل پیج......................................................................................................................................

56

3-3-3-2) مدل تجربی ردی........................................................................................................................

70

3-3-3-3) مدل صباغ ، سایگ و ال سالم.....................................................................................................

72

3-3-3-4) مدل رایت ولد............................................................................................................................

73

3-3-3-5) مدل گلور و مک کلاخ...............................................................................................................

73

3-3-3-6) مدل گلدبرگ و کلاین................................................................................................................

74

3-3-3-7) مدل یعقوبی – جعفرپور.............................................................................................................

75

3-4) روزهای کلاین.....................................................................................................................................

76

3-5) ضریب صافی آسمان............................................................................................................................

76

 

                  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

 

4-1) مقدمه...................................................................................................................................................

79

4-2) نتایج تابش کل روزانه و متوسط ماهانه................................................................................................

79

4-2-1) مدل پیج..........................................................................................................................................

79

4-2-2) مدل تجربی ردی.............................................................................................................................

92

4-2-3) مدل صباغ و دیگران........................................................................................................................

92

4-2-4) مدل رایت ولد.................................................................................................................................

92

4-2-5) مدل گلور و مک کلاخ....................................................................................................................

92

4-2-6) مدل گلدبرگ و کلاین.....................................................................................................................

93

4-2-7) مدل یعقوبی – جعفرپور..................................................................................................................

93

4-3) تحلیل نتایج مدل ها.............................................................................................................................

93

4-4) میزان ساعات آفتابی.............................................................................................................................

96

4-5) بررسی نتایج ضریب صافی آسمان.......................................................................................................

96

4-6) بررسی نتایج روزهای کلاین................................................................................................................

97

4-7) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها................................................................................................................

99

4-7-1) فرضیه ی اول..................................................................................................................................

100

4-7-2) فرضیه ی دوم..................................................................................................................................

100

 

                  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5-1) مقدمه...................................................................................................................................................

104

5-2) میزان تابش کل روزانه.........................................................................................................................

104

5-3) میزان متوسط ماهانه تابش کل روزانه...................................................................................................

105

5-4) میزان ضریب صافی آسمان..................................................................................................................

105

5-5) میزان ساعات آفتابی.............................................................................................................................

105

5-6) مدل مناسب با اقلیم اهواز....................................................................................................................

106

5-7) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها................................................................................................................

106

5-8) سایر نتایج............................................................................................................................................

107

5-9) محدودیت های تحقیق.........................................................................................................................

107

5-10) پیشنهادها...........................................................................................................................................

108

فهرست منابع و مآخذ....................................................................................................................................

چکیده ی انگلیسی....................................................................................................................................

112

117

 
 

                               فهرست جداول

عنوان

            صفحه

جدول (2-1) : آمـار وزش بـاد در ایستـگاه هواشنـاسی اهـواز با تـوجـه به جهـت و فصـل وزش        (1352-1371)  شمسی...............................................................................................................................        

37

جدول (3-1) : اطلاعـات هـواشناسی میـانگیری شـده از اطلاعـات روزانه اندازه گیـری شـده 10 سـال (2003-1994میلادی) مطابق با (1382-1373) شمسی.....................................................................        

54

جدول (3-2) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه ژانویه  در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی....................................         

57

جدول ( 3-3) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه فوریه در اهواز طی دوره آماری (2003-1994)مطابق با (1382-1373) شمسی........................................      

58

جدول ( 3-4) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه مارس در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی.....................................        

59

جدول ( 3-5) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه آوریل در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی.....................................        

60

جدول ( 3-6) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه  مــی  در اهواز طی دوره آماری (2003-1994)مطابق با (1382-1373) شمسی......................................        

61

جدول ( 3-7) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه ژوئـن  در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی....................................         

62

جدول ( 3-8) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه جولای در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی....................................         

63

جدول ( 3-9) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه آگوست در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی..................................           

64

جدول ( 3-10): مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه سپتامبر در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی....................................         

65

جدول ( 3-11) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه اکتبـر در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی.....................................        

66

جدول ( 3-12) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه  نوامبر در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمس.......................................       

67

جدول ( 3-13) : مقادیر روزانه ساعات آفتابی، طول روز، تابش بالای جو و ضریب صافی آسمان ماه دسامبر در اهواز طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی.....................................        

68

جدول (3-14): مقادیر مربوط به           برای ماه های مختلف سال.........................................................

71

جدول ( 3-15): روزهای پیشنهادی کلاین.................................................................................................         76

جدول (4-1): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه ژانویه برحسب                    طی دوره   

آماری(1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی................................................................................       

80

جدول (4-2): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه فوریه برحسب                    طی دوره 

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

81

جدول (4-3): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه مارس برحسب                    طی دوره 

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

82

جدول(4-4): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه آوریل برحسب                     طی دوره

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

83

جدول (4-5): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه مــی برحسب                     طی دوره

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

84

جدول (4-6): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه ژوئـن برحسب                    طی دوره

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

85

جدول(4-7): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه جولای برحسب                    طی دوره

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

86

جدول(4-8): مقادیرانرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه آگوست برحسب                    طی دوره 

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی........................................................................  

87

جدول (4-9): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه سپتامبر برحسب                     طی دوره

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

88

جدول (4-10): مقادیر انرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه اکتبر برحسب                      طی دوره

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

89

جدول (4-11): مقادیرانرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه نوامبر برحسب                     طی دوره

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

90

جدول(4-12): مقادیرانرژی خورشیدی تابش کل روزانه ماه دسامبر برحسب                     طی دوره

آماری (1994-2003) مطابق با (1382-1373) شمسی...............................................................................       

91

جدول(4-13) : مقادیر متوسط ماهانـه تابش کل روزانه انرژی خورشیدی در مدلهای مختلف طـی دوره آماری (2003-1994): میلادی مطابق با (1382-1373) شمسی.................................................................  

94

جدول (4-14): مـقـادبـر متـوسـط ضریـب صـافی آسمـان در طـول سال برای شش مدل و داده های       اندازه گیری شده طی دوره آماری (2003-1994) میلادی مطابق با (1382-1373) شمسی.......................

97

جدول (4- 15): مقادیر انـرژی خورشیدی در روزهـای کلایـن برای مـدل هـای مـختـلف طـی آماری (2003-1994) میلادی مطابق با (1382-1373) شمسی.............................................................................

98

       فهرست نمودار 

عنوان

            صفحه

 نمودار (2-1) : تغییرات میانگین روزانه دمـا در دو دوره 10 ساله (1370-1361) و (1380-1371) نسبت به هـم       36

نمودار (4-1) : مقادیر متوسط ماهانه تابش کل روزانه انرژی خورشیدی شش مدل و داده های اندازه گیری     طی دوره آماری (2003-1994) مطابق با (1382-1373) شمسی........................................................................       

95

نمودار (4-2) : مقادیر واقعی متوسط ماهانه تابش کل روزانه انرژی خورشـیدی طـی دوره آمـاری (2003-1994) میلادی مطابق با (1382-1373) شمسی.....................................................................................................................        

96

نمودار (4-3) : مقادیر انرژی خورشیدی روزانه در روزهای کلاین و متوسط ماهانه کل روزانه طی دوره آماری (2003-1994) میلادی مطابق با (1382-1373) شمسی.................................................................  

99

 

          فهرست اشکال

عنوان

            صفحه

شکل (2-1) : توزیع طیف الکترومغناطیسی انرژی اشعه خورشیدی قبل و بعد از نفوذ در اتمسفر ........                   43

شکل (2-2) : توزیع طیف انرژِی تابش خورشید....................................................................................  44

شکل (2-3): پراکندگی جغرافیایی تابش کلی سالانه به کیلو کالری در سانتیمتر مربع............................... 45

شکل (2-4) : فاصله زمین تا خورشید در فصول مختلف سال...................................................................    47

 شکل( 2-5 ) : زاویه ی میل یا انحراف خورشیدی (δ)........................................................................... 50

 شکل (2-6) : زوایه ی تابش یا سمت الراس خورشیدی (θ)..................................................................     51

شکل (4-1) : سلولهای خورشیدی جاذب اشعه خورشیدی.......................................................................     101

شکل (4-2) : سلولهای خورشیدی جاذب اشعه خورشیدی.......................................................................     102

شکل (5-1) : پمپ آب خورشیدی.....................................................................................................   109

شکل (5-2) : علمک روشنایی خورشیدی........................................................................................      110

شکل (5-3) : کیوسک تلفن خورشیدی................................................................................

شکل (5-4) : علمک روشنایی و تلفن خورشیدی..................................................................................    110

111

          فهرست نقشه ها و گلباد

عنوان

            صفحه

نقشه (2-1) : موقعیت مکانی استان خوزستان  در کشور.........................................................................    17

نقشه (2-2) : وسعت و محدوده ی شهرستان اهواز........................................................................            33

گلباد (2-1) : گلباد ایستگاه سینوپتیک اهواز (1382-1330)  شمسی........................................................     38

 

دانلود پایان نامه امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه امکان سنجی انرژی خورشیدی در شهر اهواز,

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل323

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چكیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یك بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان كه:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است كه واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا كه موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امكان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احكام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود كه ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده كه كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به كناری گذاشته شوند.

(كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یك معاهده بین‌المللی است كه سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی كرده است.

در صورت الحاق دولتها به كنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد كنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاكم بر كشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نكته ای كه در كنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی كه مصوبات كنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاكید كرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و كرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند كه آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر كدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح كلی حاكم بر كنوانسیون روح حاكم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد كنوانسیون نیز ملاحظه می شود كه بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد كنوانسیون و قوانین داخلی كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احكام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به كنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذكر این نكته ضروری است كه:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین كنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است كه مغایر با مفاد كنوانسیون نباشد.

...

وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انكار ناپذیر است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یكی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند كه به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در یك نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 كنوانسیون رفع همه اشكال تبعبض علیه زنان را تصویب كرد. كنوانسیونی كه حاصل سی سال كار «كنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، كشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (كنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأكید دبیر كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاكنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی كه پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلی، با شرط جزئی و ذكر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است كه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به كنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی كه مبنای كلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش كنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند كنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی كنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای كنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا كه قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد كنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (كلیات) 6 فصل دارد.

 كلیاتی كه به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری كنوانسیون یا در واقع هدف اصلی كنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد كنوانسیون ذكر شده و در مواردی كه با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا كه قوانین مدنی بر مواد كنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذكر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد كنوانسیون در برخی موارد كلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممكن نیز ذكر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، كه فصل اول گزینه هایی كه مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

 

 

فهرست موضوعات

عنوان                                               صفحه 

مقدمه

بخش اول كلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون گذاری 5

   ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

     1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

    2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه   11

فصل سوم- تاریخچه تدوین كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد كنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری كنوانسیون   25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری كنوانسیون

   1- واژه شناسی عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

   5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد كنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

   - بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

   ب- تعارف این ماده با قوانین كیفری....... 55

    1- اشتراكهای زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابیر حمایتی مذكور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

   1- امامت و رهبری..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

  2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به كار در قانون اساسی...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

   4- ایجاد فرصتهای شغلی یكسان برای زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشكیل خانواده................ 120

  3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

   الف- حق‌یكسان برای انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه..................................... 146

  فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

  فصل دوم- بررسی حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

     1- در بعد جهانی..................... 162

   2- در بعد داخلی..................... 164

چكیده................................

فهرست منابع

  الف- فارسی

   ب- عربی

   ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چكیده پایان نامه

ضمائم

   ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط كشورهای عضو كنوانسیون

   ضمیمه شماره 2- متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

=============================

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان كه برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یك مشكل اساسی مواجه می‌شود كه می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترك از یك سو و محدودیت اشیاء و كالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این كه از فلان شیء چه كسی، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنین شرایطی است كه قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تكلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است كه در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

...

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی,

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل323

بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چكیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یك بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان كه:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی كسی انجام بگیرد كه آفرینش و تكوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است كه واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا كه موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امكان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احكام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود كه ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده كه كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به كناری گذاشته شوند.

(كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یك معاهده بین‌المللی است كه سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی كرده است.

در صورت الحاق دولتها به كنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد كنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاكم بر كشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نكته ای كه در كنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی كه مصوبات كنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاكید كرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و كرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند كه آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر كدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح كلی حاكم بر كنوانسیون روح حاكم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد كنوانسیون نیز ملاحظه می شود كه بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد كنوانسیون و قوانین داخلی كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احكام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به كنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذكر این نكته ضروری است كه:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین كنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است كه مغایر با مفاد كنوانسیون نباشد.

...

وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انكار ناپذیر است، همانطور كه وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یكی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند كه به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، كه نگارنده در یك نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 كنوانسیون رفع همه اشكال تبعبض علیه زنان را تصویب كرد. كنوانسیونی كه حاصل سی سال كار «كنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا كنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، كشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (كنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأكید دبیر كل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاكنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی كه پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط كلی، با شرط جزئی و ذكر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است كه دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به كنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی كه مبنای كلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش كنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند كنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی كنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای كنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا كه قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد كنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (كلیات) 6 فصل دارد.

 كلیاتی كه به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان كرده و در فصل چهارم مواد كنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری كنوانسیون یا در واقع هدف اصلی كنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد كنوانسیون ذكر شده و در مواردی كه با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا كه قوانین مدنی بر مواد كنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذكر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد كنوانسیون در برخی موارد كلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد كه در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممكن نیز ذكر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، كه فصل اول گزینه هایی كه مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشكلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

 

 

فهرست موضوعات

عنوان                                               صفحه 

مقدمه

بخش اول كلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

   الف- عدم صلاحیت كافی انسان برای قانون گذاری 5

   ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری. 6

   ج- نقش انسان در قانون گذاری............ 7

     1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

    2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه   11

فصل سوم- تاریخچه تدوین كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد كنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری كنوانسیون   25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری كنوانسیون

   1- واژه شناسی عدالت................... 29

   2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

   3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

   4- تفاوت زن و مرد در حقوق.............. 42

   5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام........ 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد كنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

   - بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

   الف- تعارض این ماده با قانون اساسی...... 54

   ب- تعارف این ماده با قوانین كیفری....... 55

    1- اشتراكهای زن و مرد در مجازات....... 55

   2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

     3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

  - تدابیر حمایتی مذكور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

   - تعارض با عرف جامعه.................. 75

ماده 6............................... 77

   - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............. 80

ماده 7.......................................... 81

   1- امامت و رهبری..................... 83

   2- قضاوت............................ 84

   3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

  1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

  2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

   1- حق اشتغال به كار در قانون اساسی...... 97

   2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

   3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران....... 98

   4- ایجاد فرصتهای شغلی یكسان برای زن و مرد 103

   5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

   1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

   2- اهداف تشكیل خانواده................ 120

  3- تعارض این ماده با قوانین مدنی........ 123

   الف- حق‌یكسان برای انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه   124

  ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر...... 126

   ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج. 127

   2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

  مقدمه..................................... 146

  فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

  فصل دوم- بررسی حق شرط در كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده   151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد................ 162

     1- در بعد جهانی..................... 162

   2- در بعد داخلی..................... 164

چكیده................................

فهرست منابع

  الف- فارسی

   ب- عربی

   ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چكیده پایان نامه

ضمائم

   ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط كشورهای عضو كنوانسیون

   ضمیمه شماره 2- متن كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

=============================

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز كرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را كه برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست كه انسان نتواند به تنهایی زندگی كند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست كه جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل كنند، باز این كار برای همگان میسر نیست، پس برای این كه انسان هر چه بیشتر به كمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان كه برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یك مشكل اساسی مواجه می‌شود كه می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترك از یك سو و محدودیت اشیاء و كالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این كه از فلان شیء چه كسی، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنین شرایطی است كه قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تكلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است كه در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

...

دانلود بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

امتیاز :


طبقه بندی: ،
بررسی كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

دانلود پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل408 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل75

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

چكیده

Cloud Computing که در فارسی، به «محاسبات ابری»، «رایانش ابری» و «کامپیوتر ابری» برگردانده شده، به‌ معنی بکارگیری قابلیت‌های کامپیوتری بر مبنای اینترنت است. در واقع قابلیت‌های کامپیوتری بصورت یک سرویس اینترنتی به کاربر عرضه می‌شود. در اینجا شما مالکیتی روی سرویس ارائه شده ندارید و تنها از آن استفاده می‌کنید. و این یعنی ذخیره و پردازش آنلاین اطلاعات که تا پیش از این، این کار را روی کامپیوتر شخصی خود انجام می‌دادید.

با گسترش استفاده از تکنولوژی وب و همچنین توسعه برنامه‌هایی که برای کارکرد دراین بستر تولید میشوند، بار عملیاتی زیادی به رایانه‌ها تحمیل شده و تأمین امنیت ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. در این شرایط بکارگیری" تکنولوژی ابری" یکی از کارآمدترین اقدامات می‌باشد. با بکارگیری تکنولوژی ابری برای اجرای برنامه‌های سنگین نیاز به یک سیستم پیشرفته نبوده و کلیة محاسبات در اینترنت به عهده سرورهای خدمات دهنده است.

بر این اساس پردازش اطلاعات به صورت آنلاین و از طریق سرورهای قدرتمند انجام می‌شود. یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی ابری در ایجاد امنیت رایانه های متصل به اینترنت است که در نتیجه آن میزان بار منفی ناشی از عملکرد برنامه‌های کاربردی و امنیتی سنتی و هزینه‌های بکارگیری آنها به شدت کاهش یافته و هیچ گونه کاهش سرعت به سیستمها و تجهیزات رایانه‌ای تحمیل نخواهد شد و همچنین به سبب سازگاری این تکنولوژی با سخت‌افزارهای موجود، قادر است در تمامی کامپیوترهای شخصی و سرورها اجرا گردیده و در لحظات مورد نیاز جهت خنثی نمودن اعمال خرابکارانه، نرم افزار امنیتی را تامین نماید.

 

كلمات كلیدی:

محاسبات ابری – Cloud Computing – تكنولوژی ابری – رایانش ابری –  اینترنت 


دانلود پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری,

تاريخ : 1 آبان 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

دانلود پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری
دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل408 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل75

پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

چكیده

Cloud Computing که در فارسی، به «محاسبات ابری»، «رایانش ابری» و «کامپیوتر ابری» برگردانده شده، به‌ معنی بکارگیری قابلیت‌های کامپیوتری بر مبنای اینترنت است. در واقع قابلیت‌های کامپیوتری بصورت یک سرویس اینترنتی به کاربر عرضه می‌شود. در اینجا شما مالکیتی روی سرویس ارائه شده ندارید و تنها از آن استفاده می‌کنید. و این یعنی ذخیره و پردازش آنلاین اطلاعات که تا پیش از این، این کار را روی کامپیوتر شخصی خود انجام می‌دادید.

با گسترش استفاده از تکنولوژی وب و همچنین توسعه برنامه‌هایی که برای کارکرد دراین بستر تولید میشوند، بار عملیاتی زیادی به رایانه‌ها تحمیل شده و تأمین امنیت ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. در این شرایط بکارگیری" تکنولوژی ابری" یکی از کارآمدترین اقدامات می‌باشد. با بکارگیری تکنولوژی ابری برای اجرای برنامه‌های سنگین نیاز به یک سیستم پیشرفته نبوده و کلیة محاسبات در اینترنت به عهده سرورهای خدمات دهنده است.

بر این اساس پردازش اطلاعات به صورت آنلاین و از طریق سرورهای قدرتمند انجام می‌شود. یکی از مهمترین کاربردهای تکنولوژی ابری در ایجاد امنیت رایانه های متصل به اینترنت است که در نتیجه آن میزان بار منفی ناشی از عملکرد برنامه‌های کاربردی و امنیتی سنتی و هزینه‌های بکارگیری آنها به شدت کاهش یافته و هیچ گونه کاهش سرعت به سیستمها و تجهیزات رایانه‌ای تحمیل نخواهد شد و همچنین به سبب سازگاری این تکنولوژی با سخت‌افزارهای موجود، قادر است در تمامی کامپیوترهای شخصی و سرورها اجرا گردیده و در لحظات مورد نیاز جهت خنثی نمودن اعمال خرابکارانه، نرم افزار امنیتی را تامین نماید.

 

كلمات كلیدی:

محاسبات ابری – Cloud Computing – تكنولوژی ابری – رایانش ابری –  اینترنت 


دانلود پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رایانش در شبكه های ابری,

<-BloTitle->
<-BloText->