خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
deli meat
Tobacco
Window repair
خرید یخچال ال جی
Window repair
فلنج
پروژه و پایان نامه های دانشجویی
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 2 آذر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : میترا | بازدید : <-PostHit->
'گزارش کارآموزی و پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت-

این کارآموزی و پروژه در مورد گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت در 80 ص و در قالب ورد می باشد

دانلود 'گزارش کارآموزی و پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت-

کارآموزی حسابداری،حسابداری،حسابداری مالی، رشته حسابداری،گزارش کارآموزی حسابداری،
دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdocx
حجم فایل116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل80

'گزارش کارآموزی و پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت-

در پایان دوره مالی  جهت تكمیل چرخه حسابداری ،بایستی تمام حسابهای موقت بسته شوند . برخلاف سایر مراحل حسابداری ثبت بستن حسابها صرفاً یكبار و آن هم در پایان دوره مالی انجام می شوند .

بستن حسابها به دو منظور اصلی زیر انجام می شود :

- آماده شدن برای آغاز یك دوره مالی جدید .

- خلاصه كردن حسابهای درآمد و هزینه .

برای بستن حسابها ابتدا بایستی تمام حسابهای موقت به حساب سرمایه بسته شوند . برای تسهیل این امر و همچنین تطابق درآمدها و هزینه ها و تعیین سود و زیان ابتدا بایستی تمام حسابهای درآمد و هزینه به یك حساب موقت تحت عنوان حساب خلاصه سود و زیان بسته شود . مانده این حساب نشان دهنده سود و زیان خالص مؤسسه است كه به حساب سرمایه بسته می شود . حساب برداشت نیز به حساب سرمایه بسته می شود .

برای بستن حسابهای موقت و ثبت آن در دفتر روزنامه مستقیماً می توان از مانده حسابهای اصلاح شده در دفتر كل و یا از ستون های سود و زیان و ترازنامه كار برگ كه در فصل بعد تشریح می گردد استفاده نمود .

مراحل بستن حسابهای موقت به طور خلاصه بشرح زیر است :

بستن حسابهای درآمد به حساب خلاصه سود و زیان . در این مرحله حسابهای مربوط به سود و زیان كه دارای مانده بستانكار (درآمدها ) هستند . بایستی بدهكار شده و به همین میزان خلاصه سود و زیان بستانكار گردد .

تراز آزمایشی اختتامی

پس از ثبت بستن حسابهای موقت (درآمد ، هزینه و برداشت ) در دفتر روزنامه و انتقال به حسابهای دفتركل ، تراز آزمایشی دیگری تحت عنوان تراز آزمایشی اختتامی تهیه می گردد كه سومین تراز آزمایشی تهیه شده در پایان دوره مالی است .انواع تراز آزمایشی كه در پایان دوره مالی تهیه می شوند به ترتیب عبارتند از :

1- تراز آزمایشی اصلاح نشده :

فهرستی از مانده تمام حسابهای دفتر كل قبل از انجام اصلاحات است .

2- تراز آزمایشی اصلاح شده :

فهرستی از مانده تمام حسابهای دفتركل پس از ثبت اصلاحات در پایان دوره در دفتر روزنامه و انتقال به حسابهای دفتر كل است .

3- تراز آزمایشی اختتامی :

فهرستی از مانده حسابهای دائمی (دارائی ، بدهی و سرمایه ) ، پس از بستن حسابهی موقت است .

تراز آزمایشی اختتامی فقط  شامل مانده حسابهای دائمی است زیرا قبلاً مانده تمام حسابهای موقت از طریق حساب خلاصه سود و زیان بسته و به حساب سرمایه منتقل شده است  . هدف از تهیه تراز آزمایشی اختتامی نشان دادن توازن مانده حسابهای دائمی در پایان دوره مالی است .

تراز آزمایشی اختتامی آموزشگاه آذرخش در صفحة بعد منعكس است .

كاربرگ

كاربرگ جدولی چند ستونی است كه برای اصلاح حسابها و تهیه صورتهای مالی از آن استفاده می شود . كاربرگ در حقیقت ابزاری برای حسابداران جهت تسهیل فرآیند اصلاح حسابها و تهیه صورتهای مالی است . در مؤسسات بزرگ با وجود تعداد حسابها و حجم عملیات آنان استفاده از كاربرگ اجتناب ناپذیر است .

بر اساس اطلاعات درج شده د ر ستونهای كاربرگ ، ثبتهای اصلاحی لازم در دفتر روزنامه انجام شده و سپس به حسابهای دفتر كل انتقال داده می شود تا مقدمات تهیه صورتهای مالی مهیا شود :

سطر اول : نام مؤسسه

سطر دوم : نام فرم «كاربرگ»

سطر سوم : تاریخ مثلاً 29 اسفند 813

ستونهای كابرگ . ستونهای كاربرگ با توجه به نیاز مؤسسات ممكن است كم یا زیاد شود  حداقل جهت تهیه كاربرگ به هشت ستون نیاز می باشد . معمولاً مؤسسات از كاربرگ ده ستونی استفاده می كنند . در این نوع كاربرگ علاوه بر ده ستون جهت انعكاس مانده حسابها از ستونهای دیگری نیز جهت درج عنوان و شماره حسابها استفاده می شود . ده ستون كاربرگ به پنج بخش تفكیك می شود . هر بخش دارای یك ستون بدهكار و یك ستون بستانكار جهت درج مبالغ ریالی مانده حسابهای می باشد . نحوه تفكیك ستون های كاربرگ بصورت زیر است :

    تراز آزمایشی اصلاح نشده
    اصلاحات
    تراز آزمایشی اصلاح شده
    سود و زیان
    ترازنامه

مراحل تهیة كار برگ

مراحل تهیه كار برگ ده ستونی را می توان در پنج مرحله به شرح زیر خلاصه كرد :

مرحلة اول : تراز آزمایشی

در اولین مرحله اقلام مندرج در ستونهای بدهكار و بستانكار تراز آزمایشی اصلا ح نشده در ستونهای مربوط به كاربرگ (ستون اول و دوم ) نوشته می شود . همانطوریكه قبلاً گفته شد اقلام مندرج در تراز آزمایشی مستقیماً از حسابهای دفتر كل استخراج می شود . حسابداران معمولاً جهت صرفه جوئی در وقت مانده حسابهای دفتر كل را در تراز آزمایشی كاربرگ درج می كنند و از تهیة تراز آزمایشی بطور جداگانه پرهیز می كنند . جمع عمودی ستون های بدهكاران و بستانكاران تراز آزمایشی بایستی با هم برابر باشند .

مرحلة دوم : اصلاحات

هنگامی كه از كاربرگ جهت اصلاح حسابها استفاده می شود بایستی تمام اصلاحات در ستونهای بدهكار و بستانكار اصلاحات كاربرگ (ستون سوم و چهارم ) نوشته شود . معمولاً برای انجام اصلاحات به حسابهائی بیش از حسابهای مندرج در كاربرگ نیاز است بدین جهت حسابهای اضافی مورد نیاز بایستی بلافاصله بعد از انجام اقلام تراز آزمایشی نوشته شود .اصلاحات انجام شده در كاربرگ مبناء ثبتهای اصلاحی در دفتر روزنامه قرار می گیرند البه ثبتهای اصلاحی تا تكمیل كاربرگ و تهیه صورتهای مالی در دفتر روزنامه انجام نمی شود . اصلاحات انجام شده در كاربرگ یا حروف الفباء و یا شماره مشخص می شوند و در انتهای كاربرگ برای هر یك از آنان توضیحات لازم نوشته می شود .

 

مرحلة  سوم : تراز آزمایشی اصلاح شده

مانده اصلاح شده حسابها از طریق تركیب مبالغ درج شده در ستون تراز آزمایشی اصلاح نشده و ستون اصلاحات كاربرگ بدست آمده و در ستونهای تراز آزمایشی اصلاح شده (ستون پنجم و ششم ) نوشته می شود نحوة تركیب مبالغ بصورت زیر است :

1- اگر حسابی در ستون تراز آزمایشی اصلاح نشده مانده بدهكار داشته باشد و در ستون اصلاحات نیز بدهكار شود هر دو رقم با هم جمع شده و در نتیجه در ستون بدهكار تراز آزمایشی اصلاح شده نوشته می شود .

2- اگر حسابی در ستون تراز آزمایشی اصلاح نشده مانده ، بستانكار داشته باشد و در ستون اصلاحات نیز بستانكار شود هر دو رقم با هم جمع شده و در نتیجه در ستون بستانكار تراز آزمایشی اصلاح شده نوشته می شود .

3- اگر حسابی در ستون تراز آزمایش اصلاح نشده مانده بدهكار داشته باشد و در ستون اصلاحات بستانكار شود رقم بستانكار از رقم از مانده بدهكار كسر شده و نتیجه در ستون بدهكار تراز آزمایشی اصلاح شده نوشته می شود .

4- اگر حسابی در ستون  تراز آزمایشی اصلاح نشده مانده بستانكار داشته باشد و در ستون اصلاحات بدهكار شود رقم بدهكار از مانده بستانكار كسر می شود و در نتیجه در ستون بستانكار تراز آزمایشی اصلاح شده نوشته می شود .

مانده حسابهای دفتر كل بعد از انجام ثبت های اصلاحی در دفتر روزنامه و انتقال آن به حسابهای دفتر كل بایستی برابر با ماندة حسابهای مندرج در تراز آزمایشی اصلاح شده باشد . بعد از وارد كردن مانده تمام حسابهای درستون تراز آزمایشی اصلاح شده جمع ستونهای بدهكار و بستانكار با هم برابر خواهند بود .

 تهیة ثبت های اصلاحی از روی كاربرگ

كاربرگ دفتر روزنامه نیست و نمی توان به عنوان یك مبنا جهت انتقال اصلاحات انجام شده به حسابهای دفتر كل استفاده شود . برای اصلاح حسابها بایستی اصلاحات انجام شده در كاربرگ دفتر روزنامه ثبت و سپس به حسابهای دفتر كل منتقل شوند . ثبت های اصلاحی از ستون اصلاحات كاربرگ استخراج می شوند .

مؤسسات بازرگانی

مؤسسات بازرگانی مؤسساتی هستند كه فعالیت اصلی آنان خرید و فروش كالا و مواد می باشد . خرید و فروش كالا به معامله ای گفته می شود كه در آن فروشنده عین و یا مالكیت كالایی را در مقابل وجه نقد به خریدار منتقل كند و یا خریدار متعهد شود كه بهای كالا را در زمان معینی در آینده به فروشنده پرداخت نماید . اینگونه مؤسسات بدون اینكه در شكل و محتوای كالاهای خریداری شده تغییری دهند مجدداً آنها را به فروش می رسانند این مؤسسات رابط بین تولید كنندگان و مصرف  كنندگان كالا می باشند .

طبقه بندی مؤسسات بازرگانی

مؤسسات بازرگانی از نظر نحوة عملیات فروش به دو دسته طبقه بندی می شوند :

    عمده فروشان
    خرده فروشان

عمده فروشان

عمده فروشان كالا ، مؤسساتی هستند كه خریدهای خود را در مقادیر عمده از تولید كنندگان مختلف كالا خریداری می كنند و سپس به خرده فروشان كالا می فروشند این مؤسسات كالاهای خود را مستقیماً به مردم عرضه نمی كنند .

خرده فروشان

خرده فروشان كالا ، مؤسساتی هستند كه كالاهای خود را از  عمده فروشان خریداری و بطور مستقیم به مردم عرضه می كنند . مؤسسات خرده فروشی به اشكال مختلف فعالیت می كنند . سوپر ماركتها ، فروشگاههای زنجیره ای و تعاونیهای مصرف نمونه هایی از مؤسسات خرده فروشی می باشند .

چرخه عملیات مجموعه فعالیتهایی كه یك مؤسسه برای تحصیل درآمد و وصول مطالبات از مشتریان انجام می دهد چرخه عملیات می گویند . چرخه عملیات مؤسسه بازرگانی متشكل از چهار مرحله است :

    خرید كالا (نقد و نسیه )

2- پرداخت مبلغ خریدهای نسیه

3- فروش كالا (نقد و نسیه )

4-  وصول مطالبات ناشی از (فروشهای نسیته )

اندازه گیری سود در مؤسسات بازرگانی

نحوة محاسبه و اندازه گیری سود مؤسسات بازرگانی بطور كلی همانند مؤسسات خدماتی است . بدین صورت كه سود و زیان خالص از مقابلة هزینه ها با درآمدهای هر دوره مالی بدست می آید . اصلی ترین منبع كسب درآمد مؤسسات بازرگانی فروش كالا است كه تحت عنوان درآمد فروش یا فروش كالا شناخته می شود . هزینه های مؤسسات بازرگانی برخلاف مؤسسات خدماتی به دو دسته تقسیم می شوند :

    بهای تمام شده كالای فروش رفته
    هزینه های عملیاتی

بهای تمام شده كالای فروش رفته مساوی است با قیمت تمام شده تمام كالاه

دانلود 'گزارش کارآموزی و پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت-


امتیاز :


طبقه بندی: ،
گزارش کارآموزی و پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت-,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->